Đầu Tư Vốn

Đầu tư vốn cũng giống như bỏ tiền tiết kiệm vào ngân hàng vậy. Bên cạnh số tiền được giữ nguyên đến kỳ hạn được rút thì mỗi ngày, Thiếu Hiệp còn được hệ thống tặng thêm nhiều vật phẩm có giá trị. Vậy cớ sao mà không đầu tư ngay nào!


Giao diện Đầu Tư Tài Sản gần góc bản đồ mini

Giới thiệu

  • Thời gian diễn ra 25/09 - 28/09. Sau thời gian này sẽ không thể đầu tư, những thiếu hiệp đã đầu tư trước đó sẽ tiếp tục nhận quà trong 20 ngày!
  • Hoạt động đầu tư vốn chia làm nhiều gói với giá trị khác nhau cho các Thiếu Hiệp lựa chọn.
  • Sau khi mua, số Củ tương ứng với gói đầu tư sẽ được hệ thống tạm giữ và sẽ hoàn trả khi kết thúc giai đoạn nhận thưởng.
  • Mỗi gói đầu tư vốn sẽ kéo dài trong 20 ngày, vào những ngày nhất định Thiếu Hiệp sẽ nhận thưởng quà tặng giá trị, và nhận lại 100% tiền đầu tư vào ngày thứ 20 của hoạt động.

Các gói đầu tư

Gói 16888 Củ
Số ngàyPhần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
Ngày 1 Thủy Tinh Lv5 1 Khóa
Ngày 2 Bạc Khóa (10000) 5 Khóa
Ngày 3 1000 Củ Khóa 2 Khóa
Ngày 5 Bạc Khóa (10000) 8 Khóa
Ngày 7 Thủy Tinh Lv5 2 Khóa
Ngày 10 1000 Củ Khóa 2 Khóa
Ngày 12 Bạc Khóa (10000) 8 Khóa
Ngày 15 1000 Củ Khóa 1 Khóa
Ngày 18 Thủy Tinh Lv5 2 Khóa
Ngày 20 Trả về 16888 Củ
Gói 28888 Củ
Số ngàyPhần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
Ngày 1 Thủy Tinh Lv5 2 Khóa
Ngày 2 Bạc Khóa (10000) 10 Khóa
Ngày 3 1000 Củ Khóa 3 Khóa
Ngày 5 Bạc Khóa (10000) 16 Khóa
Ngày 7 Thủy Tinh Lv5 4 Khóa
Ngày 10 1000 Củ Khóa 5 Khóa
Ngày 12 Bạc Khóa (10000) 16 Khóa
Ngày 15 1000 Củ Khóa 2 Khóa
Ngày 18 Thủy Tinh Lv5 4 Khóa
Ngày 20 Trả về 28888 Củ
Gói 58888 Củ
Số ngàyPhần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
Ngày 1 Thủy Tinh Lv5 4 Khóa
Ngày 2 Bạc Khóa (10000) 20 Khóa
Ngày 3 1000 Củ Khóa 6 Khóa
Ngày 5 Bạc Khóa (10000) 32 Khóa
Ngày 7 Thủy Tinh Lv5 8 Khóa
Ngày 10 1000 Củ Khóa 4 Khóa
Ngày 12 Bạc Khóa (10000) 32 Khóa
Ngày 15 1000 Củ Khóa 10 Khóa
Ngày 18 Thủy Tinh Lv5 8 Khóa
Ngày 20 Trả về 58888 Củ