Giáng Sinh An Lành

từ đến

Cửa Hàng Ưu Đãi

Thời gian & Nội dung chương trình

Thời gian
  • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 17/12/2015
  • Kết thúc: 23h59 ngày 13/01/2016.
Nội dung chương trình
  • Trong suốt thời gian họat động mỗi ngày ngươi chơi có thể dùng Củ để đổi các vật phẩm hấp dẫn với giá ưu đãi 50%.

Quy tắc hoạt động:

Vật phẩm ưu đãiSố lượngGiá đổi (Củ)Giới hạn đổi
Kiến Xa Lệnh 8 200

Mỗi ngày chỉ mua được 1 lần

Phá Thiên Chùy 8 400
Thẻ Chiêu Mộ Đồng Hành 8 1952
Dung Thiết Thủy 8 399
Thiên Lý Truyền Âm 2 298
Bạc (50000) 2 388

Cách Đổi

  • Người chơi đổi vật phẩm ưu đãi tại giao diện [Sự Kiện 9K]

Về đầu trang