Niềm Vui Chiến Thắng

từ đến

 

Đầu Tư Vốn

 

Giới thiệu

Thời gian
  • Bắt Đầu: 03/05/2015
  • Kết Thúc: 23h59 ngày 05/05/2015
  • Ngày hoàn trả củ đầu tư: 23h59’ ngày 19/05/2015
Nội dung
  • Thời gian diễn ra 03/05 - 05/05/2015. Sau thời gian này sẽ không thể đầu tư, những thiếu hiệp đã đầu tư trước đó sẽ tiếp tục nhận quà trong 14 ngày!
  • Vào 23h59’ ngày 19/05/2015, hệ thống sẽ hoàn trả củ không khóa đã đầu tư.
  • Chương trình dành cho tất cả người chơi tại các máy chủ của 9K đã mở giới hạn 89 trở lên
  • Hoạt động đầu tư vốn chia làm nhiều gói với giá trị khác nhau cho các Thiếu Hiệp lựa chọn tương ứng với giá 3000 Củ, 10.000 Củ, 30.000 Củ.
    • Giới hạn mỗi nhân vật chỉ có thể mua 1 gói đầu tư duy nhất.


Giao diện Đầu Tư Tài Sản gần góc bản đồ mini

Gói đầu tư dành cho máy chủ mở giới hạn cấp 150 trở lên

Gói 3.000 Củ
Số ngàyPhần thưởngSố LượngTính chấtHình ảnh
Ngày 1 Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Ngày 2 Củ Khóa - 1000 3 Khóa
Ngày 3 Bạc Khóa (10000) 5 Khóa
Ngày 5 Củ Khóa - 1000 3 Khóa
Ngày 6 1000 Củ Khóa 6 Khóa
Ngày 8 Củ Khóa - 1000 3 Khóa
Ngày 9 Dung Thiết Thủy 5 Khóa
Ngày 11 Củ Khóa - 1000 3 Khóa
Ngày 12 Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Ngày 14 Củ Khóa - 1000 6 Khóa
Gói 10.000 Củ
Số ngàyPhần thưởngSố LượngTính chấtHình ảnh
Ngày 1 Thủy Tinh Lv7 3 Khóa
Ngày 2 Củ Khóa - 2000 6 Khóa
Ngày 3 Bạc Khóa (10000) 20 Khóa
Ngày 5 Củ Khóa - 2000 6 Khóa
Ngày 6 Dung Thiết Thủy 12 Khóa
Ngày 8 Củ Khóa - 2000 6 Khóa
Ngày 9 1000 Củ Khóa 25 Khóa
Ngày 11 Củ Khóa - 2000 6 Khóa
Ngày 12 Trang trí (Độ tiện nghi+20) 1 Khóa -
Ngày 14 Củ Khóa - 2000 6 Khóa
Gói 30.000 Củ
Số ngàyPhần thưởngSố LượngTính chấtHình ảnh
Ngày 1 Thủy Tinh Lv7 8 Khóa
Ngày 2 Củ Khóa - 5000 6 Khóa
Ngày 3 Bạc Khóa (10000) 50 Khóa
Ngày 5 Củ Khóa - 5000 6 Khóa
Ngày 6 1000 Củ Khóa 70 Khóa
Ngày 8 Củ Khóa - 5000 6 Khóa
Ngày 9 Mảnh Túi Hoàng Gia 1 Không khóa
Ngày 11 Củ Khóa - 5000 6 Khóa
Ngày 12 Trang trí (Độ tiện nghi+40) 1 Khóa -
Ngày 14 Củ Khóa - 5000 12 Khóa

Gói đầu tư dành cho máy chủ mở giới hạn cấp 89 trở lên

Gói 3.000 Củ
Số ngàyPhần thưởngSố LượngTính chấtHình ảnh
Ngày 1 Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Ngày 2 Củ Khóa - 1000 3 Khóa
Ngày 3 Bạc Khóa (10000) 5 Khóa
Ngày 5 Củ Khóa - 1000 3 Khóa
Ngày 6 1000 Củ Khóa 4 Khóa
Ngày 8 Củ Khóa - 1000 3 Khóa
Ngày 9 Thủy Tinh Lv6 3 Khóa
Ngày 11 Củ Khóa - 1000 3 Khóa
Ngày 12 Bạc Khóa (10000) 5 Khóa
Ngày 14 Củ Khóa - 1000 6 Khóa
Gói 10.000 Củ
Số ngàyPhần thưởngSố LượngTính chấtHình ảnh
Ngày 1 Thủy Tinh Lv6 6 Khóa
Ngày 2 Củ Khóa - 2000 6 Khóa
Ngày 3 Bạc Khóa (10000) 15 Khóa
Ngày 5 Củ Khóa - 2000 6 Khóa
Ngày 6 1000 Củ Khóa 16 Khóa
Ngày 8 Củ Khóa - 2000 6 Khóa
Ngày 9 Thủy Tinh Lv6 8 Khóa
Ngày 11 Củ Khóa - 2000 6 Khóa
Ngày 12 Trang trí (Độ tiện nghi+20) 1 Khóa -
Ngày 14 Củ Khóa - 2000 6 Khóa
Gói 30.000 Củ
Số ngàyPhần thưởngSố LượngTính chấtHình ảnh
Ngày 1 Thủy Tinh Lv6 12 Khóa
Ngày 2 Củ Khóa - 5000 6 Khóa
Ngày 3 Bạc Khóa (10000) 25 Khóa
Ngày 5 Củ Khóa - 5000 6 Khóa
Ngày 6 1000 Củ Khóa 30 Khóa
Ngày 8 Củ Khóa - 5000 6 Khóa
Ngày 9 Mảnh Sách Thiên Bảo Trấn 1 Không khóa
Ngày 11 Củ Khóa - 5000 6 Khóa
Ngày 12 Trang trí (Độ tiện nghi+40) 1 Khóa -
Ngày 14 Củ Khóa - 5000 12 Khóa
Về đầu trang