Đầu Tư Vốn

 

Giới thiệu

  • Thời gian diễn ra 12/02 - 15/02/2015. Sau thời gian này sẽ không thể đầu tư, những thiếu hiệp đã đầu tư trước đó sẽ tiếp tục nhận quà trong 14 ngày!
  • Chương trình dành cho tất cả người chơi tại các máy chủ của 9K đã mở giới hạn 79 trở lên
  • Hoạt động đầu tư vốn chia làm nhiều gói với giá trị khác nhau cho các Thiếu Hiệp lựa chọn tương ứng với giá 3000 Củ, 10000 Củ, 30000 Củ.
    • Sau khi mua gói đầu tư thì trong 10 ngày tiếp theo mỗi ngày sẽ hoàn trả lại 10% số Củ và nhận thêm phần thưởng từ hoạt động.
    • Giới hạn mỗi nhân vật chỉ có thể mua 1 gói đầu tư duy nhất.
  • Mỗi gói đầu tư vốn sẽ kéo dài trong 10 ngày, vào những ngày nhất định Thiếu Hiệp sẽ nhận thưởng quà tặng giá trị, và nhận lại 100% tiền đầu tư vào ngày thứ 10 của hoạt động.


Giao diện Đầu Tư Tài Sản gần góc bản đồ mini

Hoạt Động đầu tư 1: Dành cho máy chủ mở từ 3/7/2014 – 24/11/2014

Gói 3000 Củ
Số ngàyPhần thưởngSố LượngTính chấtHình ảnh
Ngày 1 Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Ngày 2 500 Củ
Ngày 3 Bạc Khóa (10000) 5 Khóa
Ngày 5 500 Củ
Ngày 6 1000 Củ Khóa 6 Khóa
Ngày 8 500 Củ
Ngày 9 Dung Thiết Thủy 5 Khóa
Ngày 11 500 Củ
Ngày 12 Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Ngày 14 1000 Củ
Gói 10000 Củ
Số ngàyPhần ThưởngSố LượngTính chấtHình ảnh
Ngày 1 Thủy Tinh Lv7 3 Khóa
Ngày 2 2000 Củ
Ngày 3 Bạc Khóa (10000) 20 Khóa
Ngày 5 2000 Củ
Ngày 6 Dung Thiết Thủy 12 Khóa
Ngày 8 2000 Củ
Ngày 9 1000 Củ Khóa 25 Khóa
Ngày 11 2000 Củ
Ngày 12 Trang trí (Độ tiện nghi+20) 1 Khóa -
Ngày 14 2000 Củ
Gói 30000 Củ
Số ngàyPhần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
Ngày 1 Thủy Tinh Lv7 8 Khóa
Ngày 2 5000 Củ
Ngày 3 Bạc Khóa (10000) 50 Khóa
Ngày 5 5000 Củ
Ngày 6 1000 Củ Khóa 70 Khóa
Ngày 8 5000 Củ
Ngày 9 Mảnh Túi Hoàng Gia 1 Không khóa
Ngày 11 5000 Củ
Ngày 12 Trang trí (Độ tiện nghi+40) 1 khóa -
Ngày 14 10000 Củ

Hoạt động đầu tư 2: Dành cho máy chủ mở từ 25/11/2014 – 22/01/2015

Gói 3000 Củ
Số ngàyPhần thưởngSố LượngTính chấtHình ảnh
Ngày 1 Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Ngày 2 500 Củ
Ngày 3 Bạc Khóa (10000) 5 Khóa
Ngày 5 500 Củ
Ngày 6 1000 Củ Khóa 6 Khóa
Ngày 8 500 Củ
Ngày 9 Dung Thiết Thủy 5 Khóa
Ngày 11 500 Củ
Ngày 12 Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Ngày 14 1000 Củ
Gói 10000 Củ
Số ngàyPhần ThưởngSố LượngTính chấtHình ảnh
Ngày 1 Thủy Tinh Lv7 3 Khóa
Ngày 2 2000 Củ
Ngày 3 Bạc Khóa (10000) 20 Khóa
Ngày 5 2000 Củ
Ngày 6 Dung Thiết Thủy 12 Khóa
Ngày 8 2000 Củ
Ngày 9 1000 Củ Khóa 25 Khóa
Ngày 11 2000 Củ
Ngày 12 Trang trí (Độ tiện nghi+20) 1 Khóa -
Ngày 14 2000 Củ
Gói 30000 Củ
Số ngàyPhần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
Ngày 1 Thủy Tinh Lv7 8 Khóa
Ngày 2 5000 Củ
Ngày 3 Bạc Khóa (10000) 50 Khóa
Ngày 5 5000 Củ
Ngày 6 1000 Củ Khóa 70 Khóa
Ngày 8 5000 Củ
Ngày 9 Mảnh Túi Hoàng Gia 1 Không khóa
Ngày 11 5000 Củ
Ngày 12 Trang trí (Độ tiện nghi+40) 1 khóa -
Ngày 14 10000 Củ
Đóng