Hướng dẫn tham gia

Bước 1: Đăng nhập chọn máy chủ

Bước 01: Đăng nhập bằng Zing ID, sau đó chọn game 3Q hoặc 9K mà bạn muốn nhận lần quay số.

Bước 2: Nhận lần quay số

Chọn máy chủ - nhân vật để tham gia chương trình, Tùy theo mốc level sẽ nhận được số lượt quay tương ứng.

Bước 3: Quay số

Xem lại lịch sử quay số, nếu trạng thái thành công là quà tặng đã được trao vào game.

Chúc các thiếu hiệp quay số may mắn nhé.