Mai Vàng Đón Xuân

từ đến

 

Giảm giá Kỳ Trân Các 20%

 

Thời gian

  • Bắt Đầu : 0h00 ngày 01/02/2015
  • Kết Thúc : 23h59 ngày 04/02/2014

Nội dung chương trình

  • Áp dụng trên toàn bộ máy chủ
  • Trong thời gian hoạt động Cửa Hàng Kỳ Trân Các và Cửa Hàng VIP sẽ giảm 20% giá bán hầu hết các vật phẩm.
  • Giá bán sẽ được giảm trực tiếp trên từng vật phẩm.


Kỳ Trân Các


Cửa hàng VIP

Về đầu trang