Lễ Hội Trái Cây

từ đến

 

Sự Kiện Lễ Hội Trái Cây

 

Thời gian & Điều kiện tham gia

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 09/07/2015
 • Kết thúc: 23h59' ngày 05/08/2015
 • Dành cho các Thiếu Hiệp ở tất cả các máy chủ 9K

Vật Phẩm, Phân Bố, Công Thức Ghép

Vật Phẩm
Vật PhẩmHình ẢnhCách Sử DụngTính chất
Trái Cây Nhấp chuột phải xuất hiện bảng đối thoại cho phép ghép vật phẩm. Vật phẩm không khóa
Có thể xếp chồng = 99 cái/ô
Có thể bán vào cửa hàng NPC, cửa hàng Tiện Lợi
Không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch, Tiệm Đấu Giá.
Công Thức Chế Biến
Giỏ Trái Cây (Thường) Nhấp chuột phải để sử dụng nhận phần thưởng ngẫu nhiên Vật phẩm không khóa
Có thể xếp chồng = 99 cái/ô
Không thể bán vào cửa hàng NPC, cửa hàng Tiện Lợi, Trung Tâm Giao Dịch, Tiệm Đấu Giá.
Sinh Tố Trái Cây
Hộp Quà 300 Giỏ Trái Cây Nhấp phải để sử dụng nhận phần thưởng Vật phẩm khóa
Có thể xếp chồng = 99 cái/ô
Không thể bán vào cửa hàng NPC, cửa hàng Tiện Lợi, Trung Tâm Giao Dịch, Tiệm Đấu Giá.
Hộp Quà 120 Giỏ Trái Cây
Hộp Quà 240 Giỏ Trái Cây
Hộp Quà 360 Giỏ Trái Cây
Hộp Quà 480 Giỏ Trái Cây
Hộp Quà 600 Giỏ Trái Cây
Phân Bổ Vật Phẩm
Vật PhẩmNguồnSố Lượng
Trái Cây Hoàn thành 10 lần nhiệm vụ Rèn Luyện Giang Hồ (bao gồm nhiệm vụ Rèn Luyện tại Thiên Tâm Cốc) 10
Hoàn thành mỗi lần Thanh Vân Phong 10
Hoàn thành Bí Cảnh 2x, 4x, 6x, 8x , 10x 10
Công Thức Chế Biến  Túi Hạt Giống 20
Hoàn thành mỗi nhiệm vụ Thiên Tâm Cốc có trả phí 150 Củ 20
Công thức ghép vật phẩm:
Công thứcNhận được

1 [Trái Cây] + 1 [Công Thức Chế Biến]

1 Sinh Tố Trái Cây

1 [Trái Cây] + 150 Củ

1 Giỏ Trái Cây

Phần Thưởng

Sử dụng mỗi [Giỏ Trái Cây (thường)]:

Loại phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
Bạc Khóa - 5000 1 Khóa
Bạc Khóa - 1 Vạn 1 Khóa
Củ Khóa - 500 1 Khóa
Củ Khóa - 1000 1 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv3 1 Khóa

Sử dụng [Giỏ Trái Cây (Thường)] lần thứ 300:

MốcVật PhẩmHình ảnhTính chất
Sử dụng [Giỏ Trái Cây] lần thứ 300 1x Hộp Quà 300 Giỏ Trái Cây Khóa

Sử dụng [Hộp Quà 300 Giỏ Trái Cây]:

Phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
Túi Ngũ Hành 1 Khóa

Sử dụng mỗi [Giỏ Trái Cây ]:

Loại phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
Bạc Khóa - 2 Vạn 2 Khóa
Bạc Khóa - 4 Vạn 4 Khóa
Củ Khóa - 1000 1 Khóa
Củ Khóa - 2000 1 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv3 1 Khóa
Đồng Vàng 1 Khóa

Sử dụng [Giỏ Trái Cây ] theo các mốc:

Loại phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
Sử dụng [Giỏ Trái Cây] lần thứ 120 1x Hộp Quà 120 Giỏ Trái Cây Khóa
Sử dụng [Giỏ Trái Cây] lần thứ 240 1x Hộp Quà 240 Giỏ Trái Cây Khóa
Sử dụng [Giỏ Trái Cây] lần thứ 360 1x Hộp Quà 360 Giỏ Trái Cây Khóa
Sử dụng [Giỏ Trái Cây] lần thứ 480 1x Hộp Quà 480 Giỏ Trái Cây Khóa
Sử dụng [Giỏ Trái Cây] lần thứ 600 1x Hộp Quà 600 Giỏ Trái Cây Khóa

Sử dụng [Hộp Quà 120 Giỏ Trái Cây ]:

Loại phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
Túi Ngũ Hành 1 Khóa
Túi Quà Ngân Lượng 1 Khóa

Sử dụng [Hộp Quà 240 Giỏ Trái Cây ]:

Loại phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
Túi Ngũ Hành 1 Khóa
Túi Quà Ngân Lượng 1 Khóa

Sử dụng [Hộp Quà 360 Giỏ Trái Cây ]:

Loại phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
Túi Ngũ Hành 1 Khóa
Túi Quà Ngân Lượng 1 Khóa

Sử dụng [Hộp Quà 480 Giỏ Trái Cây ]:

Loại phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
Túi Ngũ Hành 1 Khóa
Túi Quà Ngân Lượng 1 Khóa

Sử dụng [Hộp Quà 600 Giỏ Trái Cây ] (100% nhận được tất cả vật phẩm):

Loại phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
Túi Ngũ Hành 1 Khóa
Túi Quà Ngân Lượng 1 Khóa
Cánh Đại Thiên Sứ 1 Khóa
Lệnh Mở Đồng Hành 1 Khóa

Cánh Đại Thiên Sứ

Giới hạn của sự kiện

 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 300 Giỏ Trái Cây.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 600 Giỏ Trái Cây .
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 1 Hộp Quà 300 Giỏ Trái Cây Thường trong suốt thời gian sự kiện.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 1 Hộp Quà 120 Giỏ Trái Cây trong suốt thời gian sự kiện.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 1 Hộp Quà 240 Giỏ Trái Cây trong suốt thời gian sự kiện.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 1 Hộp Quà 360 Giỏ Trái Cây trong suốt thời gian sự kiện.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 1 Hộp Quà 480 Giỏ Trái Cây trong suốt thời gian sự kiện.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 1 Hộp Quà 600 Giỏ Trái Cây trong suốt thời gian sự kiện.
Về đầu trang