Nâng Cấp Phi Phong

 

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 09/02/2015
 • Kết thúc: 23h59 ngày 14/02/2015

Nguyên Liệu: Kim Tàm Ti

Thời gian giới hạn
 • Chỉ bày bán trong 6 ngày từ 09/2 đến 14/2 tại Kỳ Trân Các
 • Sau thời gian này tính năng sẽ đóng và vật phẩm không còn bày bán nữa
Mua tại Kỳ Trân Các
 • Nhấn vào biểu tượng Kỳ Trân Các trên góc phải bản đồ nhỏ hoặc sử dụng tổ hợp phím Ctrl + G để mở giao diện


Mở lịch sự kiện ở góc trái bản đồ 

 • Tìm mua Kim Tàm Ti, tùy theo cấp độ của phi phong để chọn loại phù hợp

Cách đổi thuộc tính

 • Khi có Kim Tàm Ti người chơi có thể đến NPC Dã Luyện Đại Sư ở các thành để tiến hành thay đổi dòng thuộc tính Phi Phong.

 

 • Người chơi chọn Dòng thuộc tính phi phong, sẽ xuất hiện bảng hoạt động. Sau đó tiến hành bỏ phi phong và Kim Tàm Ti có cùng lv với phi phong, chọn dòng thuộc tính muốn tạo mới bấm Đồng ý.

 

 • Người chơi có thể chọn Đổi để thay đổi dòng mới, hoặc Huỷ để giữ dòng cũ.

 

 • Khi chọn Đổi hoặc Huỷ thì dòng thuộc tính đó sẽ có thêm ký hiệu Đã tạo mới.

   

 • Có thể thay đổi nhiều lần cho đến khi nào ưng ý nhưng chỉ ở 1 dòng thuộc tính duy nhất.
 • Thuộc tính đã tồn tại trên Phi Phong, thì sẽ không bị trùng khi đổi.
 • Hiện nay, đãcó thể thay đổi 1 dòng thuộc tính của Phi phong 3Phi Phong 4, Phi Phong 5.

 

Bí quyết của Chị Ba 9K để có Phi phong mạnh:

Các Thiếu Hiệp có thể thay đổi 1 dòng thuộc tính của Phi Phong 3. Sau đó tiến hành nâng cấp tăng bậc lên thành Phi Phong 4 sẽ được thay đổi thêm 1 dòng thuộc tính của Phi Phong nữa. Rồi sau đó lại tiếp tục nâng cấp lên cấp 5 để đổi thêm 1 dòng nữa.

Đóng