Sưu Tập Chữ Chúc Mừng Năm Mới

 

Thu thập đủ bộ chữ Chúc Mừng Năm Mới dùng để đổi Rương Vàng - Bạc - Đồng bên trong có chứa nhiều vật phẩm quý hiếm. Thẻ bài 4 Chữ Chúc Mừng Năm Mới có thể thu thập khi làm nhiệm vụ, tham gia hoạt động hàng ngày hoặc mua tại Kỳ Trân Các. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Điều kiện tham gia

  • Sau bảo trì ngày 12/02/2015 đến 23h59 25/02/2015
  • Tất cả người chơi tại các máy chủ 9K đã mở máy chủ trên 90 ngày

Thu thập thẻ chữ Chúc Mừng Năm Mới

Qua các Hoạt Động Hàng Ngày

Trong thời gian hoạt động, người chơi tham gia các tính năng sẽ nhận được Túi Lệnh Bài Ngẫu Nhiên Năm Mới, sử dụng túi sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong 4 chữ Chúc - Mừng - Năm - Mới.

Vật phẩmThông tin

Túi Ngẫu Nhiên Chúc Mừng Năm Mới.

Tên vật phẩm: Túi Ngẫu Nhiên Chúc Mừng Năm Mới.

Cách sử dụng: Nhấp phải sẽ nhận ngẫu nhiên bốn chữ: Chúc - Mừng - Năm - Mới.

Nhận được với số lượng như sau:

Tính NăngSố túiTính Chất
Tham gia Chiến trường 6 Khóa
Tham gia Trích Tinh Lâu 6 Khóa
Sử dụng Tàng Bảo Đồ 1 Khóa
Mỗi lần qua cửa Xi Vưu Mộ 2 Khóa
Tham gia Bí cảnh/Thanh Vân Phong
(3 sao trở lên)
lần cuối rút thưởng sẽ nhận được
2 Khóa
Mua ở Kỳ Trân Các

Thẻ Chúc Mừng Năm Mới còn có khi mua vật phẩm Hộp Quà Năm Mới ở Kỳ Trân Các với giá 98 Củ /Rương hoặc 1268 Củ Khóa/Rương.

Cũng có thể nhận được Hộp Quà Năm Mới khi đạt đủ 20 - 40 - 60 - 80 - 100 điểm năng động. Ở mỗi mốc sẽ nhận được 1 rương.

Vật phẩmThông tin

Hộp Quà Năm Mới

Tên vật phẩm: Hộp Quà Năm Mới

Bán tại: Kỳ Trân Các

Giá: 98 Củ /Rương hoặc 1268 Củ Khóa/Rương

Cách sử dụng: Nhấp phải sẽ nhận ngẫu nhiên bốn chữ:Chúc - Mừng - Năm - Mới và các vật phẩm hấp dẫn khác

Mở ra nhận ngẫu nhiên nhận được:

Vật PhẩmSố LượngTính ChấtHình Ảnh
Quà Chọn Chữ 1 Khóa
Lệnh Bài Chữ “Chúc” 1
Lệnh Bài Chữ “Mừng” 1 Không Khóa
Lệnh Bài Chữ “Năm” 1 Không Khóa
Lệnh Bài Chữ “Mới” 1 Không Khóa
1000 Hoạt lực khóa 1 Không Khóa
1000 Củ Khóa 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
Dung Thiết Thủy 1 Khóa
Đá Huyền Thiết 1 Khóa
1 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
2 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Đá Chiến Trường Hỗn Độn 1 Khóa
Đá Trích Tinh Hỗn Độn 1 Khóa

Đổi thẻ Chúc Mừng Năm Mới

Đổi thẻ Chúc - Mừng - Năm - Mới tại Sứ Giả Hoạt Động ở năm thành thị lớn:

Công thức đổi rương:

Phần ThưởngYêu Cầu
Chữ ChúcChữ MừngChữ NămChữ Mới
Rương Vàng 4 4 4 4
Rương Bạc 2 2 2 2
Rương Đồng 1 1 1 1

Phần thưởng mở rương

Rương Vàng

Trong suốt thời gian hoạt động mỗi ngày giới hạn sử dụng tối đa 25 Rương Vàng.

Ngày 24/2 và 25/2/2015 sẽ không giới hạn số lần mở rương trong ngày.

Mở Rương 100% nhận được:

Tên phần thưởngSố lượngHình ảnhCông DụngTính chất
Lệnh Bài Danh Vọng 1 Tăng 10 điểm danh vọng, đạt đủ điểm có thể mua Đá Điểm Kim để nâng cấp Ngọc Bội Khoá

ngẫu nhiên một trong các vật phẩm sau:

Vật PhẩmSố LượngTính ChấtHình ẢnhCông Dụng
2000 Củ Khóa 1 Khóa Loại tiền dùng để mua bán
Thủy Tinh Lv5 1 Khóa Khảm trang bị
Thủy Tinh Lv6 1 Khóa Khảm trang bị
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa Khảm trang bị
Thủy Tinh Lv8 1 Khóa Khảm trang bị
Cầu Phúc Lệnh-Sơ 1 Khóa Tăng số lần cầu phúc
Quả Ly Ưu 1 Khóa Ăn vào tăng thời gian Tu Luyện Châu
Vinh Dự Tinh Anh 1 Khóa Mua vật phẩm trong Tiệm Tinh Anh
Triệu Hồi Lệnh-BOSS 1 Khóa Ủy thác nhân vật nhận EXP
Rương Bạc

Mở ra 100% nhận được

Tên phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
2000 Củ Khóa 1 Khoá
20000 Bạc Khóa 1 Khoá
Rương Đồng

Mở ra 100% nhận được

Tên phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
20.000 Bạc Khóa 1 Khoá
Đóng