Gửi Trọn Yêu Thương

từ đến

 

Mua 1 tặng 1

 

Thời gian tặng quà

  • Bắt đầu: 0h ngày Thứ Năm 5/3/2015
  • Kết thúc: 23h59 ngày Thứ Năm 8/3/2015

Nội dung sự kiện

  • Thiếu Hiệp 9K mua những vật phẩm được trong danh sách bên dưới tại Kỳ Trân Các bằng Củ Không Khóa sẽ được hoàn trả lại đúng số lượng đã mua vào ngày hôm sau.
  • Lưu ý: Vật phẩm hoàn trả là vật phẩm khoá được nhận thông qua hộp thư.

Vật phẩm mua 1 tặng 1

Tên vật phẩmHình ảnhGiới hạn số lượng vật phẩm tối đa nhận được
Đá Rèn 100 vật phẩm
Dung Thiết Thuỷ không giới hạn
Lọ Hoạt Lực - Đặc không giới hạn
Thẻ Chiêu Mộ Đồng Hành không giới hạn
Thẻ VIP - 12 Tuần 1 vật phẩm
Trúc Khí Đơn không giới hạn
Túi Hạt Giống không giới hạn
Cầu Phúc Lệnh - Trung không giới hạn
Cầu Phúc Lệnh - Cao không giới hạn
Cầu Phúc Lệnh - Đặc không giới hạn

Lưu ý

  • Thẻ VIP (12 Tuần): mỗi thiếu hiệp chỉ có thể nhận khuyến mãi tối đa 1 vật phẩm.
  • Đá Rèn: mỗi thiếu hiệp chỉ có thể nhận khuyến mãi tối đa 100 vật phẩm. Ví dụ: thiếu hiệp mua 5 Thẻ VIP (12 Tuần), 200 Đá Rèn thì nhận khuyến mãi 1 Thẻ VIP (12 Tuần) và 100 Đá Rèn.
  • Vật phẩm khuyến mãi là vật phẩm khoá
Về đầu trang