Siêu Khuyến Mãi

từ đến

 

Giảm giá Kỳ Trân Các 15%

 

Thời gian

  • Bắt Đầu : Sau bảo trì ngày 26/11/2014
  • Kết Thúc : 23h59 ngày 28/11/2014

Nội dung chương trình

  • Áp dụng trên toàn bộ máy chủ
  • Trong thời gian hoạt động Cửa Hàng Kỳ Trân Các và Cửa Hàng VIP sẽ giảm 15% giá bán hầu hết các vật phẩm.
  • Giá bán sẽ được giảm trực tiếp trên từng vật phẩm.

Kỳ Trân Các

Cửa hàng VIP

Về đầu trang