Sự kiện mừng Đại Lễ

từ đến

 

Giảm giá 65% Thẻ Chiêu Mộ Đồng Hành

 

Thời gian

  • Bắt Đầu : 0h00 ngày 25/04/2015
  • Kết Thúc : 23h59 ngày 30/04/2014

Nội dung chương trình

  • Áp dụng trên toàn bộ máy chủ
  • Trong thời gian hoạt động vật phẩm Thẻ Chiêu Mộ Đồng Hành sẽ giảm giá 65% từ 488 Củ chỉ còn 170 Củ.
  • Giá bán sẽ được giảm trực tiếp trên vật phẩm.


Kỳ Trân Các

Về đầu trang