Mai Vàng Đón Xuân

từ đến

 

Rút Thưởng May Mắn

 

Thời gian & Nội dung chương trình

Thời gian
  • Bắt Đầu : 0h00 ngày 29/01/2015
  • Kết Thúc : 23h59 ngày 31/01/2015
Nội dung chương trình
  • Tất cả Thiếu Hiệp ở những máy chủ đã mở mốc 79.
  • Trong thời gian hoạt động, người chơi VIP có điểm năng động đạt 20, 40, 60, 80, 100 sẽ nhận được 1 Chìa Khóa Rút Thưởng.
  • Người chơi có thể mua Chìa Khóa Rút Thưởng tại Cửa Hàng Kỳ Trân Các với giá 398 Củ hoặc Chế tạo tại Kỹ Năng Sống tốn 5000 Hoạt Lực.
  • Dùng Chìa Khóa Rút Thưởng để tham gia Rút Thưởng May Mắn sẽ nhận được phần thưởng.
  • Lần rút thưởng thứ 75 và 150 sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt.

Cách Rút Thưởng

Chìa khóa rút thưởng

Để tham gia hoạt động Rút Thưởng May Mắn cần phải có Chìa Khóa:

Hình ẢnhNguồn Gốc

Chìa khóa rút thưởng
Vip đạt đủ 20, 40, 60, 80, 100 điểm năng động sẽ nhận được
Mua tại Cửa Hàng Kỳ Trân Các với giá 398 Củ.
Chế tạo bằng 5000 Hoạt Lực
Cách rút thưởng


Chọn nút Thưởng để mở giao diện


Bắt đầu rút

Phần thưởng Rút Thăm

Đối với máy chủ đã mở giới hạn 79
Vật PhẩmSố LượngTính ChấtHình Ảnh
[Thiên Dã] Bá Vương Kích 1 Khóa
[Thiên Dã] Vô Sắc Trang 1 Khóa
[Thiên Dã] Lăng Vân Quán 1 Khóa
[Thiên Dã] Xạ Nhật Hổ Uyển 1 Khóa
[Thiên Dã] Đạp Phong Ngoa 1 Khóa
[Thiên Dã] Thanh Thủ Đai 1 Khóa
[Thiên Dã] Ôn Nhuận Liên 1 Khóa
[Thiên Dã] U Minh Giới 1 Khóa
[Thiên Dã] Bùa Thanh Hư 1 Khóa
[Thiên Dã] Bàn Long Bội 1 Khóa
Túi Đá Đề Luyện 1 Khóa
Tơ Ly Vân Lv2 1 Khóa
Thiệp Chiêu Mộ Đồng Hành 1 Khóa
Hoạt Lực Khóa 1000 1 Khóa
Hoạt Lực Khóa 2000 1 Khóa
Hoạt Lực Khóa 5000 1 Khóa
Củ Khóa 2000 1 Khóa
Củ Khóa 5000 1 Khóa
Dành cho máy chủ đã mở giới hạn cấp 89, 99
Vật PhẩmSố LượngTính ChấtHình Ảnh
[Thiên Dã] Bá Vương Kích 1 Khóa
[Thiên Dã] Tham Lang Trang 1 Khóa
[Thiên Dã] Tử Kim Quán 1 Khóa
[Thiên Dã] Thiên Công Hổ Uyển 1 Khóa
[Thiên Dã] Tuyết Hỏa Ngoa 1 Khóa
[Thiên Dã] Băng Trần Đai 1 Khóa
[Thiên Dã] Thiên Linh Liên 1 Khóa
[Thiên Dã] Thiên Linh Liên 1 Khóa
[Thiên Dã] Bùa Thiên Canh 1 Khóa
[Thiên Dã] Tử Uyển Bội 1 Khóa
Túi Đá Đề Luyện*10 1 Khóa
Tơ Ly Vân Lv3 1 Khóa
Thiệp Chiêu Mộ Đồng Hành 1 Khóa
Hoạt Lực Khóa 1000 1 Khóa
Hoạt Lực Khóa 2000 1 Khóa
Hoạt Lực Khóa 5000 1 Khóa
Củ Khóa 2000 1 Khóa
Củ Khóa 5000 1 Khóa
Đối với máy chủ đã mở giới hạn 150
Vật PhẩmSố LượngTính ChấtHình Ảnh
[Thiên Dã] Phương Thiên Họa Kích 1 Khóa
[Thiên Dã] Ngân Hồ Câu 1 Khóa
[Thiên Dã] Phi Tinh Quán 1 Khóa
[Thiên Dã] Kim Tê Hộ Uyển 1 Khóa
[Thiên Dã] Càn Khôn Ngoa 1 Khóa
[Thiên Dã] Giáp Lam Đai 1 Khóa
[Thiên Dã] Ngũ Thể Liên 1 Khóa
[Thiên Dã] Thùy Tường Giới 1 Khóa
[Thiên Dã] Bùa Tiên Duyên 1 Khóa
[Thiên Dã] Di Lặc Bội 1 Khóa
Túi Đá Đề Luyện 1 Khóa
Đá Tinh Luyện 1 Khóa
Vinh Dự Tinh Anh 1 Khóa
Hoạt Lực Khóa 1000 1 Khóa
Hoạt Lực Khóa 2000 1 Khóa
Hoạt Lực Khóa 5000 1 Khóa
Củ Khóa 2000 1 Khóa
Củ Khóa 5000 1 Khóa
Đối với máy chủ đã mở 170 ngày
Vật PhẩmSố LượngTính ChấtHình Ảnh
[Thiên Dã] Hỏa Long Thương 1 Khóa
[Thiên Dã] Ngân Hồ Câu 1 Khóa
[Thiên Dã] Phi Tinh Quán 1 Khóa
[Thiên Dã] Kim Tê Hộ Uyển 1 Khóa
[Thiên Dã] Càn Khôn Ngoa 1 Khóa
[Thiên Dã] Giáp Lam Đai 1 Khóa
[Thiên Dã] Ngũ Thể Liên 1 Khóa
[Thiên Dã] Thùy Tường Giới 1 Khóa
[Thiên Dã] Bùa Tiên Duyên 1 Khóa
[Thiên Dã] Di Lặc Bội 1 Khóa
Túi Đá Đề Luyện 1 Khóa
Đá Tinh Luyện 1 Khóa
Vinh Dự Tinh Anh 1 Khóa
Tơ Ly Vân Lv5 1 Khóa
Hoạt Lực Khóa 2000 1 Khóa
Hoạt Lực Khóa 5000 1 Khóa
Củ Khóa 2000 1 Khóa
Củ Khóa 5000 1 Khóa

Phần thưởng rút thăm đạt giới hạn

Khi rút thăm đạt giới hạn 75 lần và 150 lần sẽ được nhận phần quà như sau:

Hình ẢnhSố lượngTính Chất

Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 4 Sao
01 Khóa
Về đầu trang