Chuỗi sự kiện tháng 4

từ đến

 

Hộp Quà Tháng 4

 

Thời gian & Điều kiện tham gia

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 02/04/2015
 • Kết thúc: 23h59' ngày 15/04/2015
 • Dành cho các Thiếu Hiệp ở tất cả các máy chủ
  • Hoạt động bao gồm 14 ngày, chia làm 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn gồm 7 ngày. Đến thời gian quy định, hệ thống cho phép người chơi có thể sử dụng thêm các loại [Hộp Quà].
 Thời điểm mở giới hạn
Giai đoạn 1: Bắt đầu sự kiệnGiai đoạn 2: Mở giới hạn lần 1
Sau bảo trì ngày 02/04/2015 - 23h59' ngày 08/04/20150h ngày 09/04/2015 - 23h59' ngày 15/04/2015
Giới hạn dùng 1500 Bạc giám định Hộp Quà 300 600
Giới hạn cho phép dùng 15 Củ giám định Hộp Quà 600 1200
Giới hạn cho phép dùng 150 Củ giám định Hộp Quà Mỗi ngày giám định được 10 Lần
Giới hạn cho phép dùng Hộp Quà Tháng 4(Trung) 1200

Thu Thập và Giám Định Hộp Quà

Thu Thập Hộp Quà

Hộp Quà có được khi hoàn thành các nhiệm vụ hằng ngày trong 9K như sau:

NguồnNhận đượcTính chất
Hoàn thành 10 lần nhiệm vụ Rèn Luyện (bao gồm nhiệm vụ Rèn Luyện tại Thiên Tâm Cốc) 20 Hộp Quà
(Chưa Giám Định)

Không khóa
Hoàn thành mỗi lần Thanh Vân Phong 20 Hộp Quà
(Chưa Giám Định)
Hoàn thành Bí Cảnh 2x, 4x, 6x, 8x , 10x 20 Hộp Quà
(Chưa Giám Định)
Hoàn Thành Bí Cảnh Tinh Anh 10x 20 Hộp Quà
(Chưa Giám Định)
Hoàn thành hỗ trợ Bí Cảnh 2x, 4x, 6x 20 Hộp Quà
(Chưa Giám Định)
Hoàn thành mỗi lần vận Tiêu (bao gồm nhiệm vụ tại Thiên Tâm Cốc) 20 Hộp Quà
(Chưa Giám Định)
Hoàn thành mỗi lần Truy Nã (bao gồm nhiệm vụ tại Thiên Tâm Cốc) 20 Hộp Quà
(Chưa Giám Định)
Hoàn thành Chiến Trường Tân Thủ 20 Hộp Quà
(Chưa Giám Định)
Hoàn thành Chiến Trường Hắc Bạch 20 Hộp Quà
(Chưa Giám Định)
Hoàn thành Chiến Trường Tinh Anh 20 Hộp Quà
(Chưa Giám Định)
Đổi 1 Ngọc Như Ý
(đổi tại Cẩm Nang Đại Sự Kiện)
20 Hộp Quà
(Chưa Giám Định)
Giám định Hộp Quà
Giai đoạnCông thứcNhận được
Áp dụng cho cả 4 giai đoạn 1 Hộp Quà (Chưa Giám Định) + 1500 Bạc 1 điểm danh vọng tháng
1 Hộp Quà Tháng 4 (Bạc)
1 Hộp Quà (Chưa Giám Định) + 15 Củ 1 điểm danh vọng tháng
1 Hộp Quà Tháng 4 (Củ)
1 Hộp Quà (Chưa Giám Định) + 150 Củ 20 điểm danh vọng tháng
1 Hộp Quà Tháng 4 (Thượng)

Lưu ý: Tích lũy điểm đạt đúng mốc danh vọng sẽ có thể mua được Đá Điểm Kim Nón Bậc 6 và Bậc 7.

Mốc thưởng khi giám định nhiều Hộp Quà

Sau khi đã giám định Hộp Quà đạt số lượng nhất định có thể nhận thưởng . Mỗi giai đoạn sẽ có mốc giám định Hộp Quà khác nhau:

Giai đoạnĐiều kiện nhậnNhận được phần thưởngHình ảnh
Giai đoạn 1 Hoàn thành dùng Bạc giám định Hộp Quà (chưa giám định) 300 lần Quà Tặng Giám Định Bạc 300 Lần
Hoàn thành dùng Củ giám định Hộp Quà (chưa giám định) 300 lần Quà Tặng Giám Định Củ 300 Lần
Hoàn thành dùng Củ giám định Hộp Quà (chưa giám định) 600 lần Quà Tặng Giám Định Củ 600 Lần
Giai đoạn 2 Hoàn thành dùng Bạc giám định Hộp Quà (chưa giám định) 600 lần Quà Tặng Giám Định Bạc 600 Lần
Hoàn thành dùng Củ giám định Hộp Quà (chưa giám định) 900 lần Quà Tặng Giám Định Củ 900 Lần
Hoàn thành dùng Củ giám định Hộp Quà (chưa giám định) 1200 lần Quà Tặng Giám Định Củ 1200 Lần

Phần Thưởng Từ Hộp Quà

Hộp Quà Tháng 4 - Củ

Khi dùng 15 Củ để giám định [Hộp Quà (Chưa Giám Định)] sẽ nhận được: Hộp Quà Tháng 4 - Củ và 1 điểm danh vọng tháng.

Đối với máy chủ mở cấp 79, mở ra ngẫu nhiên nhận được một trong những vật phẩm sau:

Loại phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
Exp - Khóa
Hộp Quà Tháng 4 (Trung) 1 Không Khóa
Thuỷ Tinh Lv4 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Đồng 1 Khóa
Bạc (10000) 1 Khóa
Củ Hành (500) 1 Khóa
Hoạt Lực Hoàn (500) 1 Khóa
Bùa 9K (1000) 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh-Bạc 1 Khóa
Thuỷ Tinh Lv5 1 Khóa
1 Vạn Củ Khóa 1 Khóa
Quà Trang Bị Thượng Bậc 3 1 Khóa

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Đối với máy chủ mở cấp 89, mở ra ngẫu nhiên nhận được một trong những vật phẩm sau:

Loại phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
5  phút exp cơ bản 1 Khóa
Hộp Quà Tháng 4 (Trung) 1 Không Khóa
Bạc (10000) 1 Khóa
Bùa 9K (1000) 1 Khóa
Củ Hành (500) 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh-Đồng 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh-Bạc 1 Khóa
Thuỷ Tinh Lv4 1 Khóa
Thuỷ Tinh Lv5 1 Khóa
Hoạt Lực Hoàn (500) 1 Khóa
1 Vạn Củ Khóa 1 Khóa
Quà Trang Bị-Thượng Bậc 4 1 Khóa
Tuyết Liên 1  
Rương Bôn Tiêu (5 Huyết) 1 Khóa

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Đối với máy chủ mở cấp 99, mở ra và ngẫu nhiên nhận được một trong những vật phẩm sau:

Loại phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
Exp - Khóa
Hộp Quà Tháng 4(Trung) 1 Không Khóa
Bạc (10000) 1 Khóa
Bùa 9K (1000) 1 Khóa
Củ Hành (500) 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh-Đồng 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh-Bạc 1 Khóa
Thuỷ Tinh Lv4 1 Khóa
Thuỷ Tinh Lv5 1 Khóa
Hoạt Lực Hoàn (500) 1 Khóa
1 Vạn Củ Khóa 1 Khóa
Quà Trang Bị-Thượng Bậc 5 1 Khóa
Tuyết Liên 1 Khóa
Rương Bôn Tiêu (5 Huyết) 1 Khóa
Dung Thiết Thủy 1 Khóa

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Đối với máy chủ mở cấp 150, mở ra ngẫu nhiên nhận được một trong những vật phẩm sau:

Loại phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
Exp - Khóa
Hộp Quà Tháng 4(Trung) 1 Không Khóa
Bạc (10000) 1 Khóa
Bùa 9K (1000) 1 Khóa
Củ Hành (500) 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Đồng (100) 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Bạc (200) 1 Khóa
Thuỷ Tinh Lv4 1 Khóa
Thuỷ Tinh Lv5 1 Khóa
Hoạt Lực Hoàn (500) 1 Khóa
Dung Thiết Thủy 1 Khóa
1 Vạn Củ Khóa 1 Khóa
Linh Chi 1 Khóa
Quà Trang Bị Thượng Bậc 5 1 Khóa
Rương Thú Cưỡi Cấp 100 1 Khóa

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Đối với máy chủ đã mở 110 ngày, mở ra ngẫu nhiên nhận được một trong những vật phẩm sau:

Loại phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
Exp - Khóa
Hộp Quà Tháng 4(Trung) 1 Không Khóa
Bạc (10000) 1 Khóa
Củ Hành (500) 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Đồng (100) 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Bạc (200) 1 Khóa
Thuỷ Tinh Lv4 1 Khóa
Thuỷ Tinh Lv5 1 Khóa
Hoạt Lực Hoàn (500) 1 Khóa
Dung Thiết Thủy 1 Khóa
1 Vạn Củ Khóa 1 Khóa
Linh Chi 1 Khóa
Phá Thiên Chùy 1 Khóa
Quà Phòng Cụ Thượng Bậc 6 1 Khóa
Rương Thú Cưỡi Cấp 100 1 Khóa

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Đối với máy chủ đã mở 190 ngày, mở ra ngẫu nhiên nhận được một trong những vật phẩm sau:

Loại phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
EXP 1 Khóa
Hộp Quà Tháng 4 (Trung) 1 Không Khóa
Bạc (10000) 1 Khóa
Củ Hành (500) 1 Khóa
Chân Khí Đơn (2000 Điểm) 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Bạc (200) 1 Khóa
Thuỷ Tinh Lv4 1 Khóa
Thuỷ Tinh Lv5 1 Khóa
Hoạt Lực Hoàn (500) 1 Khóa
Dung Thiết Thủy 1 Khóa
1 Vạn Củ Khóa 1 Khóa
Linh Chi 1 Khóa
Phá Thiên Chùy 1 Khóa
Quà Phòng Cụ Bậc 6
(Nón, Bao Tay, Đai, Giày)
1 Khóa
Kỳ Lân Thú Giác-9 Huyết 1 Khóa

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Hộp Quà Tháng 4 (Thượng)

Nhận được khi dùng 150 Củ để giám định [Hộp Quà (Chưa Giám Định)] sẽ nhận được Hộp Quà Tháng 4 - Thượng và 20 điểm danh vọng tháng.

Mở ra 100% nhận được:

Tên phần thưởngSố lượngHình ảnh
Rất nhiều EXP 1

và ngẫu nhiên nhận được một trong những vật phẩm sau:

Loại phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
Hoạt Lực Hoàn (5000) 5 Khóa
Đá Tinh Luyện 20 Khóa
1 Vạn Củ Khóa 1 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Túi Thủy Tinh Lv6 1 Khóa

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Hộp Quà Tháng 4 Trung

Khi sử dụng [Hộp Quà Tháng 4(Củ)] sẽ ngẫu nhiên nhận được Hộp Quà Tháng 4 - Trung.

Mở ra Hộp Quà Tháng 4 Trung ngẫu nhiên nhận được một trong những vật phẩm sau:

Tên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
EXP 1 Khóa
5000 Củ Khóa 1 Khóa
Bạc (10000) 1 Khóa
Củ Hành (1000) 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh-Vàng 1 Khóa
Thủy Tinh Lv5 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 1 Khóa

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Khi sử dụng 1200 Hộp Quà Tháng 4 Trung sẽ nhận được

Mở ra 100% nhận được:

Tên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
150 phút exp cơ bản 1 Khóa

ngẫu nhiên một trong những vật phẩm sau:

Tên phần thưởngSố lượngTính chấtHình Ảnh
Lệnh Bài Danh Vọng Hiệp Khách 1 Không Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh-Vàng 10 Khóa
Thủy Tinh Lv7 3 Khóa
Túi Mảnh Đá (Lv3) 3 Khóa
2000 Củ Khoá 5 Khóa
Bạc khoá 100.000 Khóa
Hoạt Lực Hoàn - Lớn (3000) 5 Khóa
Thủy Tinh Lv6 3 Khóa

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Hộp Quà Tháng 4- Bạc

Sử dụng Hộp Quà Tháng 4- Bạc ngẫu nhiên nhận được một trong những vật phẩm sau:

Loại phần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
Hoạt Lực Hoàn - Lớn 1 Khóa
2000 Củ Khóa 1 Khóa
Lệnh Bài Cống Hiến Sư Môn - Sắt 1 Khóa
Thủy Tinh Lv4 1 Khóa
Thủy Tinh Lv3 1 Khóa
Trợ Tu Đơn 1 Khóa
5 phút exp cơ bản 1 Khóa

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Hộp Quà khi đạt giới hạn giám định Hộp Quà

Quà giám định 300 - 600 Hộp Quà - Bạc
 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Bạc giám định Hộp Quà (Chưa Giám Định) 300 lần.
 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Bạc giám định Hộp Quà (Chưa Giám Định) 600 lần.

Mở ra 100% nhận được:

Tên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
60 phút exp cơ bản 1 Khóa

và một trong những vật phẩm sau:

Tên phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
Lệnh Bài Danh Vọng Hiệp Khách 1 Không Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng 5 Khóa
Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
Thủy Tinh Lv5 4 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng 2 Khóa
2000 Củ Khóa 2 Khóa
Thủy Tinh Lv4 4 Khóa

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Quà Giám Định Hộp Quà Củ 300 lần - 900 lần
 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Củ giám định Hộp Quà (Chưa Giám Định) 300 lần.
 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Củ giám định Hộp Quà (Chưa Giám Định) 900 lần.

Mở ra 100% nhận được:

Tên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
Rất nhiều EXP 1 Khóa

ngẫu nhiên một trong những vật phẩm sau:

Tên phần thưởngHình ảnhTính chấtHình ảnh
Lệnh Bài Danh Vọng Hiệp Khách 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng 10 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 3 Khóa
Thẻ Chiêu Mộ Đồng Hành 1 Khóa
Hoạt Lực Hoàn - Lớn (3000) 5 Khóa
2000 Củ Khóa 5 Khóa

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Quà giám định 600 - 1200 Hộp Quà bằng Củ
 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Củ giám định Hộp Quà (Chưa Giám Định) 600 lần (giai đoạn 1).
 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Củ giám định Hộp Quà (Chưa Giám Định) 1200 lần (giai đoạn 2).

Tuỳ theo cấp độ nhân vật mà nhận được 100% phần thưởng như sau:

Đẳng cấp nhân vậtTên phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
40 - 59 Rất nhiều EXP 1 Khóa
Hoạt Lực Khóa 5000 1 Khóa
Hộp Quà 9K Đặc Biệt 1 Khóa
Vô Hạ Bồ Đề Lv1 1 Khóa
Nhân Sâm Lv1 1 Khóa
Túi Ngũ Hành 1 Khóa
Bách Niên Chu Quả 3 Khóa
60 - 79 Rất nhiều EXP 1 Khóa
Hoạt Lực Khóa 5000 1 Khóa
Hộp Quà 9K Đặc Biệt 1 Khóa
Vô Hạ Quả Bồ Đề Lv2 1 Khóa
Nhân Sâm Lv2 1 Khóa
Túi Ngũ Hành 1 Khóa
Bách Niên Chu Quả 3 Khóa
80 - 89 Rất nhiều EXP 1 Khóa
Hoạt Lực Khóa 5000 1 Khóa
Hộp Quà 9K Đặc Biệt 1 Khóa
Vô Hạ Quả Bồ Đề Lv3 1 Khóa
Nhân Sâm Lv3 1 Khóa
Túi Ngũ Hành 1 Khóa
Bách Niên Chu Quả 3 Khóa
90 - 99 Rất nhiều EXP 1 Khóa
Hoạt Lực Khóa 5000 1 Không khóa
Hộp Quà 9K Đặc Biệt 1 Khóa
Vô Hạ Quả Bồ Đề Lv3 1 Khóa
Nhân Sâm Lv3 1 Khóa
Túi Ngũ Hành 1 Khóa
Bách Niên Chu Quả 3 Khóa
100 trở lên Rất nhiều EXP 1 Khóa
Hoạt Lực Khóa 5000 1 Khóa
Hộp Quà 9K Đặc Biệt 1 Khóa
Nhân Sâm Lv3 1 Khóa
Túi Ngũ Hành 1 Khóa
Bách Niên Chu Quả 3 Khóa

ngẫu nhiên một trong những vật phẩm sau:

Tên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
Lệnh Bài Danh Vọng Hiệp Khách 1 Khoá
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng 10 Khoá
2000 Củ Khoá 2 Khoá
Thủy Tinh Lv7 1 Khoá
Thẻ Chiêu Mộ Đồng Hành 1 Khoá
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 3 Sao 1 Khoá
Túi Phôi Phi Phong Lv2 1 Khoá
400000 Bạc khoá 1 Khoá
Hoạt Lực Hoàn-Lớn 3 Khoá
Thủy Tinh Lv6 2 Khoá

Túi Ngũ Hành có gì?

Mở ra ngẫu nhiên một trong những vật phẩm sau:

Tên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
Bạc khóa - 5 Vạn 1 Khóa
Bạc khóa - 5 Vạn 5 Khóa
Bạc khóa - 5 Vạn 10 Khóa
Củ khóa - 1000 5 Khóa
Củ khóa - 1000 25 Khóa
Củ khóa - 1000 50 Khóa
Ngũ Hành Thạch 1 Khóa

Giới hạn của sự kiện

 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 1200 Hộp Quà Tháng 4(Bạc) trong suốt thời gian sự kiện.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 2400 Hộp Quà Tháng 4(Củ) trong suốt thời gian sự kiện.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 1200 Hộp Quà Tháng 4(Trung) trong suốt thời gian sự kiện.
 • Mỗi nhân vật chỉ được phép đổi 10 Hộp Quà Tháng 4(Thượng) trong 1 ngày.
 • Mỗi nhân vật chỉ được phép sử dụng tối đa 10 [Hộp Quà Tháng 4(Thượng)] trong 1 ngày.
 • Tất cả các Hộp Quà trong hoạt động đều có hạn tồn tại là : 23h59 ngày 15/04/2015
Về đầu trang