Thẻ Thanh Vân Phong

Trong quá trình xông pha Thanh Vân Phong, các Thiếu Hiệp có thể thu thập các loại thẻ bài, hệ thống sẽ căn cứ theo độ hiếm của thẻ đã thu thập để tiến hành xếp hạng, sau đó hãy đến NPC Sứ Giả Thanh Vân Phong nhận phần thưởng phong phú theo xếp hạng.

9k

Điều kiện tham gia

Thời gian
 • Bắt đầu từ 0h ngày 1 hàng tháng

 • Kết thúc lúc 0h ngày 1 của tháng sau

Thời gian nhận thưởng
 • Ngày 1 tháng sau sẽ là thời gian nhận thưởng. Sau khi bảng xếp hạng hoàn tất cho đến ngày cuối cùng của tháng trước 23:59:59.

 • Sau khi kết thúc hoạt động, có thể xem tình trạng xếp hạng trong phần tin mới.

Hướng dẫn cách tham gia

Thu thập Thẻ Thanh Vân Phong
 • Khi tham gia Thanh Vân Phong, đánh bại NPC chỉ định, thành viên đội có cơ hội nhận được thẻ tương ứng,
 • Trong một số ải có thể thu thập một số loại thẻ nhất định
 • Trong Thanh Vân Phong có cơ hội được Thẻ Trân Bảo. Dùng thẻ trân bảo sẽ ngẫu nhiện được 1 thẻ chưa có trong hộp thẻ.

9k

Sách Thu Thập tại Thanh Vân Phong
 • Khi nhận được bất kỳ thẻ nào, người chơi click chuột phải vô thẻ, sẽ tự động xuất hiện sách Thanh Vân Thiên Cơ Đồ Lục, dùng để cất các loại thẻ Thanh Vân Phong thu thập được cất thẻ vô hộp.

9k

Xếp hạng và phần thưởng

Xếp hạng

Mỗi cuối tháng, hệ thống sẽ căn cứ theo tổng số và lượng thẻ quý hiếm đã thu thập để xếp hạng:

 • Độ hoàn thành sổ thu thập càng cao, xếp hạng càng cao
 • Khi độ hoàn thành ngang nhau, độ quý hiếm cao xếp trước, mỗi thẻ có độ hiếm khác nhau
 • Khi độ hoàn thành và độ quý hiếm ngang nhau, ai thu thập trước sẽ xếp trước.
 • Độ quý hiếm: Mỗi thẻ bài có điểm “độ quý hiếm”, tượng trưng cho độ khó thu thập thẻ bài, khi số lượng thẻ bằng nhau, người có tổng độ quý hiếm cao sẽ xếp trước.
 • Tổng độ quý hiếm: Mỗi loại thẻ có độ hiếm riêng, căn cứ theo độ hiếm của mỗi thẻ và số lượng thẻ để tính ra tổng độ quý hiếm
 • Giảm độ quý hiếm: Trong bộ sưu tập thẻ, trừ thẻ thứ nhất ra, những thẻ khác cùng loại sẽ giảm 20% độ hiếm, căn cứ vào đó mà tính tổng điểm.
 • Độ hoàn thành: Tương trưng cho giới hạn các loại thẻ cần thu thập và số loại đã thu thập.

9k

Phần thưởng
HạngPhần thưởng
Hạng 1 -3 
1 Thủy Tinh 10 (Khóa)
Danh Hiệu (30 ngày)
Hạng 4 -10
2 Thủy Tinh 9 (Khóa)
Danh Hiệu (15 ngày)
Hạng 11-50
1 Thủy Tinh 9 (Khóa)
Hạng 51 - 100
2 Thủy Tinh 8 (Khóa)
Hạng 101 - 200
1 Thủy Tinh 8 (Khóa)
Hạng 201 - 500
2  Thủy Tinh 7 (Khóa)
Hạng 501 - 1000
1 Thủy Tinh 7 (Khóa)
Hạng 1000 - 2000 hoặc có hơn 32 thẻ
1 Thủy Tinh 6 (Khóa)