Quà Tặng Tân Thủ

Từ đến

Ngoài những tính năng mặc định, tùy theo ngày tuổi của máy chủ mà 9K Truyền Kỳ sẽ ra mắt những tính năng mới, phù hợp đối với cấp độ chung của các Thiếu Hiệp. Hãy cùng xem Lịch Sự Kiện để không bỏ qua bất cứ tính năng nào nhé!

LỊCH MỞ TÍNH NĂNG MÁY CHỦ MỚI

Tên Thời gian mở (Tính từ ngày mở máy chủ)Thời gian mởGhi chú
Mở cấp 69 1 ngày 9h00 • Đẳng cấp tối đa Thiếu Hiệp đạt được là cấp 69
Chiến Trường-Tân Thủ 1 ngày 9h00 • Đẳng cấp 40 có thể báo danh tham gia tại Quan Chiến Trường ở bản đồ Tương Dương
Lễ Hội Pháo Hoa 1 ngày 20h00 • Vào lúc 20h00, tính năng Lễ Hội Pháo Hoa sẽ được khai mở, kéo dài trong 3 ngày.
Ủy Thác 2 ngày 00h00 • Thiếu Hiệp có thể thông qua Tu Luyện Đơn để có thể nhận kinh nghiệm ủy thác
Thủ Lĩnh Lv50 2 ngày 18h00 • Vào thời gian này, các boss Thủ Lĩnh sẽ xuất hiện ở các bản đồ có đẳng cấp 40-59
Bảo Vệ Môn Phái 2 ngày 21h50 • Trận đầu tiên của Bảo Vệ Môn Phái khai mở báo danh
Võ Lâm Cao Thủ Lv55 3 ngày 22h20 • Cao Thủ Võ Lâm cấp 55 xuất hiện lần đầu tiên
Thi Đấu Môn Phái 4 ngày 20h30 • 20h30 của ngày thứ 3 và thứ 7 trong tuần, tính năng Thi Đấu Môn Phái sẽ mở trận đấu đầu tiên.
Nhiệm vụ truy nã 5 ngày 09h00 • Nhiệm vụ truy nã được mở cửa, các thiếu hiệp hãy nhanh chóng tham gia.
Thanh Vân Phong 5 ngày 09h20 • Khai mở bí cảnh Thanh Vân Phong lần đầu tiên
Tu Luyện Đan-Cao 6 ngày 00h00 • Kỳ Trân Các chính thức ra vật phẩm mới: Tu Luyện Đan - 3
Đoạt Linh Quả 6 ngày 14h50 • Khai mở tính năng Linh Quả Tranh Đoạt trận đầu tiên
Hiệp Khách Đảo 6 ngày 21h20 • 21h20 của ngày thứ 2 và thứ 5 trong tuần, tính năng Hiệp Khách Đảo sẽ mở trận đấu đầu tiên.
Thủ Lĩnh cấp 70 8 ngày 18h00 • Bắt đầu xuất hiện ngẫu nhiên Thủ Lĩnh đẳng cấp 70 ở các bản đồ có đẳng cấp 70
Đoạt Danh Khí 9 ngày 10h30 • Âu Vô Khuyết sẽ xuất hiện ở các bản đồ cấp 30
Mở cấp 79 10 ngày 18h00 • Đẳng cấp cao nhất có thể đạt được là cấp 79
Bang Hội 10 ngày 18h00 • Có thể lập Bang Hội
Gia Viên 10 ngày 18h00 • Có thể nhận Gia Viên
Lễ Hội Pháo Hoa 10 ngày 20h00 • Lễ Hội Pháo Hoa mừng máy chủ mở giới hạn cấp 79. Diễn ra trong 3 ngày.
Chiến Trường-Sơ 11 ngày 12h50 • Chiến Trường lần đầu tiên được khai mở. Những nhân vật có đẳng cấp 70 trở lên hãy nhanh chân báo danh để tham gia
Lãnh Thổ Chiến 13 ngày 09h00 • 21h00 của ngày thứ 6 và chủ nhật trong tuần, tính năng Lãnh Thổ Chiến sẽ mở trận đấu đầu tiên.
Võ Lân Cao Thủ cấp 85 18 ngày 15h30 • Cao Thủ Võ Lâm cấp 85 xuất hiện lần đầu tiên
Mở cấp 89 20 ngày 18h00 • Đẳng cấp cao nhất có thể đạt được là cấp 89
Tiệm Tiện Lợi 20 ngày 18h00 • Mở bán Thủy Tinh Lv6 tại Tiệm Tiện Lợi
Thủ Lĩnh cấp 90 22 ngày 18h00 • Bắt đầu xuất hiện ngẫu nhiên Thủ Lĩnh đẳng cấp 90 ở các bản đồ có đẳng cấp 90
Tranh Cử Đại Sư Huynh 24 ngày 00h00 • Tranh cử chức Đại Sư Huynh/ Đại Sư Tỷ của môn phái lần đầu tiên. Các Thiếu Hiệp có VIP sẽ trực tiếp bình chọn
Xi Vưu Mộ 24 ngày 10h50 • Lần đầu tiên, tính năng Xi Vưu Mộ sẽ được ra mắt đến Thiếu Hiệp
Mở cấp 99 40 ngày 18h00 • Đẳng cấp cao nhất có thể đạt được là cấp 99
Tu Luyện Đan - Đặc 40 ngày 00h00 • Kỳ Trân Các chính thức ra vật phẩm mới: Tu Luyện Đan - Đặc
Nhiệm Vụ Trục Quyển 40 ngày 18h00 • Khai mở Nhiệm vụ Quyển Trục.
Thiên Tâm Cốc 40 ngày 18h00 • Khai mở Thiên Tâm Cốc, cấp 90 có thể vào
Đấu giá gia viên 40 ngày 18h00 • Hệ thống khai mở chức năng "Đấu giá gia viên" vào thứ 4 hoặc thứ 5 đầu tiên
Trích Tinh Lâu 43 ngày 16h50 • Có thể báo danh Trích Tinh Lâu trận đầu tiên