Hoa Cúc Mùa Thu

từ đến

Nạp Củ Máy Chủ Mới

 

Thời gian:

      • Bắt đầu: từ khi mở máy chủ mới
      • Kết thúc: 7 ngày sau khi mở máy chủ

 

Mô tả chi tiết:

Đối tượng tham gia:

Tất cả người chơi tại máy chủ mới (áp dụng từ máy chủ Lâm An 13), khi nạp Củ sẽ nhận được hoàn trả phần thưởng tương ứng.

 

Quy tắc hoạt động:

Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày khi người chơi tại máy chủ mới nạp Củ sẽ nhận được phần thưởng hoàn trả như sau:

Phần thưởng hoàn trả

Công thức tính số lượng hoàn trả

Củ Khóa

Củ khóa hoàn trả = Số Củ nạp vào x 5

Bạc Khóa

Số Bạc Khóa = Số Củ nạp vào x 50

 

Ví dụ:
  • Thiếu Hiệp nạp 1000 Củ sẽ nhận được 5000 Củ Khóa + 50000 Bạc khóa

 

Lưu ý:
  • Không giới hạn số lần nhận quà.
  • Quà tặng không reset mỗi ngày nếu thiếu hiệp chưa nhận.
  • Sau thời hạn 7 ngày, nếu thiếu hiệp không nhận thì quà tặng sẽ mất.

 

Về đầu trang