Mai Vàng Đón Xuân

từ đến

 

Nạp Củ Chọn Quà

 

Thời gian & Nội dung chương trình

Thời gian
  • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 22/01/2015
  • Kết thúc: 23h59' ngày 04/02/2015
Nội dung chương trình
  • Tất cả Thiếu Hiệp ở những máy chủ đã mở mốc 79
  • Thiếu Hiệp khi nạp Củ để được nhận số điểm tích lũy tương ứng với số Củ đã nạp.
  • Có thể dùng 3000 điểm tích lũy để đổi Hộp Quà.
  • Tối đa trong suốt thời gian sự kiện có thể đổi tối đa 100 Hộp Quà

Nội dung phần thưởng

Đối với máy chủ đã mở từ ngày 16/1 - 19/1/2015
Điểm Tích Cần Để ĐổiTên Hộp QuàTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
3,000 Hộp Quà Cường Hóa
(79)
Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
Thủy Tinh Lv5 6 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Hộp Quà Trang Bị
(79)
2000 Điểm 9K 3 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 2 Khóa
Hộp Quà Phi Phong
(79)
Tơ Ly Vân Lv2 10 Khóa
Nhập Vi Kính 2 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh- Vàng 1 Khóa
Đối với máy chủ đã mở từ ngày 29/12 - 15/1/2015
Điểm Tích Cần Để ĐổiTên Hộp QuàTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
3,000 Hộp Quà Cường Hóa
(89)
Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
Thủy Tinh Lv5 8 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Hộp Quà Trang Bị
(89)
2000 Điểm 9K 4 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 3 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 2 Khóa
Hộp Quà Thú Cưỡi 
(89)
Bùa Triệu Thú-Sơ 1 Khóa
Năng Động Hoàn 34 Khóa
Tơ Ly Vân Lv3 30 Khóa
Đối với máy chủ đã mở từ ngày 14/11 - 28/12/2014
Điểm Tích Cần Để ĐổiTên Hộp QuàTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
3,000 Hộp Quà Cường Hóa
(99)
Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
Thủy Tinh Lv5 8 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Hộp Quà Trang Bị
(99)
Đá Tinh Luyện 15 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 3 Khóa
Hộp Quà Thú Cưỡi 
(99)
Bùa Triệu Thú-Sơ 1 Khóa
Năng Động Hoàn 34 Khóa
Dung Thiết Thủy 8 Khóa
Đối với máy chủ đã mở giới hạn cấp 05/10 - 13/10/2014
Điểm Tích Cần Để ĐổiTên Hộp QuàTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
3,000 Hộp Quà Cường Hóa
(150)
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 3 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Hộp Quà Trang Bị
(150)
Đá Tinh Luyện 15 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv3 1 Khóa
Hộp Quà Thú Cưỡi 
(150)
Bùa Triệu Thú-Trung 1 Khóa
Năng Động Hoàn 40 Khóa
Dung Thiết Thủy 8 Khóa
Đối với máy chủ máy chủ mở từ 06/08 - 04/10/2014
Điểm Tích Cần Để ĐổiTên Hộp QuàTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
3,000 Hộp Quà Cường Hóa
(90+)
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 5 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Hộp Quà Trang Bị
(90+)
Đá Rèn 10 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv3 1 Khóa
Hộp Quà Thú Cưỡi 
(90+)
Bùa Triệu Thú-Trung 1 Khóa
Năng Động Hoàn 40 Khóa
Dung Thiết Thủy 10 Khóa
Đối với máy chủ máy chủ mở trước ngày 05/08/2014
Điểm Tích Cần Để ĐổiTên Hộp QuàTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
3,000 Hộp Quà Cường Hóa (170+) Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 5 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Hộp Quà Trang Bị (170+) Đá Rèn 10 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv3 1 Khóa
Hộp Quà Chân Nguyên (170+) Trúc Khí Đơn 5 Khóa
Chân Khí Đơn (5000 Điểm) 4 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa

Hướng dẫn nhận quà


Sau khi đã nạp củ đạt mốc 1500 Củ trở lên hãy đến đối thoại với Lễ Quan


và chọn Nạp Củ Chọn Quà

Về đầu trang