TOP Sự kiện bảo rương thần bí Về trang đầu

Phần thưởng Quay Số Thường

Tên phần thưởngSố lượng phần thưởng/lần quayTính chấtHình ảnh
Bùa 9K (300 điểm) 1 Khoá
Bùa 9K (400 điểm) 1 Khoá
Bùa 9K (500 điểm) 1 Khoá
Củ Hành Nhỏ (100 Củ Khoá) 1 Khoá
Củ Hành (500) 1 Khoá
Xu Bạc (1500) 1 Khoá
Kiến Xa Lệnh 1 Khoá
Thuỷ Tinh Lv2 1 Khoá
Thuỷ Tinh Lv3 1 Khoá
Túi Nguyên Liệu Lv1 1 Khoá
Trợ Tu Đơn 1 Khoá
Quỳnh Tương Ngọc Dịch 1 Khoá

Quà tặng Quay Số Đặc Biệt

Tên phần thưởngSố lượng phần thưởng/lần quayTính chấtHình ảnh
Bùa 9K (10000 Điểm) 20 Khoá
Bùa 9K (10000 Điểm) 12 Khoá
Bùa 9K (10000 Điểm) 4 Khoá
Bùa 9K (10000 Điểm) 2 Khoá
Bùa 9K (500) 1 Khoá
Bùa 9K (1000) 1 Khoá
Củ Hành (500) 1 Khoá
Củ Hành (1000) 1 Khoá
Thuỷ Tinh Lv3 1 Khoá
Thuỷ Tinh Lv4 1 Khoá
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Bạc (200) 1 Khoá
Túi Nguyên Liệu Lv3 1 Khoá