Code 9K Lệnh Bài

Từ đến

Thông tin Code 9K Lệnh Bài

Thời gian nhập Code: 28/08 - 24/11/2014

Hạn sử dụng: 45 ngày kể từ khi nhập Code.

Giãn cách sử dụng: Một nhân vật có thể sử dụng nhiều code, khoảng cách giữa 2 lần nhập code là 45 ngày.

Giá bán: 12,000 Củ

Đối tượng nhận Code:

  • Võ Lâm Tiền Bối:
    • Nhân vật thuộc tài khoản được tạo trước 0h ngày 28/08/2014.
    • Nhân vật thuộc tài khoản [Thiếu Niên Anh Hùng] nhưng nhập code 9K Lệnh Bài lần thứ 2 trở đi.
    • Nhân vật thuộc tài khoản tạo sau 0h ngày 28/08/2014 nhưng có cấp độ nhân vật > 40
  • Thiếu Niên Anh Hùng: Là nhân vật thuộc tài khoản được tạo sau 0h ngày 28/08/2014 và nhân vật nhập code có cấp độ ≤ 40.

Các cách để có 9K Lệnh Bài

Code 9K Lệnh Bài được phát qua các kênh sau

Phần thưởng dành cho Võ Lâm Tiền Bối

Phần thưởng mỗi ngày
Tên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
Năng Động Hoàn 2 Khoá
Trợ Tu Đơn 2 Khoá
Bùa 9K (300 điểm) 1 Khoá
Phần thưởng cuối tuần
Tên phần thưởngSố lượngTính chất 
Củ Hành (500) 1 Khoá
Kiến Xa Lệnh 1 Khoá
Rương Rượu 1 Khoá

Phần thưởng dành cho Thiếu Niên Anh Hùng

Phần thưởng mỗi ngày
Tên phần thưởngSố lượngTính chất 
Năng Động Hoàn 2 Khoá
Trợ Tu Đơn 2 Khoá
Bùa 9K (300 điểm) 1 Khoá
Phần thưởng cuối tuần
Tên phần thưởngSố lượngTính chất 
Củ Hành (500) 1 Khoá
Kiến Xa Lệnh 1 Khoá
Rương Rượu 1 Khoá
Phần thưởng đẳng cấp
Cấp độ yêu cầuTên phần thưởngSố lượngTính chất
Hình ảnh
60 Da Sói 1 Khoá
Hoàng Ngọc 1 Khoá
Bạc (2000) 4 Khoá
Túi Mảnh Đá Lv1 1 Khoá
65 Bùa 9K (1000) 2 Khoá
Đá Thạch Lựu 1 Khoá
Bạc (10000) 1 Khoá
Túi Mảnh Đá Lv1 1 Khoá
70 Vải Bông 1 Khoá
Bạc (10000) 1 Khoá
Túi Mảnh Đá Lv2 1 Khoá
72 Hoàng Ngọc 1 Khoá
Thuỷ Tinh Lv5 1 Khoá
Túi Mảnh Đá Lv2 1 Khoá
74 Vải Bông 1 Khoá
Bùa 9K (1000) 2 Khoá
Bạc (10000) 2 Khoá
Túi Mảnh Đá Lv2 1 Khoá
76 Đá Thạch Lựu 1 Khoá
Túi Mảnh Đá Lv2 1 Khoá
Thuỷ Tinh Lv5 2 Khoá
78 Da Sói 1 Khoá
Bùa 9K (1000) 3 Khoá
Túi Nguyên Liệu Lv3 1 Khoá
Túi Mảnh Đá Lv2 1 Khoá
80 Da Chồn 1 Khoá
Thú Bài Bôn Tiêu 1 Khoá
Bạc (10000) 3 Khoá
Túi Mảnh Đá Lv2 1 Khoá
82 Da Chồn 1 Khoá
Túi Mảnh Đá Lv2 1 Khoá
Thuỷ Tinh Lv5 3 Khoá
84 Bích Ngọc 1 Khoá
Bạc (10000) 3 Khoá
Túi Mảnh Đá Lv2 1 Khoá
86 Vải Mộc Miên 1 Khoá
Túi Mảnh Đá Lv2 1 Khoá
Thuỷ Tinh Lv6 1 Khoá
88 Bích Ngọc 2 Khoá
Túi Mảnh Đá Lv2 1 Khoá
Bùa 9K (1000) 7 Khoá
90 Vải Mộc Miên 3 Khoá
Túi Mảnh Đá Lv2 1 Khoá
Bạc (10000) 5 Khoá
Thuỷ Tinh Lv6 1 Khoá
92 Đá Tinh Luyện 100 Khoá
Thủy Tinh Lv7 1 Khoá