Giáng Sinh An Lành

từ đến

X2 Trang Bị Thú Cưỡi

Thời gian

  • Bắt Đầu : 0h00 ngày 25/12/2015
  • Kết Thúc : 23h59 ngày 28/12/2015

Nội dung chương trình

    • Hoạt động dành cho tất cả thiếu hiệp tại các máy chủ 9K (đã mở tính năng Trang Bị Thú Cưỡi).
    • Trong thời gian hoạt động, Thiếu Hiệp dùng Dung Thiết Thủy kết hợp với Đá Huyết Thiết để tham gia chế tạo trang bị thú cưỡi sẽ được nhân 2 phần thưởng.
    • Giới hạn mỗi ngày chỉ nhân đôi 20 lần đầu tiên mỗi ngày chế tạo ra Trang Bị Thú Cưỡi sẽ được nhân 2 phần thưởng.
    • Lưu ý: Chưa quay trúng Trang Bị Thú Cưỡi sẽ không tính số lần nhân đôi trong ngày.
Vật PhẩmHình ẢnhNguồn GốcCông Dụng
Đá Huyền Thiết Tham gia tính năng nhận được hoặc mua tại Trung Tâm Giao Dịch. Kết hợp với Dung Thiết Thủy để tham gia Chế Tạo trúng Trang Bị Thú Cưỡi
Dung Thiết Thủy Mua tại Kỳ Trân Các với giá 100 Củ. Kết hợp với Đá Huyền Thiết để tham gia chết tạo trúng Trang Bị Thú Cưỡi

Về đầu trang