Sự Kiện Mừng Sinh Nhật 9K

từ đến

 

Đầu Tư Vốn

 

Giới thiệu

Thời gian
  • Bắt Đầu: 0h ngày 23/06/2015
  • Kết Thúc: 23h59 ngày 25/06/2015
Nội dung
  • Trong suốt thời gian họat động người chơi có thể dụng Củ để mua 3 Gói Đầu Tư tương ứng mức 3000 Củ, 1 Vạn Củ, 3 Vạn Củ. Sau khi mua gói đầu tư thì trong 14 ngày tiếp theo mỗi ngày sẽ hoàn trả lại 10% số Củ và nhận thêm phần thưởng từ hoạt động.
    • Giới hạn mỗi nhân vật chỉ có thể mua 1 gói đầu tư duy nhất.


Giao diện Đầu Tư Tài Sản gần góc bản đồ mini

Gói đầu tư dành cho máy chủ mở giới hạn cấp 150 trở lên

Gói 3.000 Củ
Số ngàyPhần thưởngSố LượngTính chấtHình ảnh
Ngày 1 Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Ngày 2 500 Củ
Ngày 3 Bạc Khóa (10000) 5 Khóa
Ngày 5 500 Củ
Ngày 6 1000 Củ Khóa 6 Khóa
Ngày 8 500 Củ
Ngày 9 Dung Thiết Thủy 5 Khóa
Ngày 11 500 Củ
Ngày 12 Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Ngày 14 1000 Củ
Gói 10.000 Củ
Số ngàyPhần thưởngSố LượngTính chấtHình ảnh
Ngày 1 Thủy Tinh Lv7 3 Khóa
Ngày 2 2000 Củ
Ngày 3 Bạc Khóa (10000) 20 Khóa
Ngày 5 2000 Củ
Ngày 6 Dung Thiết Thủy 12 Khóa
Ngày 8 2000 Củ
Ngày 9 1000 Củ Khóa 25 Khóa
Ngày 11 2000 Củ
Ngày 12 Trang trí (Độ tiện nghi+20) 1 Khóa -
Ngày 14 2000 Củ
Gói 30.000 Củ
Số ngàyPhần thưởngSố LượngTính chấtHình ảnh
Ngày 1 Thủy Tinh Lv7 8 Khóa
Ngày 2 5000 Củ
Ngày 3 Bạc Khóa (10000) 50 Khóa
Ngày 5 5000 Củ
Ngày 6 1000 Củ Khóa 70 Khóa
Ngày 8 5000 Củ
Ngày 9 Mảnh Túi Hoàng Gia 1 Không khóa
Ngày 11 5000 Củ
Ngày 12 Trang trí (Độ tiện nghi+40) 1 khóa -
Ngày 14 10000 Củ

Gói đầu tư dành cho máy chủ mở giới hạn cấp 89 trở lên

Gói 3.000 Củ
Số ngàyPhần thưởngSố LượngTính chấtHình ảnh
Ngày 1 Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Ngày 2 500 Củ
Ngày 3 Bạc Khóa (10000) 5 Khóa
Ngày 5 500 Củ
Ngày 6 1000 Củ Khóa 4 Khóa
Ngày 8 500 Củ
Ngày 9 Thủy Tinh Lv6 3 Khóa
Ngày 11 500 Củ
Ngày 12 Bạc Khóa (10000) 5 Khóa
Ngày 14 1000 Củ
Gói 10.000 Củ
Số ngàyPhần thưởngSố LượngTính chấtHình ảnh
Ngày 1 Thủy Tinh Lv6 6 Khóa
Ngày 2 2000 Củ
Ngày 3 Bạc Khóa (10000) 15 Khóa
Ngày 5 2000 Củ
Ngày 6 1000 Củ Khóa 16 Khóa
Ngày 8 2000 Củ
Ngày 9 Thủy Tinh Lv6 8 Khóa
Ngày 11 2000 Củ
Ngày 12 Trang trí (Độ tiện nghi+20) 1 Khóa -
Ngày 14 2000 Củ
Gói 30.000 Củ
Số ngàyPhần thưởngSố LượngTính chấtHình ảnh
Ngày 1 Thủy Tinh Lv6 12 Khóa
Ngày 2 5000 Củ
Ngày 3 Bạc Khóa (10000) 25 Khóa
Ngày 5 5000 Củ
Ngày 6 1000 Củ Khóa 30 Khóa
Ngày 8 5000 Củ
Ngày 9 Mảnh Sách Thiên Bảo Trấn 1 Không khóa
Ngày 11 5000 Củ
Ngày 12 Trang trí (Độ tiện nghi+40) 1 Khóa -
Ngày 14 10000 Củ
Về đầu trang