Mai Vàng Đón Xuân

từ đến

 

Gói Quà Ưu Đãi

 

Thời gian & Nội dung chương trình

Thời gian
  • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 22/01/2015
  • Kết thúc: 23h59' ngày 04/02/2015
Nội dung chương trình
    • Sự kiện dành cho tất cả mọi Thiếu Hiệp không giới hạn máy chủ và cấp độ.
    • Có nhiều gói quà ưu đãi khác nhau phù hợp vào độ tuổi của máy chủ. Xem lịch mở máy chủ tại đây.
    • Trong suốt thời gian sự kiện Thiếu Hiệp có thể mua duy nhật một Gói Quà Ưu Đãi với giá 1888 Củ.

Nội dung gói ưu đãi

Gói Quà Ưu Đãi của máy chủ đã mở từ 16/1 - 22/1/2015
Tên phần thưởngSố lượngTính chấtHinh ảnh
Ngân Nguyên Bảo 8 Khoá
Kiến Xa Lệnh 5 Khoá
Lông Chúc Phúc 10 Khoá
Đá Tinh Luyện 15 Khoá
Thủy Tinh Lv6 2 Khoá
Gói Quà Ưu Đãi của máy chủ đã mở từ 8/10 - 15/1/2015
Tên phần thưởngSố lượngTính chấtHinh ảnh
Ngân Nguyên Bảo 8 Khoá
Dung Thiết Thủy 5 Khoá
Bùa Triệu Thú-SƠ 9 Khoá
Đá Tinh Luyện 15 Khoá
Thủy Tinh Lv6 4 Khoá
Gói Quà Ưu Đãi của nhóm máy chủ mở từ 6/8 - 7/10/2014
Tên phần thưởngSố lượngTính chấtHinh ảnh
Ngân Nguyên Bảo 8 Khoá
Phá Thiên Chùy 5 Khoá
Đá Tinh Luyện 20 Khoá
Đá Rèn 5 Khoá
Nhập Vi Kính 10 Khoá
Gói Quà Ưu Đãi của nhóm máy chủ mở trước 5/8/2014
Tên phần thưởngSố lượngTính chấtHinh ảnh
Ngân Nguyên Bảo 10 Khoá
Trúc Khí Đơn 2 Khoá
Đá Tinh Luyện 30 Khoá
Đá Rèn 5 Khoá
Nhập Vi Kính 20 Khoá

Hướng dẫn nhận quà


Nhấn nút Quà Ưu Đãi tại góc phải màn hình


Nhấn nút Mua Ngay để mua Gói Quà Ưu Đãi

Về đầu trang