Niềm Vui Chiến Thắng

từ đến

 

Túi Bách Bảo

 

Thời gian tặng quà

  • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 16/04/2015
  • Kết thúc: 23h59 ngày 13/05/2015

Nội dung sự kiện

    • Trong suốt thời gian họat động mỗi ngày Thiếu Hiệp 9K ở các máy chủ đã mở giới hạn 89 có thể mua Túi Bách Bảo tại Cửa Hàng Kỳ Trân Các.
      • Giới hạn sử dụng tối đa mỗi ngày của mỗi nhân vật là 30 Túi Quà.
      • Thời gian dùng vật phẩm này : 23:59 ngày 01-4-2015
Vật phẩmTính ChấtGiá Bán/Mỗi TúiHình Ảnh
Túi Bách Bảo Khóa 150 Củ

Túi quà có gì?

Dành cho máy chủ mở cấp 89 trở lên
Tên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
Mảnh Long Tượng Bát Nhã 1 Không Khoá
Long Tượng Bàn Nhật Công Tham Ngộ Quyển 1 Không Khoá
Mảnh Yên Ngựa 1 Khoá
Mảnh Dây Cương 1 Khoá
Mảnh Bàn Đạp 1 Khoá
Vinh Dự Tinh Anh 3 Khoá
Lưu Ly Kính 2 Khoá
Dung Thiết Thủy 5 Khoá
Hoạt Lực Hoàn - Lớn 1 Khoá
2000 Củ Khóa 1 Khoá
Cống Hiến Sư Môn Lệnh Vàng 1 Khoá
10 Vạn Bạc Khóa 1 Khoá
Dành cho máy chủ 110 ngày trở lên
Tên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
Long Tượng Bàn Nhật Công Tham Ngộ Quyển 1 Không Khoá
Mảnh Long Tượng Bát Nhã 1 Không Khoá
Đá Rèn 200 Không Khoá
Mảnh Yên Ngựa 1 Khoá
Mảnh Dây Cương 1 Khoá
Mảnh Bàn Đạp 1 Khoá
Vinh Dự Tinh Anh 3 Khoá
Lưu Ly Kính 2 Khoá
Phá Thiên Chùy 5 Khoá
Hoạt Lực Hoàn - Lớn 1 Khoá
2000 Củ Khóa 1 Khoá
Cống Hiến Sư Môn Lệnh Vàng 1 Khoá
10 Vạn Bạc Khóa 1 Khoá
Về đầu trang