Quà Tặng Tân Thủ

Từ đến

[9K.com.vn] - Tuần đầu tiên khi máy chủ khai mở, các Tân Thủ Nạp Củ sẽ được nhiều vật phẩm giá trị, Đặc biệt số Củ đã nạp sẽ được tích lũy trong 07 ngày, đạt mốc nào sẽ nhận thưỡng mốc đó nhé!

Giới thiệu

Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật tại các máy chủ mở sau ngày 28/08/2014

Quy tắc hoạt động: Trong thời gian 7 ngày đầu mở máy chủ, khi người chơi nạp Củ đạt các mốc quy định sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng.

Lưu ý:

  • Ứng với mỗi mốc nhận thưởng chỉ có thể nhận 1 lần.
  • Có thể cộng dồn phần thưởng của các mốc nếu người chơi chưa nhận thưởng tại các mốc tích luỹ thấp hơn (ví dụ: Người chơi nạp ngày 900.000 Củ nhưng chưa nhận thưởng từ các mốc 1 đến mốc 7 lần nào thì người chơi đó có thể nhận tất cả phần thưởng tại 7 Mốc tích luỹ).

Quà tặng

Mốc Tích LuỹMức Tích Luỹ Nạp Củ đếnTên Phần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
 Mốc 1  3,600 Quà Tự Chọn – Sơ (*) 1 Khoá
Bùa 9K (1000) 1 Khoá
Thuỷ Tinh Lv3 5 Khoá
Trợ Tu Đơn 10 Khoá
 Mốc 2  18,000 Củ Hành (1000) ; 4 Khoá
Bùa 9K (1000) 2 Khoá
Đá Tinh Luyện 5 Khoá
Thuỷ Tinh Lv4 2 Khoá
Bạc (10000) 2 Khoá
 Mốc 3  36,000 Củ Hành (1000) 4 Khoá
Bùa 9K (2000) 3 Khoá
Đá Tinh Luyện 10 Khoá
Bạc (10000) 3 Khoá
Thuỷ Tinh Lv4 5 Khoá
 Mốc 4  72,000 Củ Hành (1000) 10 Khoá
Bùa 9K (2000) 5 Khoá
Đá Tinh Luyện 15 Khoá
Bạc (10000) 4 Khoá
Thuỷ Tinh Lv5 2 Khoá
Túi Phôi Phi Phong Lv2 1 Khoá
 Mốc 5  180,000 2000 Củ Khoá 15 Khoá
Bùa 9K (2000) 5 Khoá
Đá Tinh Luyện 25 Khoá
Bạc (10000) 5 Khoá
Thuỷ Tinh Lv5 5 Khoá
 Mốc 6  360,000 Củ khoá (50.000) 1 Khoá
Bùa 9K (2000) 10 Khoá
Đá Tinh Luyện 30 Khoá
Bạc (10000) 6 Khoá
Thuỷ Tinh Lv6 1 Khoá
 Mốc 7  900,000 Củ khoá (50.000) 3 Khoá
Bùa 9K (2000) 15 Khoá
Bạc (10000) 7 Khoá
Thuỷ Tinh Lv6 2 Khoá
Đá Tinh Luyện 80 Khoá