Gửi Trọn Yêu Thương

từ đến

 

Điểm Danh Tháng 3

 

Thời gian tặng quà

  • Bắt đầu: 0h00 ngày 05/03/2015
  • Kết thúc: 23h59 ngày 28/03/2015

Nội dung sự kiện

  • Trong suốt thời gian họat động mỗi ngày Thiếu Hiệp 9K đẳng cấp trên 70 có thể đặng nhập vào game 9K để điểm danh nhận thưởng.
  • Tương ứng với số ngày đăng nhập sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
  • Ví dụ: nếu Thiếu Hiệp đã đăng nhập liên tiếp được 5 ngày và ngày thứ 6 không đăng nhập thì ngày thứ 7 đăng nhập sẽ nhận phần thưởng của ngày thứ 6 và Thiếu Hiệp cũng sẽ không thể nhận phần thưởng đăng nhập ngày thứ 24.

Lưu ý

  • Mỗi ngày mỗi ngươi chơi chỉ có thể điểm danh nhận duy nhất 1 lần phần thưởng.
  • Phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang của nhân vật.
  • Hết thời gian hoạt động giao diện nhận thưởng sẽ tự động tắt.

Quà tặng hấp dẫn

Số Ngày Đăng nhậpPhần ThưởngSố LượngTính ChấtHình ảnh
1 Kiến Xa Lệnh 2 Khóa
2 Thủy Tinh Lv5 1 Khóa
3 Quả Ly Ưu 2 Khóa
4 5 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
5 Thẻ Chiêu Mộ Đồng Hành 1 Khóa
6 500 Củ Khóa 1 Khóa
7 Bùa Rèn Luyện 2 Khóa
8 Tu Luyện Đơn-Đặc 1 Khóa
9 Cầu Phúc Lệnh-Sơ 1 Khóa
10 Đá Tinh Luyện 10 Khóa
11 5 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
12 Quả Ly Ưu 2 Khóa
13 Tu Luyện Đơn-Đặc 1 Khóa
14 1000 Củ Khóa 1 Khóa
15 Lông Chúc Phúc 2 Khóa
16 Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
17 Bùa Rèn Luyện 2 Khóa
18 5 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
19 Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
20 Đá Tinh Luyện 15 Khóa
21 Cầu Phúc Lệnh-Sơ 1 Khóa
22 5 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
23 Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
24 Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 4 Sao 1 Khóa

Cách điểm danh nhận quà

  • Nhấp chuột vào biểu tượng điểm danh gần vị trí bản đồ nhỏ.

 

Về đầu trang