Niềm Vui Chiến Thắng

từ đến

 

Quà Nạp Mỗi Ngày (máy chủ mới)

 

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 16/04/2015
  • Kết thúc: 23h59 ngày 13/05/2015

Nội dung sự kiện

   • Chương trình áp dụng cho các máy chủ đã mở mốc 69, 79, 89. (các máy chủ đã mở giới hạn Level 99 trở đi tham gia hoạt động tại đây). Số ngày mở máy chủ được cập nhật sau 18h00 mỗi ngày.
   • Tất cả người chơi tại các máy chủ thỏa yêu cầu khi nạp Củ tích luỹ đến các mốc 600 và 1,500 Củ sẽ nhận được phần thưởng.
  • Sau 0h00 mỗi ngày hệ thống sẽ tự động reset số lần nhận thưởng để người chơi có thể tích lũy nhận lại.

Phần thưởng hấp dẫn

Đối với máy chủ đã mở mốc giới hạn 69, 79
Mốc NạpTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
600 2000 Củ Khóa 1 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Túi Thủy Tinh Lv5 1 Khóa
Đồng Vàng 1 Khóa
1,500 2000 Củ  Khóa 2 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
Tơ Ly Vân Lv2 10 Khóa
Đồng Vàng 1 Khóa
Quà Mặt Nạ 1 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 1 Khóa
Đối với máy chủ đã mở mốc giới hạn 89
Mốc NạpTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
600 2000 Củ Khóa 1 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Túi Thủy Tinh Lv5 1 Khóa
Đồng Vàng 1 Khóa
1,500 2000 Củ Khóa 2 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
Tơ Ly Vân Lv3 10 Khóa
Dung Thiết Thủy 5 Khóa
Đồng Vàng 1 Khóa
Quà Mặt Nạ 1 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv3 1 Khóa

Hướng dẫn nhận quà

 • Nạp Củ đạt mốc 1.500 Củ trở lên hãy đến đối thoại với Lễ Quan để nhận thưởng:

Về đầu trang