Chuỗi Sự Kiện Tháng 5

từ đến

 

Nạp Củ Chọn Quà

 

Thời gian & Nội dung chương trình

Thời gian
  • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 14/05/2015
  • Kết thúc: 23h59' ngày 10/06/2015
Nội dung chương trình
  • Chương trình áp dụng cho tất cả các máy chủ.
  • Thiếu Hiệp khi nạp Củ để được nhận số điểm tích lũy tương ứng với số Củ đã nạp.
  • Có thể dùng 3.000 điểm tích lũy để đổi 1 lần chọn 1 trong 3 Hộp Quà.
  • Tối đa trong suốt thời gian sự kiện có thể đổi tối đa 300 Hộp Quà

Nội dung phần thưởng

Dành cho máy chủ mở từ 21/4 - 08/5/2015
Điểm Tích Cần Để ĐổiTên Hộp QuàTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
3,000 Hộp Quà Cường Hóa (89) Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
Thủy Tinh Lv5 6 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 3 Khóa
Hộp Quà Trang Bị (89) 2000 Điểm 9K 4 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 3 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 1 Khóa
Hộp Quà Thú Cưỡi (89) Bùa Triệu Thú-Sơ 1 Khóa
Năng Động Hoàn 25 Khóa
Tơ Ly Vân Lv3 20 Khóa
Dành cho máy chủ mở từ 01/4 - 20/4/2015:
Điểm Tích Cần Để ĐổiTên Hộp QuàTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
3,000 Hộp Quà Cường Hóa (99) Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
Thủy Tinh Lv5 6 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Hộp Quà Trang Bị (99) Đá Tinh Luyện 10 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 3 Khóa
Hộp Quà Thú Cưỡi (99) Rương Bôn Tiêu (5 Huyết) 2 Khóa
Năng Động Hoàn 30 Khóa
Dung Thiết Thủy 10 Khóa
Dành cho máy chủ mở từ 26/1 - 31/3/2015:
Điểm Tích Cần Để ĐổiTên Hộp QuàTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
3,000 Hộp Quà Cường Hóa (150) Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Thủy Tinh Lv5 8 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Hộp Quà Trang Bị (150) Đá Tinh Luyện 12 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv3 1 Khóa
Hộp Quà Thú Cưỡi (150) Bùa Triệu Thú-Trung 1 Khóa
Năng Động Hoàn 30 Khóa
Dung Thiết Thủy 12 Khóa
Đối với máy chủ mở từ 27/11/2014 - 25/1/2015:
Điểm Tích Cần Để ĐổiTên Hộp QuàTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
3,000 Hộp Quà Cường Hóa (90+) Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 5 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Hộp Quà Trang Bị (90+) Đá Rèn 10 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv3 1 Khóa
Hộp Quà Thú Cưỡi (90+) Bùa Triệu Thú-Trung 1 Khóa
Năng Động Hoàn 30 Khóa
Dung Thiết Thủy 10 Khóa
Dành cho máy chủ mở trước 26/11/2014:
Điểm Tích Cần Để ĐổiTên Hộp QuàTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
3,000 Hộp Quà Cường Hóa (170+) Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 5 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Hộp Quà Trang Bị (170+) Đá Rèn 10 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv3 1 Khóa
Hộp Quà Chân Nguyên (170+) Trúc Khí Đơn 5 Khóa
Chân Khí Đơn (5000 Điểm) 4 Khóa
Năng Động Hoàn 30 Khóa
Về đầu trang