Mai Vàng Đón Xuân

từ đến

 

Người chơi cũ quay lại

 

Rời xa thế giới 9K lâu ngày cũng thấy nhớ, nhưng quay lại sợ đua cấp không bằng ai, lại còn cách quá xa bạn bè bằng hữu. Sự kiện Người chơi cũ quay lại sẽ hỗ trợ bạn. Hãy cùng sum vầy cùng bằng hữu đón xuân về nhé!

Giới thiệu chung

Thời gian
 • Chương trình diễn ra sau bảo trì ngày 22/01/2015 đến 23h59 12/02/2015
Đối tượng tham gia
 • Người được mời: người chơi có lần đăng nhập cuối cùng từ 6/1/2015 trở về trước.
 • Người mời: người đang chơi ở máy chủ hiện tại thoả điều kiện đẳng cấp.
NPC liên quan

NPC Mở Rộng – Triệu Hồi Sư ở 5 Đại Thành Thị sẽ hỗ trợ các thiếu hiệp tham gia hoạt động.

 • Người mời: đến NPC nhận code Triệu Hồi, cung cấp cho người được mời. Mỗi code có thể mời 5 người.
 • Người được mời: Sau khi nhập code tại NPC sẽ tăng cấp và nhận phúc lợi.

Các dạng hỗ trợ
 • Chương trình có 2 dạng hỗ trợ:
  • Người chơi cũ quay về máy chủ cũ, sẽ nhận tối đa được 2 Code Triệu Hồi từ 2 người mời khác nhau.
  • Người chơi cũ quay về máy chủ mới mở từ ngày 22/1/2015. Tự nhận Code Triệu Hồi và sử dụng tại NPC Triệu Hồi Sư. Chỉ sử dụng được 1 code.

Hỗ trợ 1: Người chơi cũ tham gia 9K tại máy chủ mới

 • Những nhân vật có lần đăng nhập cuối cùng ở máy chủ cũ từ 6/1 trở về trước, khi vào những máy chủ mới mở từ ngày 22/1/2015 trở đi có thể tìm NPC Mở Rộng Triệu Hồi Sư nhận code để bản thân sử dụng.
 • Phần thưởng là 1 Túi Quà Triệu Hồi.
 • Túi quà Triệu Hồi được dùng 5 lần: mỗi ngày mở 1 lần, từ lần thứ 2 phải trở thành VIP mới có thể nhận:
Túi quà triệu hồiTổng Phần Thưởng
Củ Khóa 5000 15
Ngân Nguyên Bảo 15
Thủy Tinh Lv6 15
Quả Ly Ưu 15
Công Trạng Bổ Sung Lệnh 5

Lưu ý: Người chơi cũ tham gia 9K tại máy chủ mới chỉ nhận được 1 Code Triệu Hồi cho 1 nhân vật.

Hỗ trợ 2: Người chơi cũ được mời quay lại máy chủ cũ

Phúc lợi của người mời
 • Người mời bằng hữu tham gia phải gia nhập môn phái và thoả điều kiện đăng cấp:
Số Ngày Mở của Máy Chủ đang chơiCấp Yêu Cầu
7 ngày 80
25 ngày 90
70 ngày 100
90 ngày  103
110 ngày 105
130 ngày 107
150 ngày 109
170 ngày 111
 • Mỗi người có thể mời tối đa được 05 người chơi cũ. Mời càng nhiều người, người mời càng được nhiều quà.
 • Người mời sẽ đến NPC Mở Rộng Triệu Hồi Sư để nhận một mã code. Dùng code này để đưa cho người được bạn mời quay về (tối đa đưa cho 5 người).

 • Khi người được mời quay về đến NPC Mở Rộng Triệu Hồi Sư để nhập code thì hệ thống sẽ trao quà cho cả hai bạn.
 • Hệ thống sẽ đếm số lần mã code của bạn được nhập để trao quà đúng số lượng người được mời. Quà của người mời gồm:
Số người mời thành côngVật phẩm
Mời thành công 1 người
3 Thủy Tinh Lv6

2 Quả Ly Ưu
Mời thành công 2 người
4 Thủy Tinh Lv6
Danh hiệu: Vang Danh Giang Hồ
Mời thành công 3 người
5 Thủy Tinh Lv6

1 Thủy Tinh Lv 7
Mời thành công 4 người
5 Thủy Tinh Lv6

2 Thủy Tinh Lv7
Mời thành công 5 người
5 Thủy Tinh Lv6

1 Thủy Tinh Lv8
Phúc lợi của người được mời quay về

Sau khi được bạn mình trao cho mã code, hãy đến NPC Mở Rộng Triệu Hồi Sư để nhập code. Sau khi nhập được hưởng 2 lợi ích sau:

 • Tăng ngay cấp độ dựa trên số ngày tuổi của máy chủ:
Số ngày tuổi của máy chủ đang chơiCấp được thưởng khi nhập code
7 ngày 80
25 ngày 90
70 ngày 100
90 ngày  103
110 ngày 105
130 ngày 107
150 ngày 109
170 ngày 111
 • Nhận Túi Quà Triệu Hồi bên trong nhiều vật phẩm hỗ trợ.Túi quà triệu hồi được dùng 5 lần: mỗi ngày mở 1 lần, từ lần thứ 2 phải trở thành VIP mới có thể nhận.
Người được mời quay vềTổng Phần Thưởng

Củ Khóa 5000
15

Ngân Nguyên Bảo
15

Thủy Tinh Lv6
15

Quả Ly Ưu
15

Công Trạng Bổ Sung Lệnh
5

Lưu ý: Người chơi cũ được mời quay về máy chủ đã chơi sẽ sử dụng được Code Triệu Hồi 2 lần từ 2 người bạn khác nhau.

Quà hoàn thành Hoạt Động dành cho cả hai

Khi người được mời về tham gia các hoạt động trong game và tiêu phí vào hệ thống, thì cả 2 đều nhận được phần thưởng tiêu phí tương ứng.

Các hoạt động phải hoàn thành gồm:

Tên hoạt độngSố hoạt động mà người được mời về phải hoàn thành
Sử dụng Củ 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000
Bí Cảnh 2 lần 4 lần 6 lần 8 lần 9 lần
Thanh Vân Phong 2 lần 4 lần 6 lần 8 lần 9 lần
Chiến trường 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần
Trích Tinh Lâu 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần
Lãnh Thổ Chiến 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần
Tàng Bảo Đồ 2 lần 4 lần 6 lần 8 lần 9 lần
Trồng cây gia tộc 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần
Nhận được quà Gói quà 1 Gói quà 2 Gói quà 3 Gói quà 4 Gói quà 5
Gói quà người mời nhận
Người mờiGói quà 1Gói quà 2Gói quà 3Gói quà 4Gói quà 5

Thủy Tinh Lv6
5 5 5 5 5

Thủy Tinh Lv7
1 1 1 1 1

Thủy Tinh Lv8
0 0 0 1 2

Quả Ly Ưu
2 4 6 8 10

Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 4 Sao
1 1 1 1 1
Gói quà người được mời nhận
Người mờiGói quà 1Gói quà 2Gói quà 3Gói quà 4Gói quà 5

Củ Khóa 5000
1 2 3 4 5

Ngân Nguyên Bảo
2 4 6 8 10

Thủy Tinh Lv 6
3 6 9 12 15

Đá Tinh Luyện
20 40 60 80 100

Quả Ly Ưu
2 4 6 8 10

Công Trạng Bổ Sung Lệnh
1 2 3 4 5

Theo dõi tiến độ

Có thể xem tiến độ hoàn thành hoạt động ở NPC Mở Rộng Triệu Hồi Sư:

 • Một người được mời có thể sử dụng tối đa 2 code từ 2 người mời và nhận 2 túi quà triệu hồi.
 • Người mời không phải tham gia hoạt động hay tiêu phí chỉ cần nhận thưởng.
 • Người được mời phải thoả điều kiện: đăng nhập lần cuối cùng từ ngày 6/1 trở về trước, phải tham gia đủ hoạt động và tiêu phí đủ mốc thì cả 2 mới nhận được phần thưởng tại NPC Mở Rộng Triệu Hồi Sư.
 • Người chơi cũ quay về máy chủ mới sẽ không có phần thưởng tiêu phí và hoạt động.
 • Có thể xem tiến độ hoàn thành hoạt động ở NPC Mở Rộng Triệu Hồi Sư.
Về đầu trang