Đua Top Tiền Mặt Lâm An 1

từ đến

 

ĐUA TOP CÔNG LỰC

 

Thời gian 

  • Bắt đầu: Ngay khi máy chủ Lâm An 1 khai mở 14h00 ngày 19/03/2015
  • Kết thúc: 23h59 ngày 17/04/2015

Nội dung sự kiện

    • Các Thiếu Hiệp tại máy chủ Lâm An 1 sẽ đua điểm Công Lực để giành giải thưởng.
    • Top 100 người chơi có điểm Công Lực cao nhất sẽ nhận được phần thưởng quý giá.
    • Phần thưởng sẽ được gửi qua thư cho Thiếu Hiệp trong ngày 18/04/2015.
    • Phần thưởng tiền mặt sẽ được trao sau khi chương trình kết thúc 30 ngày.

Giải thưởng

Xếp HạngPhần Thưởng VNDPhần Thưởng IngameSố LượngHình ảnh
Top 1 5 Triệu Ngưng Huyết Đoạt Phách-Sơ 1
Lưu Ly Kính 200
Thủy Tinh Lv10 1
10 Vạn Bạc Khóa 100  
Top 2 3 Triệu Băng Huyền Hàn Kình-Sơ 1
Lưu Ly Kính 150
Thủy Tinh Lv9 2
10 Vạn Bạc Khóa 50  
Top 3 2 Triệu Phi Vũ Lưu Sa-Sơ 1
Lưu Ly Kính 100
Thủy Tinh Lv9 1
10 Vạn Bạc Khóa 20  
Top 4 - 10 - Thủy Tinh Lv8 2
- 10 Vạn Bạc Khóa 10
Top 11 - 100 - Thủy Tinh Lv8 1
- 10 Vạn Bạc Khóa 5  

 

Về đầu trang