Chuỗi Sự Kiện Tháng 5

từ đến

 

Rút Thưởng May Mắn

 

Thời gian & Nội dung chương trình

Thời gian
  • Bắt Đầu :  sau bảo trì ngày 14/05/2015.
  • Kết Thúc : 23h59 ngày 10/06/2015
Nội dung chương trình
  • Chương trình áp dụng cho tất cả Thiếu Hiệp tại các máy chủ theo quy định của 9K
  • Trong thời gian hoạt động, người chơi VIP có điểm năng động đạt 20, 40, 60, 80, 100 sẽ nhận được 1 Chìa Khóa Rút Thưởng.
  • Người chơi có thể mua Chìa Khóa Rút Thưởng tại Cửa Hàng Kỳ Trân Các với giá 150 Củ.
  • Dùng Hoạt Lực để chế tạo, 1 Chìa Khóa Rút Thưởng = 3000 Hoạt Lực
  • Dùng Chìa Khóa Rút Thưởng để tham gia Rút Thưởng May Mắn sẽ nhận được phần thưởng.
  • Lần rút thưởng thứ 75 , 150, ...  sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt.
Hình ẢnhSố lượngTính Chất

Túi Ngũ Hành
01 Khóa

Cách Rút Thưởng

Chìa Khóa Rút Thưởng

Để tham gia hoạt động Rút Thưởng May Mắn cần phải có Chìa Khóa:

Hình ẢnhNguồn Gốc

Chìa Khóa Rút Thưởng
Vip đạt 20, 40, 60, 80, 100 đủ điểm năng động sẽ nhận được
Dùng 3000 Hoạt Lực để chế tạo
Mua tại Cửa Hàng Kỳ Trân Các
Cách rút thưởng


Chọn nút Thưởng để mở giao diện

Phần thưởng Rút Thăm

Áp dụng cho các máy chủ đã mở 190 ngày
Vật PhẩmSố LượngTính ChấtHình Ảnh
Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
Bạc khóa 5 Vạn 1 Khóa
Lưu Ly Kính 1 Khóa
Vinh Dự Tinh Anh 1 Khóa
Đồng Vàng 1 Khóa
Rương Kỳ Lân 7 Huyết 1 Khóa
Rương Kỳ Lân 8 Huyết 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Thủy Tinh Lv8 1 Khóa
Rương Thiên Dã Bậc 6 - Thượng 1 Khóa
Đá Đề Luyện 10 Khóa
Đá Rèn 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng 1 Khóa
Cánh Thiên Sứ 1 Không khóa (2 ngày)
Hoạt lực khóa 2000 1 Khóa
Hoạt lực khóa 5000 1 Khóa
Củ Khóa 2000 1 Khóa
Củ Khóa 5000 1 Khóa

Rương Thiên Dã Thượng Bậc 6 mở ra ngẫu nhiên nhận được:

Vật phẩmTính chất
Bậc 6-Vũ khí BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 6-Y phục BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 6-Nón BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 6-Hộ uyển BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 6-Giày BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 6-Đai BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 6-Liên BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 6-Nhẫn BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 6-Bùa BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 6-Bội BOSS ngẫu nhiên Khóa
Áp dụng cho các máy chủ đã mở 170 ngày
Vật PhẩmSố LượngTính ChấtHình Ảnh
Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
Bạc khóa 5 Vạn 1 Khóa
Lưu Ly Kính 1 Khóa
Vinh Dự Tinh Anh 1 Khóa
Đồng Vàng 1 Khóa
Rương U Minh 6 Huyết 1 Khóa
Rương U Minh 7 Huyết 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Thủy Tinh Lv8 1 Khóa
Rương Thiên Dã Bậc 6 - Trung 1 Khóa
Đá Đề Luyện 10 Khóa
Đá Rèn 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng 1 Khóa
Cánh Thiên Sứ 1 Không khóa (2 ngày)
Hoạt lực khóa 2000 1 Khóa
Hoạt lực khóa 5000 1 Khóa
Củ Khóa 2000 1 Khóa
Củ Khóa 5000 1 Khóa

Rương Thiên Dã Trung Bậc 6 mở ra ngẫu nhiên nhận được:

Vật phẩmTính chất
Bậc 5-Vũ khí BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 6-Y phục BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 6-Nón BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 6-Hộ uyển BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 6-Giày BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 6-Đai BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 6-Liên BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 6-Nhẫn BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 6-Bùa BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 6-Bội BOSS ngẫu nhiên Khóa
Áp dụng cho các máy chủ đã mở 85 ngày
Vật PhẩmSố LượngTính ChấtHình Ảnh
Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
Bạc khóa 5 Vạn 1 Khóa
Lưu Ly Kính 1 Khóa
Vinh Dự Tinh Anh 1 Khóa
Đồng Vàng 1 Khóa
Rương U Minh 6 Huyết 1 Khóa
Rương U Minh 7 Huyết 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Thủy Tinh Lv8 1 Khóa
Rương Thiên Dã Bậc 6 - Sơ 1 Khóa
Đá Đề Luyện 10 Khóa
Dung Thiết Thủy 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng 1 Khóa
Cánh Thiên Sứ 1 Không khóa (2 ngày)
Hoạt lực khóa 2000 1 Khóa
Hoạt lực khóa 5000 1 Khóa
Củ Khóa 2000 1 Khóa
Củ Khóa 5000 1 Khóa

Rương Thiên Dã Hạ Bậc 6 mở ra ngẫu nhiên nhận được:

Vật phẩmTính chất
Bậc 5-Vũ khí BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 5-Y phục BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 6-Nón BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 6-Hộ uyển BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 6-Giày BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 6-Đai BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 6-Liên BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 6-Nhẫn BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 6-Bùa BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 6-Bội BOSS ngẫu nhiên Khóa
Đối với các máy chủ đã mở 65 ngày
Vật PhẩmSố LượngTính ChấtHình Ảnh
Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
Bạc khóa 5 Vạn 1 Khóa
Lưu Ly Kính 1 Khóa
Vinh Dự Tinh Anh 1 Khóa
Đồng Vàng 1 Khóa
Rương U Minh 6 Huyết 1 Khóa
Rương U Minh 7 Huyết 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Thủy Tinh Lv8 1 Khóa
Rương Thiên Dã Bậc 5 - Thượng 1 Khóa
Đá Đề Luyện 10 Khóa
Đá Tinh Luyện 5 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng 1 Khóa
Cánh Thiên Sứ 1 Không khóa
(2 ngày)
Hoạt lực khóa 2000 1 Khóa
Hoạt lực khóa 5000 1 Khóa
Củ Khóa 2000 1 Khóa
Củ Khóa 5000 1 Khóa

Rương Thiên Dã Thượng Bậc 5 mở ra ngẫu nhiên nhận được:

Vật phẩmTính chất
Bậc 5-Vũ khí BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 5-Y phục BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 6-Nón BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 6-Hộ uyển BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 5-Giày BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 5-Đai BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 5-Liên BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 5-Nhẫn BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 5-Bùa BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 5-Bội BOSS ngẫu nhiên Khóa
Áp dụng cho máy chủ đã mở Level 150
Vật PhẩmSố LượngTính ChấtHình Ảnh
Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
Bạc khóa 5 Vạn 1 Khóa
Lưu Ly Kính 1 Khóa
Vinh Dự Tinh Anh 1 Khóa
Đồng Vàng 1 Khóa
Rương U Minh 6 Huyết 1 Khóa
Rương U Minh 7 Huyết 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Thủy Tinh Lv8 1 Khóa
Rương Thiên Dã Bậc 5 - Trung 1 Khóa
Đá Đề Luyện 10 Khóa
Đá Tinh Luyện 5 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng 1 Khóa
Cánh Thiên Sứ 1 Không khóa
(2 ngày)
Hoạt lực khóa 2000 1 Khóa
Hoạt lực khóa 5000 1 Khóa
Củ Khóa 2000 1 Khóa
Củ Khóa 5000 1 Khóa

Rương Thiên Dã Trung Bậc 5 mở ra ngẫu nhiên nhận được:

Vật phẩmTính chất
Bậc 5-Vũ khí BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 5-Y phục BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 6-Nón BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 6-Hộ uyển BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 5-Giày BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 5-Đai BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 5-Liên BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 5-Nhẫn BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 5-Bùa BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 5-Bội BOSS ngẫu nhiên Khóa
Áp dụng cho máy chủ đã mở Level 89
Vật PhẩmSố LượngTính ChấtHình Ảnh
Thủy Tinh Lv5 1 Khóa
Bạc khóa 5 Vạn 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng 1 Khóa
Vinh Dự Tinh Anh 1 Khóa
Đồng Vàng 1 Khóa
Rương Bôn Tiêu 4 Huyết 1 Khóa
Rương Bôn Tiêu 5 Huyết 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Thủy Tinh Lv8 1 Khóa
Rương Thiên Dã Bậc 4 - Thượng 1 Khóa
Đá Đề Luyện 10 Khóa
Tơ Ly Vân Lv3 1 Khóa
Thẻ Chiêu Mộ Đồng Hành 1 Khóa
Cánh Thiên Sứ 1 Không khóa
(2 ngày)
Hoạt lực khóa 2000 1 Khóa
Hoạt lực khóa 5000 1 Khóa
Củ Khóa 2000 1 Khóa
Củ Khóa 5000 1 Khóa

Rương Thiên Dã Thượng Bậc 4 mở ra ngẫu nhiên nhận được:

Vật phẩmTính chất
Bậc 4-Vũ khí BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 5-Y phục BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 5-Nón BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 5-Hộ uyển BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 5-Giày BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 5-Đai BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 5-Liên BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 5-Nhẫn BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 5-Bùa BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 5-Bội BOSS ngẫu nhiên Khóa
Áp dụng cho máy chủ đã mở Level 79
Vật PhẩmSố LượngTính ChấtHình Ảnh
Thủy Tinh Lv5 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Bạc khóa 5 Vạn 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Bạc 1 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Đá Tinh Luyện 5 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv3 1 Khóa
Túi Phôi Phi Phong Lv2 1 Khóa
Rương Thiên Dã Bậc 4 - Trung 1 Khóa
Đá Đề Luyện 10 Khóa
Tơ Ly Vân Lv2 1 Khóa
Thẻ Chiêu Mộ Đồng Hành 1 Khóa
Cánh Thiên Sứ 1 Không khóa (2 ngày)
Hoạt lực khóa 2000 1 Khóa
Hoạt lực khóa 5000 1 Khóa
Củ Khóa 2000 1 Khóa
Củ Khóa 5000 1 Khóa

Rương Thiên Dã Trung Bậc 4 mở ra ngẫu nhiên nhận được:

Vật phẩmTính chất
Bậc 4-Vũ khí BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 4-Y phục BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 4-Nón BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 4-Hộ uyển BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 4-Giày BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 4-Đai BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 4-Liên BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 4-Nhẫn BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 4-Bùa BOSS ngẫu nhiên Khóa
Bậc 4-Bội BOSS ngẫu nhiên Khóa

Phần thưởng rút thăm đạt giới hạn

Khi rút thăm đạt giới hạn 75, 150,... lần sẽ được nhận phần quà như sau:

Hình ẢnhSố lượngTính Chất

Túi Ngũ Hành
01 Khóa

Túi Ngũ Hành có gì?

Lần rút thưởng thứ 75 , 150, ...  sẽ nhận được Túi Ngũ Hành. Mở ra ngẫu nhiên một trong những vật phẩm sau:

Tên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
Bạc khóa - 5 Vạn 1 Khóa
Bạc khóa - 5 Vạn 5 Khóa
Bạc khóa - 5 Vạn 10 Khóa
Củ khóa - 1000 5 Khóa
Củ khóa - 1000 25 Khóa
Củ khóa - 1000 50 Khóa
Ngũ Hành Bảo Thạch 1 Khóa
Về đầu trang