Hoa Cúc Mùa Thu

từ đến

 

Túi Bách Bảo

 

Thời gian tặng quà

  • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 22/10/2015
  • Kết thúc: 23h59 ngày 18/11/2015

Nội dung sự kiện

    • Trong suốt thời gian họat động mỗi ngày Thiếu Hiệp 9K ở các máy chủ đã mở giới hạn 79 có thể mua Túi Bách Bảo tại Cửa Hàng Kỳ Trân Các.
      • Giới hạn sử dụng tối đa mỗi ngày của mỗi nhân vật là 30 Túi Quà.
Vật phẩmTính ChấtGiá Bán/Mỗi TúiHình Ảnh
Túi Bách Bảo Khóa 150 Củ

Túi quà có gì?

Dành cho máy chủ mở cấp 79 trở lên
  • Chắn chắn nhận được : 15000 Bạc Khóa
Tên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
Mảnh Long Tượng Bát Nhã 1 Không Khoá
Long Tượng Bàn Nhật Công Tham Ngộ Quyển 1 Không Khoá
Mảnh Yên Ngựa 1 Khoá
Mảnh Dây Cương 1 Khoá
Mảnh Bàn Đạp 1 Khoá
Vinh Dự Tinh Anh 3 Khoá
Lưu Ly Kính 2 Khoá
Dung Thiết Thủy 5 Khoá
Hoạt Lực Hoàn - Lớn 1 Khoá
2000 Củ Khóa 1 Khoá
Cống Hiến Sư Môn Lệnh Vàng 1 Khoá
10 Vạn Bạc Khóa 1 Khoá
Dành cho máy chủ 110 ngày trở lên
  • Chắn chắn nhận được : 15000 Bạc Khóa
Tên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
Long Tượng Bàn Nhật Công Tham Ngộ Quyển 1 Không Khoá
Mảnh Long Tượng Bát Nhã 1 Không Khoá
Đá Rèn 200 Không Khoá
Mảnh Yên Ngựa 1 Khoá
Mảnh Dây Cương 1 Khoá
Mảnh Bàn Đạp 1 Khoá
Vinh Dự Tinh Anh 3 Khoá
Lưu Ly Kính 2 Khoá
Phá Thiên Chùy 5 Khoá
Hoạt Lực Hoàn - Lớn 1 Khoá
2000 Củ Khóa 1 Khoá
Cống Hiến Sư Môn Lệnh Vàng 1 Khoá
10 Vạn Bạc Khóa 1 Khoá
Về đầu trang