Mai Vàng Đón Xuân

từ đến

 

Khuyến Mãi Dùng Củ

 

Thời gian & Nội dung chương trình

Thời gian
  • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 22/01/2015
  • Kết thúc: 23h59 ngày 04/02/2015
Nội dung chương trình
    • Trong suốt thời gian họat động mỗi ngày Thiếu Hiệp tiêu phí Củ tại Kỳ Trân Các và Cửa Hàng VIP đạt mốc nhất định sẽ nhận được phần thưởng từ hệ thống.
    • Khi đạt mốc tiêu phí yêu cầu, phần thưởng sẽ xuất hiện trong rương.
    • Lưu ý : Trong suốt quá trình hoạt động mỗi người chơi chỉ có thể nhận 1 lần phần thưởng tại các mốc tích lũy.

Nội dung phần thưởng

Máy chủ đã mở mốc giới hạn 69, 79
Tích Lũy Tiêu Củ Đạt MốcPhần ThưởngSố LượngTính ChấtHình ảnh
1500 Củ Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
3000 Củ Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
4500 Củ Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
6000 Củ Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Máy chủ đã mở mốc giới hạn 89
Tích Lũy Tiêu Củ Đạt MốcPhần ThưởngSố LượngTính ChấtHình ảnh
1500 Củ Bùa Triệu Thú - Sơ 3 Khóa
3000 Củ Bùa Triệu Thú - Sơ 3 Khóa
4500 Củ Bùa Triệu Thú - Sơ 3 Khóa
6000 Củ Bùa Triệu Thú - Sơ 3 Khóa
Máy chủ đã mở mốc giới hạn 99
Tích Lũy Tiêu Củ Đạt MốcPhần ThưởngSố LượngTính ChấtHình ảnh
1500 Củ Dung Thiết Thủy 5 Khóa
3000 Củ Dung Thiết Thủy 5 Khóa
4500 Củ Dung Thiết Thủy 5 Khóa
6000 Củ Dung Thiết Thủy 5 Khóa
Máy chủ đã mở trên 110 ngày
Tích Lũy Tiêu Củ Đạt MốcPhần ThưởngSố LượngTính ChấtHình ảnh
1500 Củ Phá Thiên Chùy 5 Khóa
3000 Củ Phá Thiên Chùy 5 Khóa
4500 Củ Phá Thiên Chùy 5 Khóa
6000 Củ Phá Thiên Chùy 5 Khóa
Máy chủ đã mở trên 190 ngày
Tích Lũy Tiêu Củ Đạt MốcPhần ThưởngSố LượngTính ChấtHình ảnh
1500 Củ Mảnh Kỳ Lân 1 Khóa
3000 Củ Mảnh Kỳ Lân 1 Khóa
4500 Củ Mảnh Kỳ Lân 1 Khóa
6000 Củ Mảnh Kỳ Lân 1 Khóa
Về đầu trang