TOP Sự kiện bảo rương thần bí Về trang đầu

C
ác thiếu hiệp 9K thân mến,

Tháng 8 đã đến, 9K Truyền Kỳ xin giới thiệu một hoạt động hoàn toàn mới với tên gọi Quay Là Trúng 100% với hàng ngàn vật phẩm ingame hấp dẫn. Thể lệ chơi rất đơn giản, chỉ cần làm nhiệm vụ để có điểm năng động mỗi ngày, các Thiếu Hiệp sẽ đổi được lượt quay số miễn phí!

Thời gian

♥ Chương trình kéo dài từ 10h00 08/08/2014 – 23h59 14/09/2014.

Đối tượng

Tiền Bối: Là những nhân vật thuộc tài khoản được tạo trước 0h ngày 08/08/2014.

Thiếu Niên: Là những nhân vật thuộc tài khoản được tạo sau 0h ngày 08/08/2014. 

Cách có Lượt Quay Số

Trong thời gian diễn ra chương trình, mỗi ngày, hệ thống căn cứ vào Điểm Năng Động và Cấp Độ của người chơi để tính toán số [Điểm Tích Luỹ].

Điểm năng động của ngày hôm trước sẽ được ghi nhận vào 23h59 và quy đổi thành Điểm Tích Lũy tính cho ngày hôm sau.

Cấp độ của nhân vật sẽ được ghi nhận vào 23h59 mỗi ngày và tính Điểm Tích Lũy

Cách tính Điểm Tích Lũy đối với Tiền Bối
LevelCông thức tính điểm tích luỹ
41 - 60 [Điểm Tích Luỹ] = [Điểm Năng Động] x 1
61 - 70 [Điểm Tích Luỹ] = [Điểm Năng Động] x 2
71 - 80 [Điểm Tích Luỹ] = [Điểm Năng Động] x 3
81 - 90 [Điểm Tích Luỹ] = [Điểm Năng Động] x 4
91 - 100 [Điểm Tích Luỹ] = [Điểm Năng Động] x 5
101 trở lên [Điểm Tích Luỹ] = [Điểm Năng Động] x 6
Cách tính Điểm Tích Lũy đối với Thiếu Niên
LevelCông thức tính điểm tích luỹ
Dưới 40 [Điểm Tích Luỹ] = [Điểm Năng Động] x 1
41 - 60 [Điểm Tích Luỹ] = [Điểm Năng Động] x 2
61 - 70 [Điểm Tích Luỹ] = [Điểm Năng Động] x 3
71 - 80 [Điểm Tích Luỹ] = [Điểm Năng Động] x 4
81 - 90 [Điểm Tích Luỹ] = [Điểm Năng Động] x 5
91 - 100 [Điểm Tích Luỹ] = [Điểm Năng Động] x 6
101 trở lên [Điểm Tích Luỹ] = [Điểm Năng Động] x 7

Đổi lượt quay số

Người chơi dùng [Điểm Tích Luỹ] để đổi lần quay số

Lưu ý

  • Đến 23h59' hàng ngày, hệ thống ghi nhận [Điểm Năng Động] trong ngày của nhân vật và quy thành số [Điểm Tích Luỹ] theo bảng tính.
  • Sau 0h mỗi ngày, người chơi có thể nhận [Điểm Tích Luỹ] của ngày hôm trước.
  • Cho phép 1 tài khoản đăng ký tham gia nhận [Điểm Tích Luỹ] bằng nhiều nhân vật (tối đa 6 nhân vật/tài khoản).
  • [Điểm Tích Luỹ] có thể nhận dồn theo từng ngày.
  • Bắt đầu ghi nhận [Điểm Năng Động] của nhân vật được tính từ ngày 07/08/2014.