Lâm An 12 - Ngọa Hổ Tàng Long

từ đến

Top Nạp Củ Mỗi Ngày

Thời gian & Nội dung chương trình

Thời gian
  • Bắt đầu: 08/10/2015
  • Kết thúc: 23h59' ngày 17/10/2015
  • Thời gian nhận thưởng: sau một ngày (nhận thưởng vào ngày hôm sau).
Nội dung chương trình
  • Mỗi ngày, Top 10 thiếu hiệp có mức nạp Củ cao nhất tại Lâm An 12 sẽ nhận được phần thưởng tương ứng như sau:

Nội dung phần thưởng

NgàyHạngTên Phần ThưởngSố LượngTính ChấtGhi ChúHình ảnh
Ngày 1 Hạng 1 Quà Vũ Khí Thượng Bậc 3 1 Khóa Có thể chọn 1 Vũ Khí Thượng Bậc 3
Củ Khóa (1000) 10 Khóa 10.000 Củ Khóa
Hạng 2 - 10 Củ Khóa (1000) 10 Khóa 10.000 Củ Khóa
Ngày 2 Hạng 1 Túi Mảnh Đá Lv3 3 Khóa Ngẫu nhiên nhận 1 Mảnh Đá Lv3
Củ Khóa (1000) 20 Khóa 20.000 Củ Khóa
Hạng 2 - 10 Củ Khóa (1000) 20 Khóa 20.000 Củ Khóa
Ngày 3 Hạng 1 Quà Vũ Khí Thượng Bậc 4 1 Khóa Có thể chọn 1 Vũ Khí Thượng Bậc 4
Củ Khóa (1000) 20 Khóa 20.000 Củ Khóa
Hạng 2 - 10 Củ Khóa (1000) 30 Khóa 30.000 Củ Khóa
Ngày 4 Hạng 1 Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 4 Sao 2 Khóa Ngẫu nhiên nhận 1 Bạn Đồng Hành 4 Sao
Củ Khóa (1000) 40 Khóa 40.000 Củ Khóa
Hạng 2 - 10 Củ Khóa (1000) 40 Khóa 40.000 Củ Khóa
Ngày 5 Hạng 1 Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 4 Sao 3 Khóa Ngẫu nhiên nhận 1 Bạn Đồng Hành 4 Sao
Củ Khóa (1000) 50 Khóa 50.000 Củ Khóa
Hạng 2 - 10 Củ Khóa (1000) 50 Khóa 50.000 Củ Khóa
Ngày 6 Hạng 1 Bôn Tiêu 5 Huyết 4 Kỹ 2 Khóa Thú Cưỡi Bôn Tiêu 5 Huyết 4 Kỹ
Củ Khóa (1000) 50 Khóa 50.000 Củ Khóa
Hạng 2 - 10 Củ Khóa (1000) 50 Khóa 50.000 Củ Khóa
Ngày 7 Hạng 1 Nô Phong Phiến Lâm Đạp 1 Khóa Trang Bị Thú Cưỡi - Đạp Bậc 2
Củ Khóa (1000) 50 Khóa 50.000 Củ Khóa
Hạng 2 - 10 Củ Khóa (1000) 50 Khóa 50.000 Củ Khóa
Ngày 8 Hạng 1 Nô Phong Phiến Lâm Cương 1 Khóa Trang Bị Thú Cưỡi - Cương Bậc 2
Củ Khóa (1000) 50 Khóa 50.000 Củ Khóa
Hạng 2 - 10 Củ Khóa (1000) 50 Khóa 50.000 Củ Khóa
Ngày 9 Hạng 1 Nô Phong Phiến Lâm Yên 1 Khóa Trang Bị Thú Cưỡi - Yên Bậc 2
Củ Khóa (1000) 50 Khóa 50.000 Củ Khóa
Hạng 2 - 10 Củ Khóa (1000) 50 Khóa 50.000 Củ Khóa
Ngày 10 Hạng 1 Lệnh Mở Đồng Hành 1 Khóa Mở 1 ô đồng hành
Củ Khóa (1000) 50 Khóa 50.000 Củ Khóa
Hạng 2 - 10 Củ Khóa (1000) 50 Khóa 50.000 Củ Khóa
Phần thưởng được trao qua Hộp Thư của nhân vật

Về đầu trang