Hái Lộc Đầu Xuân

 

Thời gian & Nội dung chương trình

Thời gian
 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 12/02/2015
 • Kết thúc: 23h59 ngày 26/02/2015
Nội dung chương trình
  • Chương trình dành cho tất cả người chơi tại tất cả các máy chủ 9K.
   • Sau khi tích lũy 4500 Củ, có thể nhận Lộc Vàng tại Giao Diện Sự Kiện 9K.
Mỗi Lần Tích Lũy Nạp ĐạtPhần ThưởngSố LượngTính ChấtHình Ảnh
4500 Củ Lộc Vàng 1 Khóa
   • Tích lũy Lộc Vàng có thể đổi vật phẩm tại NPC Thần Tài tại trung tâm của 5 đại thành thị.
Tên NPCVí TrịHình Ảnh Mô Tả
Thần Tài 550 – 365 Lâm An
550 – 365 Thành Đô
550 – 385 Đại Đô
550 – 360 Phượng Tường
550 – 360 Tương Dương
  • Trên giao diện có nút “Đổi Quà”, nhấn vào sẽ di chuyển (bằng Đá Hồi Thành) đến NPC Thần Tài tại Thành Thị gần nhất.
  • Trong suốt thời gian hoạt động số lượng Lộc Vàng tối đa có thể nhận là 99 vật phẩm

Nội dung phần thưởng

Lộc Vàng CầnVật Phẩm ĐổiSố LượngTính ChấtGiới Hạn Máy Chủ
5 Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 4 Sao 1 Khóa Mở Cấp 69 Trở Lên
1 2000 Củ Khóa 5 Khóa Mở Cấp 69 Trở Lên
1 10 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa Mở Cấp 69 Trở Lên
1 Thẻ Chiêu Mộ Đồng Hành 3 Khóa Mở Cấp 69 Trở Lên
1 Lệnh Triệu Hồi Gia Nhân (Lâm Nhi) 1 Khóa Mở Cấp 79 Trở Lên
1 Quà Huy Chương 2 Khóa Mở Cấp 89 Trở Lên
1 Bùa Triệu Thú Sơ 6 Khóa Mở Cấp 89 Trở Lên
1 Túi Dung Thiết Thủy 3 Khóa Mở Cấp 89 Trở Lên
1 Lưu Ly Kính 5 Khóa Mở Cấp 99 Trở Lên
2 Lệnh Bài Danh Vọng Năm Mới 1 Khóa Mở Cấp 150 Trở Lên
1 Trúc Khí Đơn 3 Khóa Mở Được 90 Ngày
1 Túi Phá Thiền Chùy 3 Khóa Mở Được 110 Ngày
2 Triệu Hồi Lệnh-BOSS 1 Khóa Mở Cấp 110 Trở Lên
Đóng