Chuỗi sự kiện tháng 12

từ đến

 

Anh Hùng Thiếp

 

Thời gian & Điều kiện tham gia

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 29/11/2014
 • Kết thúc: 23h59’ ngày 18/12/2014
 • Dành cho các Thiếu Hiệp cấp 40 trở lên trên tất cả các máy chủ
 • Sự kiện được chia làm 04 giai đoạn, mỗi giai đoạn có giới hạn giám định Anh Hùng Thiếp khác nhau.

Thu Thập và Giám Định Anh Hùng Thiếp

Thu Thập Anh Hùng Thiếp
Hình ảnhGhi chú

Tên vật phẩm: Anh Hùng Thiếp (Chưa Giám Định)

Nguồn Gốc : tham gia các tính năng mỗi ngày sẽ nhận được hoăc dùng Ngọc Như Ý để đổi tại Cẩm Nang Đại Sự Kiện.

Tính chất:

 • Vật phẩm không khoá.
 • Có thể xếp chồng = 99 cái/ô
 • Có thể bán vào khu đấu giá.
 • Có thể bán vào Cửa hàng Tiện Lợi và NPC = 0,5 bạc khoá
 • Không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch.

Cách sử dụng: Nhấp phải xuất hiện bảng đối thoại (sau 23h59’ ngày 18/11/2014 không thể thao tác trên vật phẩm)

Chức năng:

 • Dùng 15 Củ để giám định.
 • Dùng 150 Củ để giám định.
 • Dùng 1500 Bạc khoá/Bạc không khoá để giám định hộp (ưu tiên trừ Bạc Khoá).

Lưu ý: Sau 23h59’ ngày 18/12/2014 không thể tiếp tục giám định.

Anh Hùng Thiếp có được khi hoàn thành các nhiệm vụ hằng ngày trong 9K như sau:

NguồnNhận đượcTính chất
Hoàn thành 10 lần nhiệm vụ Rèn Luyện (bao gồm nhiệm vụ Rèn Luyện tại Thiên Tâm Cốc) 20 Anh Hùng Thiếp
(Chưa Giám Định)
Không khóa
Hoàn thành mỗi lần Thanh Vân Phong 20 Anh Hùng Thiếp
(Chưa Giám Định)
Hoàn thành Bí Cảnh 2x, 4x, 6x, 8x , 10x 20 Anh Hùng Thiếp
(Chưa Giám Định)
Hoàn Thành Bí Cảnh Tinh Anh 10x 20 Anh Hùng Thiếp
(Chưa Giám Định)
Hoàn thành hỗ trợ Bí Cảnh 2x, 4x, 6x 20 Anh Hùng Thiếp
(Chưa Giám Định)
Hoàn thành mỗi lần vận Tiêu (bao gồm nhiệm vụ tại Thiên Tâm Cốc) 20 Anh Hùng Thiếp
(Chưa Giám Định)
Hoàn thành mỗi lần Truy Nã (bao gồm nhiệm vụ tại Thiên Tâm Cốc) 20 Anh Hùng Thiếp
(Chưa Giám Định)
Hoàn thành Chiến Trường Hắc Bạch 20 Anh Hùng Thiếp
(Chưa Giám Định)
Đổi 1 Ngọc Như Ý
(đổi tại Cẩm Nang Đại Sự Kiện)
100 Anh Hùng Thiếp
(Chưa Giám Định)
Giám định Anh Hùng Thiếp
Giai đoạnCông thứcNhận được
Áp dụng cho cả 4 giai đoạn 1 Anh Hùng Thiếp (Chưa Giám Định) + 1500 Bạc 1 Hộp Quà Long Hổ (Bạc)
1 Anh Hùng Thiếp (Chưa Giám Định) + 15 Củ 1 Hộp Quà Long Hổ (Hạ)
1 Anh Hùng Thiếp (Chưa Giám Định) + 150 Củ 1 Hộp Quà Long Hổ (Thượng)

Mốc thưởng khi giám định nhiều Anh Hùng Thiếp

Sau khi đã giám định Anh Hùng Thiếp đạt số lượng nhất định có thể nhận thưởng . Mỗi giai đoạn sẽ có mốc giám định Anh Hùng Thiếp khác nhau:

Giai đoạnĐiều kiện nhậnNhận đượcTinh chất
Giai đoạn 1
(sau bảo trì ngày 29/11/2014 - 23h59' ngày 03/12/2014)
Hoàn thành dùng Bạc giám định Anh Hùng Thiếp (Chưa giám định) 300 lần
1 Quà Giám Định Anh Hùng Thiếp - Bạc (300)
Khoá
Hoàn thành dùng Củ giám định Anh Hùng Thiếp (Chưa giám định) 300 lần
1 Quà Giám Định Anh Hùng Thiếp - Củ (300)
Khoá
Hoàn thành dùng Củ giám định Anh Hùng Thiếp (Chưa giám định) 600 lần
1 Quà Giám Định Anh Hùng Thiếp - Củ (600)
Khoá
Giai đoạn 2
(0h ngày 04/12/2014 - 23h59' ngày 8/12/2014)
Hoàn thành dùng Bạc giám định Anh Hùng Thiếp (Chưa giám định) 600 lần
1 Quà Giám Định Anh Hùng Thiếp - Bạc (600)
Khoá
Hoàn thành dùng Củ giám định Anh Hùng Thiếp (Chưa giám định) 900 lần
1 Quà Giám Định Anh Hùng Thiếp - Củ (900)
Khoá
Hoàn thành dùng Củ giám định Anh Hùng Thiếp (Chưa giám định) 1200 lần
1 Quà Giám Định Anh Hùng Thiếp - Củ (1200)
Khoá
Giai đoạn 3
(0h ngày 9/12/2014 - 23h59' ngày 13/12/2014)
Hoàn thành dùng Bạc giám định Anh Hùng Thiếp (Chưa giám định) 900 lần
1 Quà Giám Định Anh Hùng Thiếp - Bạc (900)
Khoá
Hoàn thành dùng Củ giám định Anh Hùng Thiếp (Chưa giám định) 1500 lần
1 Quà Giám Định Anh Hùng Thiếp - Củ (1500)
Khoá
Hoàn thành dùng Củ giám định Anh Hùng Thiếp (Chưa giám định) 1800 lần
1 Quà Giám Định Anh Hùng Thiếp - Củ (1800)
Khoá
Giai đoạn 4
0h ngày 14/12/2014 - 23h59' ngày 18/12/2014)
Hoàn thành dùng Bạc giám định Anh Hùng Thiếp (Chưa giám định) 1200 lần
1 Quà Giám Định Anh Hùng Thiếp - Bạc (1200)
Khoá
Hoàn thành dùng Củ giám định Anh Hùng Thiếp (Chưa giám định) 2100 lần
1 Quà Giám Định Anh Hùng Thiếp - Củ (2100)
Khoá
Hoàn thành dùng Củ giám định Anh Hùng Thiếp (Chưa giám định) 2400 lần
1 Quà Giám Định Anh Hùng Thiếp - Củ (2400)
Khoá
Trong suốt thời gian sự kiện Hoàn thành sử dụng 1200 [Anh Hùng Thiếp (Thượng)]
1 Quà Giám Định Anh Hùng Thiếp Thượng (1200)
Khoá

Cẩm nang Đại Sự Kiện:

Hình ảnhGhi chú

Tên vật phẩm: Cẩm Nang Đại Sự Kiện

Nguồn gốc: Sau bảo trì ngày 29/11/2014, tất cả Thiếu Hiệp đăng nhập vào 9K Truyền Kỳ sẽ nhận được 1 [Cẩm Nang Đại Sự Kiện]. (kiểm tra hành trang phải còn 1 ô trống)

Tính chất: Vật phẩm khoá

Cách sử dụng: Nhập phải xuất hiển bảng đối thoại.

Chức năng:

 • Đổi quà đạt giới hạn giám định Anh Hùng Thiếp
 • Đổi quà Lệnh Bài Sự Kiện

Phần Thưởng Từ Anh Hùng Thiếp

Hộp quà Long Hổ - Hạ
Anh Hùng ThiếpTính chất

Hộp quà Long Hổ - Hạ

Tên vật phẩm: Hộp quà Long Hổ - Hạ

Nguồn gốc: Nhận được khi dùng 15 Củ để giám định [Anh Hùng Thiếp (Chưa Giám Định)]

Tính chất:

 • Vật phẩm khoá.
 • Có thể xếp chồng = 99 cái/ô
 • Có thể bán vào NPC, Cửa hàng Tiện Lợi = 0.5 Bạc khoá.
 • Không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch, Khu Đấu Giá.
Hạn sử dụng: sau 23h59’ ngày 18/12/2014 vật phẩm tự mất đi.

Cách sử dụng: Nhấp phải để sử dụng nhận phần thưởng.

Đối với máy chủ mở cấp 79, mở ra ngẫu nhiên nhận được một trong những vật phẩm sau:

Loại phần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
Exp theo đẳng cấp nhân vật
Hộp Quà Long Hổ (Trung) 1 Không Khóa
Thuỷ Tinh Lv4 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Đồng (100) 1 Khóa
Bạc (10000) 1 Khóa
Củ Hành Nhỏ (100 Củ Khoá) 1 Khóa
Hoạt Lực Hoàn (500) 1 Khóa
Bùa 9K (1000) 1 Khóa
Củ Hành (500) 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Bạc (200) 1 Khóa
Thuỷ Tinh Lv5 1 Khóa
Túi Nguyên Liệu Lv3 1 Khóa
Thủ Ô 1 Khóa
Túi Nguyên Liệu Lv4 1 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 1 Khóa
Hoa Hồng 10 Khóa
Quà Trang Bị Thượng Bậc 3 1 Khóa

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Đối với máy chủ mở cấp 89, mở ra ngẫu nhiên nhận được một trong những vật phẩm sau:

Loại phần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
Exp theo đẳng cấp nhân vật
Hộp Quà Long Hổ (Trung) 1 Không Khóa
Bạc khóa (10000) 1 Khóa
Bùa 9K (1000) 1 Khóa
Củ Hành Nhỏ (100) 1 Khóa
Củ Hành (500) 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Bạc (200) 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Đồng (100) 1 Khóa
Túi Nguyên Liệu Lv3 1 Khóa
Túi Nguyên Liệu Lv4 1 Khóa
Thuỷ Tinh Lv4 1 Khóa
Thuỷ Tinh Lv5 1 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 1 Khóa
Hoạt Lực Hoàn (500) 1 Khóa
Hoa Hồng 10 Khóa
Quà Trang Bị Thượng Bậc 3 1 Khóa
Quà Trang Bị Thượng Bậc 4 1 Khóa
Tuyết Liên 1 Khóa
Rương Bôn Tiêu (5 Huyết) 1 Khóa

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Đối với máy chủ mở cấp 99, mở ra và ngẫu nhiên nhận được một trong những vật phẩm sau:

Loại phần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
Exp theo đẳng cấp nhân vật
Hộp Quà Long Hổ (Trung) 1 Không Khóa
Bạc (10000) 1 Khóa
Bùa 9K (1000) 1 Khóa
Củ Hành Nhỏ (100 Củ Khoá) 1 Khóa
Củ Hành (500) 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Đồng (100) 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Bạc (200) 1 Khóa
Túi Nguyên Liệu Lv3 1 Khóa
Túi Nguyên Liệu Lv4 1 Khóa
Thuỷ Tinh Lv4 1 Khóa
Thuỷ Tinh Lv5 1 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 1 Khóa
Hoạt Lực Hoàn (500) 1 Khóa
Hoa Hồng 10 Khóa
Quà Trang Bị Thượng Bậc 3 1 Khóa
Quà Trang Bị Thượng Bậc 4 1 Khóa
Quà Trang Bị Thượng Bậc 5 1 Khóa
Tuyết Liên 1 Khóa
Rương Bôn Tiêu (5 Huyết) 1 Khóa
Dung Thiết Thủy 1 Khóa

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Đối với máy chủ mở cấp 150, mở ra ngẫu nhiên nhận được một trong những vật phẩm sau:

Loại phần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
Exp theo đẳng cấp nhân vật
Hộp Quà Long Hổ (Trung) 1 Không Khóa
Bạc (10000) 1 Khóa
Bùa 9K (1000) 1 Khóa
Củ Hành Nhỏ (100 Củ Khoá) 1 Khóa
Củ Hành (500) 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Đồng (100) 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Bạc (200) 1 Khóa
Túi Nguyên Liệu Lv3 1 Khóa
Túi Nguyên Liệu Lv4 1 Khóa
Thuỷ Tinh Lv4 1 Khóa
Thuỷ Tinh Lv5 1 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 1 Khóa
Hoạt Lực Hoàn (500) 1 Khóa
Dung Thiết Thủy 1 Khóa
Hoa Hồng 1 Khóa
Linh Chi 1 Khóa
Rương Bôn Tiêu (5 Huyết) 1 Khóa
Quà Trang Bị Thượng Bậc 3 1 Khóa
Quà Trang Bị Thượng Bậc 4 1 Khóa
Quà Trang Bị Thượng Bậc 5 1 Khóa
Rương Thú Cưỡi Cấp 100 1 Khóa
Túi Bí Kíp Giang Hồ (Mảnh) 1 Khóa

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Anh Hộp Quà Long Hổ (Thượng)
Anh Hùng ThiếpTính chất

Hộp quà Long Hổ Thượng

Tên vật phẩm: Hộp Quà Long Hổ (Thượng)

Nguồn gốc: Nhận được khi dùng 150 Củ để giám định [Anh Hùng Thiếp (Chưa Giám Định)]

Tính chất:

 • Vật phẩm khoá.
 • Có thể xếp chồng = 99 cái/ô
 • Có thể bán vào NPC, Cửa hàng Tiện Lợi = 0 Bạc khoá.
 • Có thể bán vào Khu Đấu Giá (nếu là vật phẩm không khoá)
 • Không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch, Khu Đấu Giá.
 • Hạn sử dụng: sau 23h59’ ngày 18/12/2014 vật phẩm tự mất đi..

Cách sử dụng: Nhấp phải để sử dụng nhận phần thưởng.

Mở ra ngẫu nhiên nhận được một trong những vật phẩm sau:

Loại phần thưởngHình ảnhTính chấtSố lượng
Exp theo đẳng cấp nhân vật
Hoạt Lực Hoàn - Lớn (3000) Khóa 1
Đá Tinh Luyện Khóa 6
Hoa Hồng Khóa 20
Củ Hành (500) Khóa 2
Bạc (10000) Khóa 5
Bùa 9K (500) Khóa 5
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng (500) Khóa 2

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Hộp Quà Long Hổ Trung
Anh Hùng ThiếpTính chất

Hộp Quà Long Hổ - Trung

Tên vật phẩm: Hộp Quà Long Hổ - Trung

Nguồn gốc: Nhận được ngẫu nhiên khi sử dụng [Hộp Quà Long Hổ (Củ)]

Tính chất:

 • Vật phẩm khoá.
 • Có thể xếp chồng = 99 cái/ô
 • Có thể bán vào NPC, Cửa hàng Tiện Lợi = 0 Bạc khoá.
 • Có thể bán vào Khu Đấu Giá (nếu là vật phẩm không khoá)
 • Không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch, Khu Đấu Giá.
 • Hạn sử dụng: sau 23h59’ ngày 18/12/2014 vật phẩm tự mất đi.

Cách sử dụng: Nhấp phải để sử dụng nhận phần thưởng.

Sử dụng Anh Hùng Thiếp (Thượng) ngẫu nhiên nhận được một trong những vật phẩm sau:

Loại phần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
Exp theo đẳng cấp nhân vật
Hoa Hồng 1 Khóa
Bạc (10000) 1 Khóa
Bùa 9K (2000) 1 Khóa
Củ Hành (1000) 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng (500) 1 Khóa
Thủy Tinh Lv5 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
Túi Mảnh Đá (Lv3) 1 Khóa
Túi Phôi Phi Phong Lv2 1 Khóa

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Hộp quà Long Hổ - Bạc
Anh Hùng ThiếpTính chất

Hộp Quà Long Hổ - Bạc

Tên vật phẩm: Hộp Quà Long Hổ - Bạc

Nguồn gốc: Nhận được khi dùng 1500 Bạc để giám định Anh Hùng Thiếp (Chưa Giám Định)

Tính chất:

 • Vật phẩm khoá.
 • Có thể xếp chồng = 99 cái/ô
 • Có thể bán vào NPC, Cửa hàng Tiện Lợi = 0.5 Bạc khoá.
 • Có thể bán vào Khu Đấu Giá (nếu là vật phẩm không khoá)
 • Không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch, Khu Đấu Giá.
 • Hạn sử dụng: sau 23h59’ ngày 28/12/2014 vật phẩm tự mất đi.

Cách sử dụng: Nhấp phải để sử dụng nhận phần thưởng.

Sử dụng Anh Hùng Thiếp (Thượng) ngẫu nhiên nhận được một trong những vật phẩm sau:

Loại phần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
Exp theo đẳng cấp nhân vật
Hoa Hồng 10 Khóa
Trợ Tu Đơn 1 Khóa
Bùa 9K (500) 1 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv1 1 Khóa
Túi Nguyên Liệu Lv1 1 Khóa
Thủy Tinh Lv3 1 Khóa
Hoạt Lực Hoàn - Nhỏ (100) 1 Khóa

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Khi sử dụng 1200 Hộp Quà Long Hổ Trung sẽ nhận được quà
Anh Hùng ThiếpTính chất

Quà sử dụng 1200 Hộp Quà Long Hổ Trung

Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng 1200 Hộp Quà Long Hổ Trung

Cách nhận: Khi đủ điều kiện, quà sẽ tự động trao vào hành trang (Phím tắt B).

Tính chất: Vật phẩm khoá, không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch, Tiệm Đấu Giá, Cửa Hàng Tiện Lợi, NPC, không xếp chồng.

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để mở

Mở ra 100% nhận được:

Tên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
Rất nhiều Exp
Hoa Hồng 100 Khóa

ngẫu nhiên một trong những vật phẩm sau:

Tên phần thưởngHình ảnhTính chấtSố lượng
Hoạt Lực Hoàn - Lớn (3000) Khóa 3
2000 Củ Khoá Khóa 3
60 Vạn Bạc khoá Khóa 1
Thủy Tinh Lv6 Khóa 2
Thủy Tinh Lv7 Khóa 1
Bùa 9K (2000) Khóa 5
Túi Mảnh Đá (Lv3) Khóa 1
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng (500) Khóa 10

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Hộp Quà khi đạt giới hạn giám định Anh Hùng Thiếp

Quà giám định 300 - 600 - 900 - 1200 Anh Hùng Thiếp bằng Bạc
Quà tặngTính chất

Quà Giám Định Anh Hùng Thiếp Bạc (300 - 600 - 900-1200)

Tên vật phẩm: Quà Giám Định Anh Hùng Thiếp – Bạc (300 - 600 - 900-1200)

Nguồn gốc:

 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Bạc giám định Anh Hùng Thiếp (Chưa Giám Định) 300 lần (giai đoạn 1).
 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Bạc giám định Anh Hùng Thiếp (Chưa Giám Định) 600 lần (giai đoạn 2).
 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Bạc giám định Anh Hùng Thiếp (Chưa Giám Định) 900 lần (giai đoạn 3).
 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Bạc giám định Anh Hùng Thiếp (Chưa Giám Định) 1200 lần (giai đoạn 4).

Tính chất:

 • Vật phẩm khoá
 • Không thể xếp chồng.
 • Không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch, Tiệm Đấu Giá, Cửa Hàng Tiện Lợi, NPC.

Cách sử dụng: Nhấp phải để sử dụng nhận phần thưởng.

Mở ra ngẫu nhiên nhận được KINH NGHIỆM tùy theo đẳng cấp và một trong những vật phẩm sau:

Tên phần thưởngHình ảnhTính chấtSố lượng
Hoạt Lực Hoàn - Lớn (3000) Khóa 2
Hoa Hồng Khóa 1
Thủy Tinh Lv6 Khóa 1
Bùa 9K (2000) Khóa 1
Bùa 9K (2000) Khóa 2
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng (500) Khóa 5

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Quà Giám Định Anh Hùng Thiếp Củ 300 lần - 900 lần - 1500 lần - 2100 lần
Quà tặngTính chất

Quà Giám Định Anh Hùng Thiếp
300 lần - 900 lần - 1500 lần - 2100 lần bằng Củ

Nguồn gốc:

 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Củ giám định Anh Hùng Thiếp (Chưa Giám Định) 300 lần (giai đoạn 1).
 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Củ giám định Anh Hùng Thiếp (Chưa Giám Định) 900 lần (giai đoạn 2).
 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Củ giám định Anh Hùng Thiếp (Chưa Giám Định) 1500 lần (giai đoạn 3).
 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Củ giám định Anh Hùng Thiếp (Chưa Giám Định) 2100 lần (giai đoạn 4)

Cách nhận: Khi đủ điều kiện, quà sẽ tự động trao vào hành trang (Phím tắt B).

Tính chất:

 • Vật phẩm khoá
 • Không thể xếp chồng.
 • Không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch, Tiệm Đấu Giá, Cửa Hàng Tiện Lợi, NPC.

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để sử dụng nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Mở ra 100% nhận được:

Tên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
Rất nhiều Exp

ngẫu nhiên một trong những vật phẩm sau:

Tên phần thưởngHình ảnhTính chấtSố lượng
Hoạt Lực Hoàn - Lớn (3000) Khóa 5
Thủy Tinh Lv6 Khóa 3
Thủy Tinh Lv7 Khóa 1
Bùa 9K (2000) Khóa 5
Túi Mảnh Đá Lv2 Khóa 2
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng (500) Khóa 10

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Quà giám định 600 - 1200 - 1800 - 2400 Anh Hùng Thiếp bằng Củ
Quà tặngTính chất

Quà Giám Định Anh Hùng Thiếp Củ 600 -1200- 1800 - 2400

Nguồn gốc:

 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Củ giám định Anh Hùng Thiếp (Chưa Giám Định) 600 lần (giai đoạn 1).
 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Củ giám định Anh Hùng Thiếp (Chưa Giám Định) 1200 lần (giai đoạn 2).
 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Củ giám định Anh Hùng Thiếp (Chưa Giám Định) 1800 lần (giai đoạn 3).
 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Củ giám định Anh Hùng Thiếp (Chưa Giám Định) 2400 lần (giai đoạn 4)

Nơi nhận: Khi đủ điều kiện, quà sẽ tự động trao vào hành trang (Phím tắt B).

Tính chất:

 • Vật phẩm khoá
 • Không thể xếp chồng.
 • Không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch, Tiệm Đấu Giá, Cửa Hàng Tiện Lợi, NPC.

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để sử dụng nhận phần thưởng ngẫu nhiên

 • Tuỳ theo cấp độ nhân vật mà nhận được 100% phần thưởng như sau:
Đẳng cấp nhân vậtTên phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
40 - 59 Rất nhiều Exp (120 phút kinh nghiệm cơ bản)
Hoa Hồng 50 Không khóa
Túi Quà 9K Đặc Biệt 1 Khóa
Vô Hạ Bồ Đề Lv1 1 Khóa
Nhân Sâm Lv1 1 Khóa
Bách Niên Chu Quả 3 Khóa
60 - 79 Rất nhiều Exp (120 phút kinh nghiệm cơ bản)
Hoa Hồng 50 Không khóa
Túi Quà 9K Đặc Biệt 1 Khóa
Vô Hạ Quả Bồ Đề Lv2 1 Khóa
Nhân Sâm Lv2 1 Khóa
Bách Niên Chu Quả 3 Khóa
80 - 89 Rất nhiều Exp (120 phút kinh nghiệm cơ bản)
Hoa Hồng 50 Không khóa
Túi Quà 9K Đặc Biệt 1 Khóa
Vô Hạ Quả Bồ Đề Lv3 1 Khóa
Nhân Sâm Lv3 1 Khóa
Bách Niên Chu Quả 3 Khóa
90 - 99 Rất nhiều Exp (120 phút kinh nghiệm cơ bản)
Hoa Hồng 50 Không khóa
Túi Quà 9K Đặc Biệt 1 Khóa
Vô Hạ Quả Bồ Đề Lv3 1 Khóa
Nhân Sâm Lv3 1 Khóa
Bách Niên Chu Quả 3 Khóa
100 trở lên Rất nhiều Exp (120 phút kinh nghiệm cơ bản)
Hoa Hồng 50 Không khóa
Túi Quà 9K Đặc Biệt 1 Khóa
Nhân Sâm Lv3 1 Khóa
Bách Niên Chu Quả 3 Khóa

ngẫu nhiên một trong những vật phẩm sau:

Tên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
Hoạt Lực Hoàn - Lớn (3000) 3 Khoá
2000 Củ Khoá 2 Khoá
40 Vạn Bạc khoá 1 Khoá
Thủy Tinh Lv6 2 Khoá
Thủy Tinh Lv7 1 Khoá
Túi Mảnh Đá Lv2 2 Khoá
Túi Mảnh Đá Lv3 1 Khoá
Túi Phôi Phi Phong Lv2 1 Khoá
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng (500) 10 Khoá

Giới hạn của sự kiện

 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 1200 Hộp Quà Long Hổ (Bạc) trong suốt thời gian sự kiện.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 2400 Hộp Quà Long Hổ (Củ) trong suốt thời gian sự kiện.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 1200 Hộp Quà Long Hổ (Trung) trong suốt thời gian sự kiện.
 • Mỗi nhân vật chỉ được phép đổi 10 Hộp Quà Long Hổ (Thượng) trong 1 ngày.
 • Mỗi nhân vật chỉ được phép sử dụng tối đa 10 [Hộp Quà Long Hổ (Thượng)] trong 1 ngày.
 • Tất cả các Hộp Quà trong hoạt động đều có hạn tồn tại là : 23h59 ngày 18/12/2014
Về đầu trang