Chuỗi sự kiện tháng 12

từ đến

 

Quà Nạp Mỗi Ngày

 

Thời gian & Nội dung chương trình

Thời gian
  • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 01/12/2014
  • Kết thúc: 23h59' ngày 18/12/2014
Nội dung chương trình
    • Tất cả người chơi tại các máy chủ đã mốc 79, 89, 99, 150 và máy chủ đã mở trên 110 ngày khi nạp Củ tích luỹ đến các mức quy định sẽ nhận được phần thưởng.
    • Sau 0h00 mỗi ngày hệ thống sẽ tự động reset số lần nhận thưởng để người chơi có thể tích lũy nhận lại.

Nội dung phần thưởng

Đối với máy chủ đã mở giới hạn cấp 79
Mốc NạpTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình Ảnh
1,500 2000 Củ Khóa 1 Khóa
20 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Quà Mặt Nạ 1 Khóa
Rương May Mắn 9K (Hạ) 1 Khóa
Đối với máy chủ đã mở giới hạn cấp 89
Mốc NạpTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình Ảnh
1,500 2000 Củ Khóa 1 Khóa
20 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Quà Mặt Nạ 1 Khóa
Rương May Mắn 9K (Trung) 1 Khóa
Đối với máy chủ đã mở giới hạn cấp 99
Mốc NạpTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình Ảnh
1,500 2000 Củ Khóa 1 Khóa
20 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Tơ Ly Vân Lv3 10 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Quà Mặt Nạ 1 Khóa
Rương May Mắn 9K (Trung) 1 Khóa
Đối với máy chủ đã mở giới hạn cấp 150
Mốc NạpTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình Ảnh
1,500 4000 Củ Khóa 1 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Tơ Ly Vân Lv3 10 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Quà Mặt Nạ 1 Khóa
Rương May Mắn 9K (Thượng) 1 Khóa
Đối với máy chủ máy chủ mở trên 110 Ngày
Mốc NạpTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình Ảnh
1,500 4000 Củ Khóa 1 Khóa
20 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Tơ Ly Vân Lv4 10 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Long Văn Ô Kim 5 Khóa
Quà Mặt Nạ 1 Khóa
Rương May Mắn 9K (Thượng) 1 Khóa

Mở các hộp quà

Rương May Mắn 9K (Hạ)
SttTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình Ảnh
1 400 Điểm 9K 1 Khóa
2 500 Điểm 9K 1 Khóa
3 1000 Điểm 9K 1 Khóa
4 5000 Điểm 9K 1 Khóa
5 6000 Điểm 9K 1 Khóa
6 8000 Điểm 9K 1 Khóa
7 10000 Điểm 9K 1 Khóa
8 Quà Vũ Khí - Thượng Bậc 3 1 Khóa
STTQuà Vũ Khí - Thượng Bậc 3Tên phần thưởngSố lượngTính chất
1
Chọn 1 trong 5 loại Vũ Khí
[Thượng] Thanh Minh Kiếm 1 Khóa
2 [Thượng] Chân Võ Kiếm 1 Khóa
3 [Thượng] Bàn Hoa Côn 1 Khóa
4 [Thượng] Thấu Cốt Thương 1 Khóa
5 [Thượng] Phá Quân Nỏ 1 Khóa
Rương May Mắn 9K (Trung)
SttTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình Ảnh
1 400 Điểm 9K 1 Khóa
2 500 Điểm 9K 1 Khóa
3 1000 Điểm 9K 1 Khóa
4 5000 Điểm 9K 1 Khóa
5 6000 Điểm 9K 1 Khóa
6 8000 Điểm 9K 1 Khóa
7 10000 Điểm 9K 1 Khóa
8 Quà Vũ Khí - Thượng Bậc 4 1 Khóa
STTQuà Vũ Khí - Thượng Bậc 4Tên phần thưởngSố lượngTính chất
1
Chọn 1 trong 5 loại Vũ Khí
[Thượng] Thuần Quân Kiếm 1 Khóa
2 [Thượng] Ngự Tràng Kiếm 1 Khóa
3 [Thượng] Phục Hổ Côn 1 Khóa
4 [Thượng] Bá Vương Kích 1 Khóa
5 [Thượng] Lạc Nhật Nỏ 1 Khóa
Rương May Mắn 9K (Thượng)
SttTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình Ảnh
1 400 Điểm 9K 1 Khóa
2 500 Điểm 9K 1 Khóa
3 1000 Điểm 9K 1 Khóa
4 5000 Điểm 9K 1 Khóa
5 6000 Điểm 9K 1 Khóa
6 8000 Điểm 9K 1 Khóa
7 10000 Điểm 9K 1 Khóa
8 Quà Vũ Khí - Thượng Bậc 5 1 Khóa
STTQuà Vũ Khí - Thượng Bậc 5Tên phần thưởngSố lượngTính chất
1
Chọn 1 trong 5 loại Vũ Khí
[Thượng] Huyền Thiết Trọng Kiếm 1 Khóa
2 [Thượng] Tử Vi Nhuyễn Kiếm 1 Khóa
3 [Thượng] Cầm Long Côn 1 Khóa
4 [Thượng] Phương Thiên Họa Kích 1 Khóa
5 [Thượng] Gia Cát Nỏ 1 Khóa

Hướng dẫn nhận quà


Sau khi đã nạp củ đạt mốc 1500 Củ trở lên hãy đến đối thoại với Lễ Quan


và chọn Nhận Thưởng Nạp 1500 Củ

Về đầu trang