Trở về danh sách

Đua Top Máy Chủ Mới

TOP

Thể lệ

 • Dành cho tất cả các Thiếu Hiệp ở máy chủ Đại Hổ
 • Bắt đầu: từ khi mở máy chủ Đại Hổ: 09h00 09/08/2014
 • Kết thúc: lúc 23:59 - 07/09/2014.

Phần thưởng Đua TOP Đẳng Cấp:

Đua TOP 30 ngày
 • Thời gian: từ 09:00 ngày 09/08 đến 23:59' ngày 07/09/2014
 • Điều kiện: Hệ thống ghi nhận thông tin của Top 100 nhân vật có đẳng cấp cao nhất để trao thưởng.
 • Trao thưởng:
  • Giải vật phẩm ingame: sẽ trao qua Hộp thư nhân vật, các thiếu hiệp hãy kiểm tra hộp thư thường xuyên để tránh bị đầy thư (tối đa 40 thư).
HạngPhần thưởng
Hạng 1

2.000 Củ khoá *4

Thủy Tinh Lv 6 *4
HạngPhần thưởng
Hạng 2

2.000 Củ khoá *3

Thủy Tinh Lv 6 *3
HạngPhần thưởng
Hạng 3

2.000 Củ khoá *2

Thủy Tinh Lv 6 *2
HạngNội dung ngắn
Hạng 4 đến 10

2.000 Củ khoá *1

Thủy Tinh Lv 6 *1
HạngNội dung ngắn
Hạng 11 đến 100

2.000 Củ khoá *1
Đua TOP 7 ngày
 • Thời gian: từ 09:00 ngày 09/08 đến 23:59' ngày 15/08/2014.
 • Điều kiện: Trong vòng 7 ngày đầu mở máy chủ, 100 người chơi đạt cấp 60 đầu tiên của mỗi môn phái sẽ nhận được phần thưởng.
 • Trao thưởng: các thiếu hiệp nhận thưởng tại NPC Lễ quan ở 5 Đại thành thị sau đó 1 ngày.
Điều kiệnPhần thưởngGhi chú
Người chơi đạt cấp 60 đầu tiên của mỗi môn phái

Quà Trang Sức Thượng Bậc 4 *1
Khóa

Thủy Tinh Lv5 *10
Người chơi thứ 2 đến 10 đạt cấp 60 của mỗi môn phái

Thủy Tinh Lv5 *10
Khóa
Người chơi thứ 11 đến 100 đạt cấp 60 của mỗi môn phái

Thủy Tinh Lv5 *5
Khóa
Đua TOP 14 ngày
 • Thời gian: từ 09:00 ngày 09/08 đến 23:59' ngày 22/08/2014.
 • Điều kiện: Hệ thống sẽ ghi nhận thông tin của Top 100 nhân vật có đẳng cấp cao nhất để trao thưởng.
 • Trao thưởng: các thiếu hiệp nhận thưởng tại Hộp thư cá nhân, các thiếu hiệp hãy kiểm tra hộp thư thường xuyên để tránh bị đầy thư (tối đa 40 thư) sau đó 1 ngày.
HạngPhần thưởngGhi chú
Hạng 1

2.000 Củ khoá *4
Khóa

Thủy Tinh Lv 6 * 4
Hạng 2

2.000 Củ khoá *3
Khóa

Thủy Tinh Lv 6 * 3
Hạng 3

2.000 Củ khoá *2
Khóa

Thủy Tinh Lv 6 *2
Hạng 4 đến 10

2.000 Củ khoá *1
Khóa

Thủy Tinh Lv 6 *1
Hạng 11 đến 100

2.000 Củ khoá *1
Khóa
Đua TOP 21 ngày
 • Thời gian: từ 09:00 ngày 09/08 đến 23:59' ngày 29/08/2014.
 • Điều kiện: Hệ thống ghi nhận thông tin của Top 100 nhân vật có đẳng cấp cao nhất để trao thưởng.
 • Trao thưởng:các thiếu hiệp nhận thưởng tại Hộp thư cá nhân, các thiếu hiệp hãy kiểm tra hộp thư thường xuyên để tránh bị đầy thư (tối đa 40 thư) sau đó 1 ngày.
HạngPhần thưởngGhi chú
Hạng 1

2.000 Củ khoá *4
Khóa

Thủy Tinh Lv 6 *4
Hạng 2

2.000 Củ khoá *3
Khóa

Thủy Tinh Lv 6 *3
Hạng 3

2.000 Củ khoá *2
Khóa

Thủy Tinh Lv 6 *2
Hạng 4 đến 10

2.000 Củ khoá *1
Khóa

Thủy Tinh Lv 6 *1
Hạng 11 đến 100

2.000 Củ khoá *1
Khóa

Nhận thưởng tại


Đến gặp NPC Lễ Quan tại các thành thị


Quà sẽ được Lễ Quan trao vào hộp thư