Rước Đèn Đêm Trăng

từ đến

 

Rước Đèn Tháng 8

 

Thời gian & Điều kiện tham gia

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 03/09/2015
 • Kết thúc: 23h59 ngày 23/09/2015
 • Dành cho các Thiếu Hiệp ở tất cả các máy chủ 9K

Cách thức tham gia

Nội Dung Hoạt Động :
  • Trong thời gian hoạt động đồng đạo có thể may mắn nhặt được Lồng Đèn thông qua việc tiêu diệt boss Tinh Anh tại tất cả các bản đồ trong game 9K.

 • Đem Lồng Đèn đến nộp cho NPC Sứ Giả Hoạt Động tại các đại Thành Thị để tích lũy điểm Tài Lộc. Khi nộp có thể ngẫu nhiên X2, X3, X4 điểm Tài Lộc.
 • Điểm Tài Lộc đạt mốc nhất định sẽ nhận được phần thưởng.
 • Kết thúc hoạt động nếu nằm trong Top 10 điểm Tài Lộc sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt.
Mô tả vật phẩm phát sinh:
Hình ảnhGhi chú

Tên vật phẩm: Lồng Đèn


Tính chất:

 • Vật phẩm không khóa
 • Có thể xếp chồng = 99 cái/ô
 • Có thể bán vào cửa hàng NPC, cửa hàng Tiện Lợi, giá bán = 1 Bạc khóa
 • Có thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch, Tiệm Đấu Giá.
Cách sử dụng:
 • Nộp cho NPC Sứ Giả Hoạt Động tại trung tâm các đại Thành Thị.
Dòng ghi chú trên vật phẩm:
 • 3/9/2015 – 23/9/2018, đánh Quái Tinh Anh sẽ rơi Lồng Đèn, tìm Sứ Giả Hoạt Đông nhận điểm Tài Lộc tương ứng.

Phần Thưởng

  • Kết thúc hoạt động nếu nằm trong Top 10 điểm Tài Lộc sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt. Xem bảng xếp hạng để theo dõi

  • Phần Thưởng Top 10 Điểm Tài Lộc:

Xếp Hạng

PhầnThưởng

Số Lượng

Tính Chất

Hình Ảnh

Hạng 1 Thủy Tinh Lv10 2 Khóa
1000 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Hạng 2 Thủy Tinh Lv10 1 Khóa
500 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Hạng 3 Thủy Tinh Lv9 2 Khóa
300 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Hạng 4 - 10 Thủy Tinh Lv9 1 Khóa
100 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
 • Phần Thưởng Đạt mốc nộp Lồng Đèn:
Mốc Điểm Nhận ThưởngPhầnThưởngSố LượngTính ChấtHình Ảnh
Lần thứ 30 Thủy Tinh Lv8 1 Khóa
50 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Lần thứ 60 Thủy Tinh Lv8 1 Khóa
50 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Lần thứ 90 Thủy Tinh Lv8 1 Khóa
50 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Về đầu trang