Lâm An 13

từ đến

Top Nạp Củ Mỗi Tuần

Thời gian & Nội dung chương trình

Thời gian
  • Bắt đầu: 22/10/2015
  • Kết thúc: 23h59' ngày 18/11/2015
  • Thời gian nhận thưởng: sau một ngày (nhận thưởng vào ngày hôm sau).
Nội dung chương trình
  • Trong thời gian hoạt động, mỗi tuần Top 10 thiếu hiệp có mức nạp Củ cao nhất tại Lâm An 13 sẽ nhận được phần thưởng tương ứng như sau:
  • Tất cả phần thưởng được trao qua Hộp Thư nhân vật.

Nội dung phần thưởng

Phần thưởng theo tuần
NgàyHạngTên Phần ThưởngSố LượngTính Chất
Tuần 1
(Từ 22/10/2015 - 28/10/2015) Thời gian trao thưởng:Trong ngày 29/10/2015
Hạng 1 Bộ Trang Bị Thượng Bậc 5  - Khóa
Bộ Trang Bị Thú Cưỡi Bậc 2  - Khóa
Bạc Khóa (100000) 5 Khóa
Hạng 2 - 10 Bạc Khóa (100000) 5 Khóa
Tuần 2
(Từ 29/10/2015 - 04/11/2015) Thời gian trao thưởng: Trong ngày 05/11/2015
Hạng 1 Bộ Trang Bị Thượng Bậc 5  - Khóa
Bộ Trang Bị Thú Cưỡi Bậc 3  - Khóa
Bạc Khóa (100000) 5 Khóa
Hạng 2 - 10 Bạc Khóa (100000) 5 Khóa
Tuần 3
(Từ 05/11/2015 - 11/11/2015)
Thời gian trao thưởng: Trong ngày 12/10/2015
Hạng 1 Bộ Trang Bị Thượng Bậc 5  - Khóa
Bộ Trang Bị Thú Cưỡi Bậc 4  - Khóa
Bạc Khóa (100000) 5 Khóa
Hạng 2 - 10 Bạc Khóa (100000) 5 Khóa
Tuần 4 (Từ 12/10/2015 - 18/11/2015) Thời gian trao thưởng: Trong ngày 19/11/2015 Hạng 1 Bộ Trang Bị Thượng Bậc 5  - Khóa
Bộ Trang Bị Thú Cưỡi Bậc 4  - Khóa
Bạc Khóa (100000) 5 Khóa
Hạng 2 - 10 Bạc Khóa (100000) 5 Khóa
Bộ Trang Bị Thượng Bậc 5 bao gồm (4 Quà Phòng Cụ + 1 Quà Y Phục + 4 Quà Trang Sức + 1 Quà Vũ Khí Thượng Bậc 5):
Số LượngTính ChấtGhi ChúHình ảnh
Vũ Khí Quà Vũ Khí Thượng Bậc 5 1
Y Phục Quà Y Phục Thượng Bậc 5 1
Trang Sức Quà Trang Sức Thượng Bậc 5 4
Phòng Cụ Quà Phòng Cụ Thượng Bậc 5 4
Bộ trang bị thú cưỡi bao gồm (1 Yên + 1 Đăng + 1 Cương) :
 Số LượngGhi ChúHình ảnh
Bậc 2 Đăng Nô Phong Phiến Lâm Đạp
Yên Nô Phong Phiến Lâm Yên
Cương Nô Phong Phiến Lâm Cương
Bậc 3 Đăng Tử Điện Lăng Vân Đạp
Yên Tử Điện Lăng Vân Yên
Cương Tử Điện Lăng Vân Cương
Bậc 4 Đăng Xích Kim Hàng Long Đạp
Yên Xích Kim Hàng Long Yên
Cương Xích Kim Hàng Long Cương
Về đầu trang