Cửa Hàng VIP

Cửa Hàng Vip bày bán các vật phẩm chưa bao giờ có ở các cửa hàng thông thường. Đặc biệt có khi Thiếu Hiệp còn được mua giảm giá siêu hấp dẫn. Chỉ cần là VIP là có thể mua hàng trong cửa hàng VIP rồi. Hãy cùng xem hướng dẫn nhé!

Cửa hàng VIP ở đâu?


Chọn Biểu tượng Kỳ Trân Các để vào Cửa hàng VIP

Giới thiệu

    • Cửa hàng VIP chỉ dành cho những thiếu hiệp đang sử dụng Thẻ VIP 9K.
    • Mỗi ngày chỉ được mua 1 vật phẩm trong cửa hàng VIP.


Mua Thẻ Vip tại Kì Trân Các

  • Hàng hóa trong Cửa Hàng Vip sẽ thay đổi lúc 20h00 mỗi ngày.
  • Nếu Thiếu Hiệp muốn tạo mới ngay lập tức, hãy sử dụng Giám Bảo Lệnh mua tại Kỳ Trân Các.
    Giám Bảo LệnhThông tin

Những vật phẩm đặc biệt

Tên Vật PhẩmHình ảnhCông dụng
Nhân Sâm Lv1 Sử dụng nhận được EXP
Nhân Sâm Lv2 Sử dụng nhận được EXP
Nhân Sâm Lv3 Sử dụng nhận được EXP
Bùa Triệu Thú-Sơ Triệu hồi thú cưỡi LV 80 để bắt
Bùa Triệu Thú-Trung Triệu hồi thú cưỡi LV 100 để bắt
Thể Năng Đơn-Thú Tăng 10 điểm sức khoẻ cho thú cưỡi
Nhập Vi Kính Tăng công lực Phi Phong
Ly Ưu Quả Tăng 1h tu luyện x4
Chiến Trường-Công Trạng Lệnh Tăng công trạng Chiến Trường 50 điểm
Trích Tinh Lâu-Công Trạng Lệnh Tăng công trạng Trích Tinh Lâu 50 điểm
Lãnh Thổ-Công Trạng Lệnh Tăng công trạng Lãnh Thổ Chiến 50 điểm
Chuyển Khí Đơn Tăng 1 lần nhận truyền công
Đá Huyền Thiết Dùng chế tạo
EXP Đơn (60 EXP cơ bản) Nhận được 60 phút Exp
EXP Đơn (120 EXP cơ bản) Nhận được 120 phút Exp
EXP Đơn (240 EXP cơ bản) Nhận được 240 phút Exp
Túi Mảnh Đá Lv1 Nhận được Mảnh đá Lv1
Túi Mảnh Đá Lv2 Nhận được Mảnh đá Lv2
Túi Mảnh Đá Lv3 Nhận được Mảnh đá Lv3
Thám Hiểm Lệnh (Bí cảnh) Tăng số lần tham gia Bí Cảnh
Quyển Nhiệm Vụ Nhận được Nhiệm vụ Trục Quyển
500 Củ Khóa Nhận 500 Củ Khoá
1000 Củ Khóa Nhận 1000 Củ Khoá
2000 Củ Khóa Nhận 2000 Củ Khoá
5000 Củ Khóa Nhận 5000 Củ Khoá
1 Vạn Củ Khóa Nhận 10000 Củ Khoá
5 Vạn Bạc Khóa Nhận được 5 Vạn Bạc Khoá
10 Vạn Bạc Khóa Nhận được 10 Vạn Bạc Khoá
20 Vạn Bạc Khóa Nhận được 20 Vạn Bạc Khoá
50 Vạn Bạc Khóa Nhận được 50 Vạn Bạc Khoá
400 Điểm 9K Nhận được 400 điểm 9K
500 Điểm 9K Nhận được 500 điểm 9K
1000 Điểm 9K Nhận được 1000 điểm 9K
5000 Điểm 9K Nhận được 5000 điểm 9K
6000 Điểm 9K Nhận được 6000 điểm 9K
8000 Điểm 9K Nhận được 8000 điểm 9K
10000 Điểm 9K Nhận được 10000 điểm 9K
200 Cống hiến môn phái Nhận 200 điểm Cống hiến sư môn
500 Cống hiến môn phái Nhận 500 điểm Cống hiến sư môn
1000 Cống hiến môn phái hận 1000 điểm Cống hiến sư môn
Trang trí gia viên 1 Đồ dùng trong Gia Viên
Trang trí gia viên 2 Đồ dùng trong Gia Viên
Trang trí gia viên 3 Đồ dùng trong Gia Viên
Đương Quy Nguyên liệu Kỹ năng sống Lv1
Thủ Ô Nguyên liệu Kỹ năng sống Lv2
Tuyết Liên Nguyên liệu Kỹ năng sống Lv3
Mảnh Phi Vũ Lưu Sa Mảnh Bí Kíp dùng để ghép thành Bí Kíp Giang Hồ
Mảnh Băng Huyền Hàn Kinh
Mảnh Ngân Quyết Đoạt Phách