Hoa Cúc Mùa Thu

từ đến

 

Rút Thưởng May Mắn

 

Thời gian & Nội dung chương trình

Thời gian
 • Bắt Đầu :  sau bảo trì ngày 22/10/2015.
 • Kết Thúc : 23h59’ ngày 18/11/2015
Nội dung chương trình
 • Chương trình áp dụng cho tất cả Thiếu Hiệp tại các máy chủ theo quy định của 9K
 • Trong thời gian hoạt động, người chơi VIP có điểm năng động đạt 20, 40, 60, 80, 100 sẽ nhận được 1 Chìa Khóa Rút Thưởng.
 • Người chơi có thể mua Chìa Khóa Rút Thưởng tại Cửa Hàng Kỳ Trân Các với giá 150 Củ.
 • Dùng Hoạt Lực để chế tạo, 1 Chìa Khóa Rút Thưởng = 3000 Hoạt Lực
 • Dùng Chìa Khóa Rút Thưởng để tham gia Rút Thưởng May Mắn sẽ nhận được phần thưởng.

Cách Rút Thưởng

Chìa Khóa Rút Thưởng

Để tham gia hoạt động Rút Thưởng May Mắn cần phải có Chìa Khóa:

Hình ẢnhNguồn Gốc

Chìa Khóa Rút Thưởng
Vip đạt 20, 40, 60, 80, 100 đủ điểm năng động sẽ nhận được
Dùng 3000 Hoạt Lực để chế tạo
Mua tại Cửa Hàng Kỳ Trân Các

Tên vật phẩm: Rương Thú Cưỡi
Tính chất:

 • Có thể xếp chồng = 99 cái/ô
 • Không thể bán vào NPC, cửa hàng Tiện Lợi

Cách sử dụng:

 • Nhấp phải để sử dụng nhận thưởng.

Tên vật phẩm: Rương Thiên Dã
Tính chất:

 • Có thể xếp chồng = 99 cái/ô
 • Không thể bán vào NPC, cửa hàng Tiện Lợi

Cách sử dụng:

Nhấp phải để sử dụng nhận thưởng.
Cách rút thưởng


Chọn nút Thưởng để mở giao diện

Phần thưởng Rút Thăm

Áp dụng cho các máy chủ đã mở Level 79 trở lên
Vật PhẩmSố LượngTính ChấtHình Ảnh
Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
Bạc khóa 5 Vạn 1 Khóa
Lưu Ly Kính 1 Khóa
Vinh Dự Tinh Anh 1 Khóa
Đồng Vàng 1 Khóa
Rương Thú Cưỡi 1 Khóa
Túi lệnh bài danh vọng 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Thủy Tinh Lv8 1 Khóa
Rương Thiên Dã 1 Khóa
Đá Đề Luyện 10 Khóa
Rương Trang Bị Thú Cưỡi 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng 1 Khóa
Cánh Thiên Sứ 1 Không khóa (2 ngày)
Hoạt lực khóa 2000 1 Khóa
Hoạt lực khóa 5000 1 Khóa
Củ Khóa 2000 1 Khóa
Củ Khóa 5000 1 Khóa

Rút thưởng 75, 150 lần … chắc chắn được Cụ Đặc Biệt: Túi Ngũ Hành () - khóa

Phần Thưởng khi sử dụng Rương Thú Cưỡi

Tên phần thưởngSố lượngTính chất
Áp dụng cho máy chủ đã mở 190 ngày
Rương Kỳ Lân 7 Huyết 1 Khóa
Rương Kỳ Lân 8 Huyết 1 Khóa
Áp dụng cho máy chủ đã mở 150 ngày
Rương U Minh 6 Huyết 1 Khóa
Rương U Minh 7 Huyết 1 Khóa
Áp dụng cho máy chủ đã mở 79 ngày
Rương Bôn Tiêu 4 Huyết 1 Khóa
Rương Bôn Tiêu 5 Huyết 1 Khóa

Phần Thưởng khi sử dụng Rương Thiên Dã

Tên phần thưởngSố lượngTính chất
Áp dụng cho máy chủ đã mở 190 ngày
Rương Thiên Dã Bậc 6 - Thượng 1 Khóa
Áp dụng cho máy chủ đã mở 170 ngày
Rương Thiên Dã Bậc 6 - Trung 1 Khóa
Áp dụng cho máy chủ đã mở 85 ngày
Rương Thiên Dã Bậc 6 - Sơ 1 Khóa
Áp dụng cho máy chủ đã mở 65 ngày
Rương Thiên Dã Bậc 5 - Thượng 1 Khóa
Áp dụng cho máy chủ đã mở Level 150
Rương Thiên Dã Bậc 5 - Trung 1 Khóa
Áp dụng cho máy chủ đã mở Level 79
Rương Thiên Dã Bậc 4 - Thượng 1 Khóa

Mô tả Túi Lệnh Bài Danh Vọng:

Hình ảnhGhi chú
Tên vật phẩm: Túi Lệnh Bài Danh Vọng
Tính chất:
 • Vật phẩm khóa
 • Có thể xếp chồng = 99 cái/ô
 • Không thể bán vào cửa hàng Tiện Lợi, NPC, Trung Tâm Giao Dịch, Tiệm Đấu Giá.

Cách sử dụng:

 • Nhấp phải để sử dụng nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Phần thưởng khi sử dụng Túi Lệnh Bài Danh Vọng:

Hình ảnhTên phần thưởngSố lượngTính chất
Lệnh Bài Danh Vọng Hiệp Khách 1 Không Khóa
Lệnh Bài Danh Vọng Giáng Sinh 1 Không Khóa
Lệnh Bài Danh Vọng Cầu Phúc 1 Không Khóa
Lệnh Bài Danh Vọng Trích Tinh 1 Không Khóa
Lệnh Bài Danh Vọng Năm Mới 1 Không Khóa
Lệnh Bài Danh Vọng Long Hổ (10) 1 Không Khóa
Lệnh Bài Danh Vọng Thu Thủy 1 Không Khóa
Về đầu trang