Lễ Hội Bánh Chưng

 

Thời gian & Nội dung chương trình

Thời gian
 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 05/02/2015
 • Kết thúc: 23h59 ngày 28/02/2015
Cách chơi
  • Trong thời gian hoạt động, người chơi đánh Boss Tinh Anh ngẫu nhiên nhận được Bánh Chưng.

Hình ảnhGhi Chú

   • Đem Bánh Chưng đến nộp cho NPC Sứ Giả Hoạt Động tại các đại Thành Thị để tích lũy điểm Tài Lộc. Khi nộp có thể ngẫu nhiên X2, X3, X4 điểm Tài Lộc.

   • Nộp Bánh Chưng lần thứ 30 sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt. Mỗi nhân vật chỉ nhận thưởng 1 lần.
   • Kết thúc hoạt động nếu nằm trong Top 10 điểm Tài Lộc sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt. Xem bảng xếp hạng để theo dõi

Quà của sự kiện

Top 10 nộp nhiều bánh chưng nhất
Xếp HạngPhầnThưởngSố LượngTính ChấtHìnhảnh
Hạng 1 Thủy Tinh Lv10 2 Khóa
2000 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Hạng 2 Thủy Tinh Lv10 1 Khóa
1000 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Hạng 3 Thủy Tinh Lv9 2 Khóa
500 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Hạng 4 - 10 Thủy Tinh Lv9 1 Khóa
200 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Đổi bánh chưng lần thứ 30
Lần nộp bánh chưngPhầnThưởngSố LượngTính ChấtHình Ảnh
Lần thứ 30
Quà sẽ vào hành trang
Thủy Tinh Lv8 1 Khóa
100 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa

Lưu ý

Mỗi nhân vật chỉ nhận thưởng 1 lần.

Đóng