Niềm Vui Chiến Thắng

từ đến

 

Quà Nạp Mỗi Ngày (máy chủ cũ)

 

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 30/04/2015
  • Kết thúc: 23h59 ngày 06/05/2015

Nội dung sự kiện

   • Chương trình áp dụng cho các máy chủ đã mở mốc 99 và 150. (các máy chủ mở mốc 69, 79, 89 tham gia hoạt động tại đây). Số ngày mở máy chủ được cập nhật sau 18h00 mỗi ngày.
   • Tất cả người chơi tại các máy chủ thỏa yêu cầu khi nạp Củ tích luỹ đến các mốc 3,600 và 7,200 Củ sẽ nhận được phần thưởng.
  • Sau 0h00 mỗi ngày hệ thống sẽ tự động reset số lần nhận thưởng để người chơi có thể tích lũy nhận lại.

Phần thưởng hấp dẫn

Đối với máy chủ đã mở mốc giới hạn 99
Mốc NạpTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
3,600 Củ Khóa - 1000 5 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 1 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 3 Khóa
Lưu Ly Kính 5 Khóa
Đồng Vàng 2 Khóa
Thủy Tinh Lv6 3 Khóa
7,200 Củ Khóa - 1000 5 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Túi Quà Ngân Lượng 1 Khóa
Túi Đồng Vàng 1 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 1 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 5 Khóa
Thủy Tinh Lv7 2 Khóa
Đối với máy chủ đã mở mốc giới hạn 150
Mốc NạpTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
3,600 Củ Khóa - 1000 5 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 1 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 3 Khóa
Lưu Ly Kính 5 Khóa
Phá Thiên Chùy 10 Khóa
Đồng Vàng 2 Khóa
Thủy Tinh Lv6 3 Khóa
7,200 Củ Khóa - 1000 5 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Túi Quà Ngân Lượng 1 Khóa
Túi Đồng Vàng 1 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 1 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 5 Khóa
Thủy Tinh Lv7 2 Khóa

Hướng dẫn nhận quà

 • Nạp Củ đạt mốc 3.600 Củ trở lên hãy đến đối thoại với Lễ Quan để nhận thưởng:

Về đầu trang