Niềm Vui Chiến Thắng

từ đến

 

Mua 1 tặng 1 - Máy chủ liên thông

 

Thời gian khuyến mãi

  • Bắt đầu:  00h00 ngày 16/4/2015
  • Kết thúc: 23/59 ngày 22/4/2015

Nội dung sự kiện

  • Thiếu Hiệp 9K mua những vật phẩm được trong danh sách bên dưới tại Kỳ Trân Các bằng Củ hoặc Củ Khóa sẽ được hoàn trả lại đúng số lượng đã mua vào ngày hôm sau.
  • Lưu ý: Vật phẩm hoàn trả là vật phẩm khoá được nhận thông qua hộp thư.
  • Các máy chủ áp dụng chương trình:
Thăng Long Đằng Long Hắc Hổ Bá Hổ Triệu Hổ
Tàng Long Xích Long Dạ Hổ Xích Hổ Kim Hổ
Ngọc Long Ngọa Long Thiết Hổ Vương Hổ Vân Hổ
Hồng Long Hoàng Long Kỳ Hổ Chiến Hổ Truy Hổ
Vân Long Song Long Uy Hổ Quyền Hổ Minh Hổ

Vật phẩm mua 1 tặng 1

Tên vật phẩmHình ảnhGiới hạn số lượng vật phẩm tối đa nhận được
Thẻ Chiêu Mộ Đồng Hành không giới hạn
Trúc Khí Đơn không giới hạn
Quà Hỗ Trợ Thăng Cấp không giới hạn
Phá Thiên Chùy không giới hạn
Dung Thiết Thủy không giới hạn
Ngân Nguyên Bảo không giới hạn
Thủy Tinh Lv5 không giới hạn
Thủy Tinh Lv7 không giới hạn
Về đầu trang