Chuỗi sự kiện tháng 12

từ đến

 

Quà Nạp Tích Lũy 2

 

Thời gian & Nội dung chương trình

Thời gian
  • Bắt đầu: 00h00 ngày 12/12/2014
  • Kết thúc: 23h59 ngày 18/12/2014
Nội dung chương trình
  • Chương trình dành cho tất cả người chơi tại những máy chủ mở trước ngày 22/12/2014.
  • Tùy theo độ tuổi của máy chủ mà Thiếu Hiệp tại máy chủ đó sẽ nhận được quà nạp khác nhau. Xem lịch máy chủ tại đây
  • Thiếu Hiệp nạp củ tích lũy đạt mốc nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng mốc tích lũy.
  • Trong suốt thời gian hoạt động chỉ có thể nhận được duy nhất 1 lần phần thưởng tại các mốc nhận thưởng.
  • Trong suốt thời gian hoạt động tất cả các Hộp Quà Nạp Củ chỉ có thể sử dụng 1 lần duy nhất.

Các hộp quà đặc biệt của chương trình

Quà Nạp Củ 9K
STTQuà Nạp Củ 9KTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
1
Chọn 1 trong 4 loại sau
2000 Củ Khóa 1 Khóa
2 20 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
3 Bùa 9K (10000 Điểm) 1 Khóa
4 Cống Hiến Sư Môn Lệnh (1000 Điểm) 1 Khóa
Chân Nguyên-Giáp (Cảnh Giới 1)
STTChân Nguyên Giáp Cảnh Giới 1Tên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
1
Chân Nguyên Giáp Cảnh Giới 1
Tề Thiên-Giáp 1 Khóa
2 Luân Hồi-Giáp 1 Khóa
3 Hủy Thiên-Giáp 1 Khóa
4 Ảo Ảnh-Giáp 1 Khóa
Triệu Hồi Lệnh-BOSS
STTQuà Nạp Củ 9KTên phần thưởngSố lượngTính chất
1
Triệu Hồi Lệnh-BOSS
Triệu Hồi Lệnh-Vu Triển Bằng 1 Khóa
2 Triệu Hồi Lệnh-Tuyệt Thế Yêu Cơ 1 Khóa
3 Triệu Hồi Lệnh-Kim Lang Nhân 1 Khóa
4 Triệu Hồi Lệnh-Phượng Minh Hương 1 Khóa
5 Triệu Hồi Lệnh-Long Chiến Thiên 1 Khóa
6 Triệu Hồi Lệnh-Võ Lâm Cao Thủ Lv105 1 Khóa
7 Triệu Hồi Lệnh-Võ Lâm Cao Thủ Lv55 1 Khóa
8 Triệu Hồi Lệnh-Thủ Lĩnh Hiếm Lv110 1 Khóa
9 Triệu Hồi Lệnh-Thủ Lĩnh Hiếm Lv90 1 Khóa

Ưu đãi của chương trình

Dành cho máy chủ mở từ ngày 23/11 – 22/12
Mốc Tích Lũy CủTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình Ảnh
1800 Quà Nạp 9K 1 Khóa
Ngân Nguyên Bảo 3 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
5700 Quà Nạp 9K 1 Khóa
Ngân Nguyên Bảo 5 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
15900 Quà Nạp 9K 1 Khóa
Ngân Nguyên Bảo 5 Khóa
Lệnh Mở Đồng Hành 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
28800 Quà Nạp 9K 1 Khóa
Hoán Kim Đĩnh (1:5) 6 Khóa
Ngoại Trang Thú Cưỡi (3 Ngày) 1 Khóa
49800 Quà Nạp 9K 1 Khóa
Ngân Nguyên Bảo 10 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 4 Sao 1 Khóa
79800 Quà Nạp 9K 1 Khóa
Trang Trí Gia Viên 1 Khóa  
Túi Mảnh Đá Lv3 1 Khóa
Dành cho máy chủ mở từ ngày 03/11 – 22/11
Mốc Tích Lũy CủTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình Ảnh
1800 Quà Nạp 9K 1 Khóa
Ngân Nguyên Bảo 3 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
Đá Huyền Thiết 5 Khóa
5700 Quà Nạp 9K 1 Khóa
Ngân Nguyên Bảo 5 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Đá Huyền Thiết 5 Khóa
15900 Quà Nạp 9K 1 Khóa
Ngân Nguyên Bảo 5 Khóa
Lệnh Mở Đồng Hành 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Dung Thiết Thủy 3 Khóa
28800 Quà Nạp 9K 1 Khóa
Hoán Kim Đĩnh (1:5) 6 Khóa
Ngoại Trang Thú Cưỡi (3 Ngày) 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 2 Khóa
Dung Thiết Thủy 5 Khóa
49800 Quà Nạp 9K 1 Khóa
Ngân Nguyên Bảo 10 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 4 Sao 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 3 Khóa
79800 Quà Nạp 9K 1 Khóa
Trang Trí Gia Viên 1 Khóa  
 Thú Bài (5 Huyết 4 Kỹ) 1 Khóa
Dành cho máy chủ mở từ ngày 04/10 – 02/11
Mốc Tích Lũy CủTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình Ảnh
1800 Quà Nạp 9K 1 Khóa
Ngân Nguyên Bảo 3 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
5700 Quà Nạp 9K 1 Khóa
Ngân Nguyên Bảo 5 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
15900 Quà Nạp 9K 1 Khóa
Ngân Nguyên Bảo 5 Khóa
Lệnh Mở Đồng Hành 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
28800 Quà Nạp 9K 1 Khóa
Hoán Kim Đĩnh (1:6) 6 Khóa
Ngoại Trang Thú Cưỡi (3 Ngày) 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 2 Khóa
49800 Quà Nạp 9K 1 Khóa
Ngân Nguyên Bảo 10 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 4 Sao 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 3 Khóa
79800 Quà Nạp 9K 1 Khóa
Cỏ Long Tiên (7 Ngày) 1 Khóa  
Dành cho máy chủ mở từ ngày 25/08 – 03/10
Mốc Tích Lũy CủTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình Ảnh
1800 Quà Nạp 9K 1 Khóa
Ngân Nguyên Bảo 3 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
5700 Quà Nạp 9K 1 Khóa
Ngân Nguyên Bảo 5 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
15900 Quà Nạp 9K 1 Khóa
Ngân Nguyên Bảo 5 Khóa
Lệnh Mở Đồng Hành 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
28800 Quà Nạp 9K 1 Khóa
Hoán Kim Đĩnh (1:8) 6 Khóa
Ngoại Trang Thú Cưỡi (3 Ngày) 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 2 Khóa
49800 Quà Nạp 9K 1 Khóa
Ngân Nguyên Bảo 10 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 4 Sao 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 3 Khóa
79800 Quà Nạp 9K 1 Khóa
Trang Trí Gia Viên 1 Khóa
Thú Bài (7 Huyết 5 Kỹ) 1 Khóa
Thủy Tinh Lv8 1 Khóa  
Dành cho máy chủ mở từ ngày 03/07 – 24/08
Mốc Tích Lũy CủTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình Ảnh
1800 Quà Nạp 9K 1 Khóa
Phá Thiên Chùy 3 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 1 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
5700 Quà Nạp 9K 1 Khóa
Phá Thiên Chùy 6 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 4 Khóa
Chân Khí Đơn (5000 Điểm) 1 Khóa
15900 Quà Nạp 9K 1 Khóa
Phá Thiên Chùy 5 Khóa
Đá Rèn 5 Khóa
Lệnh Mở Đồng Hành 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Chân Khí Đơn (5000 Điểm) 1 Khóa
28800 Quà Nạp 9K 1 Khóa
Đá Rèn 10 Khóa
Ngoại Trang Thú Cưỡi (3 Ngày) 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 2 Khóa
Chân Khí Đơn (5000 Điểm) 1 Khóa
49800 Quà Nạp 9K 1 Khóa
Phá Thiên Chùy 10 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 4 Sao 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 3 Khóa
Chân Khí Đơn (5000 Điểm) 1 Khóa
79800 Quà Nạp 9K 1 Khóa
Túi Chọn Chân Nguyên-Giáp (cảnh giới 1) 1 Khóa  
Triệu Hồi Lệnh-BOSS 1 Khóa
Về đầu trang