Lâm An 3

từ đến

Top Nạp Củ Tháng

Thời gian & Nội dung chương trình

Thời gian
  • Bắt đầu: 23/04/2015
  • Kết thúc: 23h59' ngày 22/05/2015
  • Thời gian nhận thưởng: ngày 23/05/2015.
Nội dung chương trình
  • Trong thời gian hoạt động, Top 10 thiếu hiệp có mức nạp Củ cao nhất tại Lâm An 3 trong tháng sẽ nhận được phần thưởng tương ứng như sau:
  • Tất cả phần thưởng được trao qua Hộp Thư nhân vật.

Nội dung phần thưởng

HạngTên Phần ThưởngSố LượngTính ChấtHình Ảnh
Hạng 1 Vương Phủ Lệnh (Đại Đô) 1 Khóa
Củ Khóa (5000) 100 Khóa
Hạng 2 - 10 Củ Khóa (5000) 100 Khóa
Phần thưởng được trao qua Hộp Thư của nhân vật

Về đầu trang