Hoa Cúc Mùa Thu

từ đến

Cửa Hàng Ưu Đãi

Thời gian & Nội dung chương trình

Thời gian
  • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 22/10/2015
  • Kết thúc: 23h59 ngày 18/11/2015.
Nội dung chương trình
  • Trong suốt thời gian họat động mỗi ngày ngươi chơi có thể dùng Củ để đổi các vật phẩm hấp dẫn với giá ưu đãi 50%.

Quy tắc hoạt động:

Vật phẩm ưu đãiSố lượngGiá đổi (Củ)Giới hạn đổi
Thẻ Chiêu Mộ Đồng Hành 8 1952

Mỗi ngày chỉ mua được 1 lần

Kiến Xa Lệnh 8 200
Phá Thiên Chùy 8 400
Dung Thiết Thủy 8 399
Thiên Lý Truyền Âm 2 298
Bạc (50000) 2 388

Cách Đổi

  • Người chơi đổi vật phẩm ưu đãi tại giao diện [Sự Kiện 9K]

Về đầu trang