Rước Đèn Đêm Trăng

từ đến

 

Làm Bánh Trung Thu

 

Thời gian & Điều kiện tham gia

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 03/09/2015
 • Kết thúc: 23h59' ngày 23/09/2015
 • Dành cho các Thiếu Hiệp ở tất cả các máy chủ 9K

Vật Phẩm, Phân Bố, Công Thức Ghép

Vật Phẩm
Vật PhẩmHình ẢnhCách Sử DụngTính chất
Túi Bột   Nhấp chuột phải xuất hiện bảng đối thoại cho phép ghép vật phẩm.

- Không khóa

- Xếp chồng = 99 cái/ô

- Có thể bán vào cho NPC, cửa hàng Tiện Lợi.

- Không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch, Tiệm Đấu Giá.

Đậu Xanh  
Bánh Dẻo   Nhấp chuột phải để sử dụng nhận phần thưởng ngẫu nhiên

- Không khóa

- Xếp chồng = 99 cái/ô

- Không thể bán.

Bánh Đậu Xanh  
Bánh Thập Cẩm  
Hộp Quà 300 Bánh Đậu Xanh Nhấp phải để sử dụng nhận phần thưởng

- Khóa

- Có thể xếp chồng = 99 cái/ô

- Không thể bán.

Hộp Quà 120, 240, 360, 480 Bánh Thập Cẩm
Hộp Quà 600 Bánh Thập Cẩm
Phân Bổ Vật Phẩm
Vật PhẩmNguồnSố Lượng

Túi Bột

Hoàn thành 10 lần nhiệm vụ Rèn Luyện Giang Hồ (bao gồm nhiệm vụ Rèn Luyện tại Thiên Tâm Cốc) 10
Hoàn thành mỗi lần Thanh Vân Phong 10
Hoàn thành Bí Cảnh 2x, 4x, 6x, 8x , 10x 10

Đậu Xanh

 Túi Hạt Giống 20
Hoàn thành mỗi nhiệm vụ Thiên Tâm Cốc có trả phí 150 Củ 20
Công thức ghép vật phẩm:
Công thứcNhận được
1 [Túi Bột] + 1500 Bạc (ưu tiên Bạc khóa) 1 Bánh Dẻo

1 [Túi Bột] + 1 [Đậu Xanh]

1 Bánh Đậu Xanh

1 [Túi Bột] + 150 Củ

1 Bánh Thập Cẩm

Phần Thưởng

Sử dụng mỗi [Bánh Đậu Xanh] Ngẫu nhiên nhận được:

Loại phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
Bạc Khóa - 5000 1 Khóa
Bạc Khóa - 1 Vạn 1 Khóa
Củ Khóa - 500 1 Khóa
Củ Khóa - 1000 1 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv3 1 Khóa
Hoạt Lực Hoàn 1 Khóa

Sử dụng [Bánh Đậu Xanh] lần thứ 300:

MốcVật PhẩmHình ảnhTính chất
Sử dụng [Bánh Đậu Xanh] lần thứ 300 1x Hộp Quà 300 Bánh Đậu Xanh Khóa

Sử dụng [Hộp Quà 300 Bánh Đậu Xanh]:

Phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
Túi Ngũ Hành 1 Khóa

Sử dụng mỗi [Bánh Thập Cẩm] Ngẫu nhiên nhận được:

Loại phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
Bạc Khóa - 2 Vạn 2 Khóa
Bạc Khóa - 4 Vạn 4 Khóa
Củ Khóa - 1000 1 Khóa
Củ Khóa - 2000 1 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv3 1 Khóa
Đồng Vàng 1 Khóa
Hoạt Lực Hoàn (1000 Điểm) 1 Khóa

Sử dụng [Bánh Thập Cẩm] theo các mốc:

Loại phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
Sử dụng [Bánh Thập Cẩm] lần thứ 120 1x Hộp Quà 120 Bánh Thập Cẩm Khóa
Sử dụng [Bánh Thập Cẩm] lần thứ 240 1x Hộp Quà 240 Bánh Thập Cẩm Khóa
Sử dụng [Bánh Thập Cẩm] lần thứ 360 1x Hộp Quà 360 Bánh Thập Cẩm Khóa
Sử dụng [Bánh Thập Cẩm] lần thứ 480 1x Hộp Quà 480 Bánh Thập Cẩm Khóa
Sử dụng [Bánh Thập Cẩm] lần thứ 600 1x Hộp Quà 600 Bánh Thập Cẩm Khóa

Sử dụng [Hộp Quà 120 Bánh Thập Cẩm ]:

Loại phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
Túi Ngũ Hành 1 Khóa
Túi Quà Ngân Lượng 1 Khóa

Sử dụng [Hộp Quà 240 Bánh Thập Cẩm ]:

Loại phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
Túi Ngũ Hành 1 Khóa
Túi Quà Ngân Lượng 1 Khóa

Sử dụng [Hộp Quà 360 Bánh Thập Cẩm ]:

Loại phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
Túi Ngũ Hành 1 Khóa
Túi Quà Ngân Lượng 1 Khóa

Sử dụng [Hộp Quà 480 Bánh Thập Cẩm]:

Loại phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
Túi Ngũ Hành 1 Khóa
Túi Quà Ngân Lượng 1 Khóa

Sử dụng [Hộp Quà 600 Bánh Thập Cẩm ] (100% nhận được tất cả vật phẩm):

Loại phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
Túi Ngũ Hành 1 Khóa
Túi Quà Ngân Lượng 1 Khóa
Cánh Đại Thiên Sứ 1 Khóa
Lệnh Mở Đồng Hành 1 Khóa

Phần thưởng sử dụng mỗi [Bánh Dẻo] Ngẫu nhiên nhận được:

Tên phần thưởngSố lượngTính chất
Bạc Khóa - 5000 1 Khóa
Thủy Tinh Lv5 1 Khóa
Củ Khóa - 500 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh-Đồng 1 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv3 1 Khóa
Hoạt Lực Hoàn (500 Điểm) 1 Khóa

Phần thưởng sử dụng mỗi [Bánh Dẻo] lần thứ 300:

MốcNhận đượcTính chất
Sử dụng [Bánh Dẻo] lần thứ 300 1x [Hộp Quà 300 Bánh Dẻo] Khóa

Phần thưởng sử dụng [Hộp Quà 300 Bánh Dẻo]:

Tên phần thưởngSố lượngTính chất
Rương Trang Bị Thú Cưỡi 1 Khóa

 

Cánh Đại Thiên Sứ

Giới hạn của sự kiện

 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 300 Bánh Đậu Xanh.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 600 Bánh Thập Cẩm .
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 1 Hộp Quà 300 Bánh Đậu Xanh Thường trong suốt thời gian sự kiện.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 1 Hộp Quà 120 Bánh Thập Cẩm trong suốt thời gian sự kiện.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 1 Hộp Quà 240 Bánh Thập Cẩm trong suốt thời gian sự kiện.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 1 Hộp Quà 360 Bánh Thập Cẩm trong suốt thời gian sự kiện.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 1 Hộp Quà 480 Bánh Thập Cẩm trong suốt thời gian sự kiện.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 1 Hộp Quà 600 Bánh Thập Cẩm trong suốt thời gian sự kiện.
Về đầu trang